W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 2023-2027

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 2023-2027
30.05.202311:59

Rusza nabór kandydatów do Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2023-2027. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 19 czerwca.

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin. Dobrą praktyką już od wielu lat jest, wybór do Rady przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności. Pozwala to na planowanie i realizację interdyscyplinarnych działań przez pryzmat różnorodnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów - mówi Monika Lipińska Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Kandydatów na członków Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Lublina. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę oraz dane teleadresowe podmiotu zgłaszającego;

  • imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail kandydata;

  • uzasadnienie kandydatury;

  • pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydata.

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i ewentualne powołanie w skład Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych; zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie papierowej na formularzu zgłoszeniowym do 19 czerwca w siedzibie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pokój 012 – niski parter w godzinach pracy wydziału) lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin z dopiskiem „Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin”. W przypadku zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Lublin.

Pliki do pobrania