W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ważne zmiany dla mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnościami

Ważne zmiany dla mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnościami
27.12.202314:51

Przełom 2023 i 2024 roku przynosi zmiany dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczą one przedłużenia terminu ważności niektórych orzeczeń, a także wprowadzenia nowej formy wsparcia pieniężnegoświadczenia wspierającego.

– Zmiana terminu ważności orzeczeń to bardzo ważne rozwiązanie z punktu widzenia zarówno mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnościami, jak i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Z jednej strony pozwoli na uniknięcie kumulacji wniosków i ich płynną realizację przez składy orzekające, z drugiej umożliwi automatyczne przedłużenie terminu ważności wszystkich uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, m.in kart parkingowych czy świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

30 grudnia wchodzą w życie przepisy wydłużające ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności do 30 września 2024 r. Dotyczy to dokumentów, których ważność skończyła się w czasie pandemii koronawirusa lub których termin upłynął po 5 sierpnia br. oraz tych, które tracą ważność przed dniem 30 września 2024 r.

Szczegółowych informacji o aktualnym stanie prawnym i ważności orzeczeń udziela Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie pod numerami telefonów:

  • 81 466 34 69 - orzecznictwo osób poniżej 16 roku życia,
  • 81 466 34 65 lub 68 - orzecznictwo osób powyżej 16 roku życia,
  • 81 466 34 73 - karty parkingowe,
  • 81 466 34 66 - legitymacje osób niepełnosprawnych,

a także w siedzibie Zespołu przy ul. Magnoliowej 2 w Lublinie w godzinach 9.00-17.00 (poniedziałek) oraz 7.30-15.30 (wtorek – piątek).

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przez osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia wspierającego, przypominamy, że realizatorami tej nowej formy wsparcia będą Wojewódzki Zespół Orzekający oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tym samym do tych instytucji należy kierować wnioski i zapytania.

Zgodnie z przepisami o świadczenie wpierające będą mogły ubiegać się osoby dorosłe, a warunkiem jego uzyskania jest posiadanie orzeczenia ustalającego poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów. Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaś potrzebne do jego przyznania orzeczenie o potrzebie wsparcia będzie wydawał Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o pomoc. Czynności te będą prowadzone w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby punktów uzyskanych przez osobę z niepełnosprawnością:

  • 220% renty socjalnej - jeżeli poziom potrzeby wsparcia określono w przedziale od 95 do 100 punktów;
  • 180% renty socjalnej - jeżeli poziom potrzeby wsparcia określono w przedziale od 90 do 94 punktów;
  • 120% renty socjalnej - jeżeli poziom potrzeby wsparcia określono w przedziale od 85 do 89 punktów;
  • 80% renty socjalnej - jeżeli poziom potrzeby wsparcia określono w przedziale od 80 do 84 punktów;
  • 60% renty socjalnej - jeżeli poziom potrzeby wsparcia określono w przedziale od 75 do 79 punktów;
  • 40% renty socjalnej - jeżeli poziom potrzeby wsparcia określono w przedziale od 70 do 74 punktów.

Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich. O wsparcie nie mogą ubiegać się także uprawnieni do świadczenia o podobnym charakterze za granicą.