W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Więcej osób skorzysta z pomocy asystenta osobistego

Więcej osób skorzysta z pomocy asystenta osobistego
25.04.202209:33

Dzięki uzyskaniu przez Miasto dodatkowych środków, więcej osób będzie mogło skorzystać z usługi asystenta osobistego. Wsparcie jest bezpłatne i przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Lublinie. Wnioski można składać od 26 kwietnia, natomiast usługi będą realizowane od przyszłego miesiąca.

– Miasto Lublin pozyskało dodatkowe środki finansowe na zwiększenie dostępu do korzystania przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności z usługi asystenta osobistego. Aktualnie Miasto finansuje tę usługę ze środków własnych, a ponad 2,3 mln zł, które otrzymamy z Funduszu Solidarnościowego pozwolą na świadczenie kolejnych 50 tysięcy godzin usług. Pomoc asystenta umożliwia naszym mieszkańcom większą aktywność i niezależność, poprzez wsparcie ich w codziennych sprawach – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Program zapewnia bezpłatne wsparcie:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczność stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla:
  • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Do limitu godzin wliczają się godziny asystentury uzyskiwanej także z innych programów i projektów.

Usługi asystenta mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i obejmować pomoc w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Aby skorzystać ze wsparcia asystenta należy złożyć wypełnione dokumenty (karta zgłoszenia, oświadczenie, klauzula Gminy Lublin) oraz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin przy ul. Zana 38 (niski parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem tego, czy dana osoba jest uprawniona i w jakim zakresie do uzyskania pomocy.

Asystentem mogą być następujące osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby z niepełnosprawnościami, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby z niepełnosprawnościami, pod warunkiem złożenia przez taką osobę pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku świadczenia usług dla dzieci wymagane jest również zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. Asystentem nie mogą być członkowie rodziny, opiekun prawny i osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem programu.

Usługę asystenta osobistego będą realizowały trzy organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: Stowarzyszenie Synergia, Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Podmioty te oferują także pomoc w dopełnieniu formalności osobom, które mają problem w samodzielnym złożeniu dokumentów.

Pozyskane przez Miasto Lublin środki, które pozwolą na objęcie usługą asystenta większej liczby osób, pochodzą z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Pliki do pobrania