W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wsparcie działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami

Wsparcie działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami
11.07.202212:40

Po raz kolejny Miasto Lublin przekaże lubelskim organizacjom pozarządowym środki finansowe na wspieranie aktywności i rehabilitację mieszkających w Lublinie osób z niepełnosprawnościami. W tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 150 tys. zł.

– Zapewnienie dostępności różnych sfer życia osobom z niepełnosprawnościami i wspieranie ich w codziennym funkcjonowaniu to jeden z priorytetów naszej polityki społecznej. Przekazując środki finansowe lubelskim organizacjom wspólnie realizujemy cel, jakim jest poprawa jakości życia naszych mieszkańców, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Środki na realizację 15 projektów w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025” otrzymało 9 podmiotów działających w Lublinie.

W okresie wakacyjnym realizowane będą dwa projekty polegające na organizacji zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Na to zadanie Miasto przeznaczyło w tym roku 15 tys. zł. Realizatorem zadnia jest Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „Iuvo”.

Kolejne działanie to rozwijanie pasji i zainteresowań osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, na realizację którego przewidziano 20 tys. zł. W drodze konkursu wyłoniono trzy organizacje, które podejmą się realizacji zadania. Są to Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino” oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Kwotą 5 tys. zł w 2022 roku dofinansowane są działania na rzecz kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Środki na realizację projektu otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „Iuvo”.

Z kolei na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami przeznaczono kwotę 20 tys. zł. Realizacji tych zajęć podjęły się Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”.

Największą kwotę - 90 tys. zł, przeznaczono w 2022 roku na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. Środki przekazano do realizacji pięciu podmiotom: Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” oraz Fundacji „Mali Szczęśliwi” im. Janusza Korczaka w Lublinie.

Zaplanowane w dofinansowanych projektach formy wsparcia realizowane będą do grudnia 2022 roku.