W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Jak obecnie wygląda obsługa cudzoziemców w sprawach meldunkowych

Jak obecnie wygląda obsługa cudzoziemców w sprawach meldunkowych
18.03.202013:23

Informacje dotyczące aktualnie obowiązujących procedur związanych z obsługą cudzoziemców w sprawach meldunkowych:

A. Zameldowanie/wymeldowanie:

 • za pośrednictwem urny dostępnej w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20

1. zameldowanie:
do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony formularz zameldowania pobrany ze strony internetowej urzędu, podpisany przez właściciela i osobę meldującą się (podpis osoby meldującej się musi być potwierdzony notarialnie), do którego dołączamy
 • kserokopię paszportu i dokumentu legalizującego pobyt (w przypadku cudzoziemców spoza UE) lub kserokopię dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców z UE) -  wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.
 • tytuł prawny do lokalu - może nim być sam numer księgi wieczystej lub zwykła kserokopia aktu notarialnego lub przydziału lokalu mieszkalnego, natomiast kopia tytułu prawnego w postaci cywilnoprawnej umowy najmu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, powiadomienie o nadanym numerze PESEL (czyli dokumenty wydawane z urzędu), będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.

2. wymeldowanie:
do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony formularz wymeldowania pobrany ze strony internetowej urzędu, podpisany przez osobę wymeldowującą się (podpis musi być potwierdzony notarialnie), do którego dołączamy:
 • zwykłą kserokopię paszportu (w przypadku cudzoziemców spoza UE) lub kserokopię dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców z UE)

Informacje pod linkiem

B. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/wymeldowaniu:

- za pośrednictwem ePUAP (podpis kwalifikowany, profil zaufany)

- lub za pośrednictwem urny dostępne w budynku Urzedu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20:

do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia pobrany ze strony internetowej urzędu (podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie), do wniosku załączamy
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
 • zwykłą kserokopię paszportu

Zaświadczenie będzie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.

Informacje pod linkiem

C. Wnioski o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów:
- za pośrednictwem ePUAP (podpis kwalifikowany, profil zaufany)
- lub za pośrednictwem urny dostępnej w budynku Urzedu miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20:
do koperty, którą kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru PESEL pobrany ze strony internetowej urzędu, do niego załączamy
 • kopię paszportu - kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego
 • kopię umowy zlecenie lub umowy o pracę (może być zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie) - wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Warunkiem przyjęcia wniosku do realizacji przez UM Lublin jest fakt, że siedziba pracodawcy mieści się na terenie Lublina oraz wskazanie właściwej podstawy prawnej upoważniającej do otrzymania numeru PESEL w punkcie nr 7 wniosku.
Powiadomienie o nadanym numerze PESEL będzie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.
Informacje pod linkiem

Informacje na ten temat w języku angielskim EN i ukraińskim UA znajdują się pod poniższymi linkami:

 
Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem znajduje się na stronach:
angielska EN - https://lublin.eu/en/what-to-see-do/informacje/news/lublin-coronavirus-update,826,41,1.html
ukraińska UA -  https://lublin.eu/ua/lublin/news/-,211,1175,1.html