W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego
19.09.202312:28

Przedstawiciele różnych instytucji i specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy, łącznie blisko 40 osób, tworzą nowy Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie. Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych, podziękowała dotychczasowym członkom Zespołu za zaangażowanie w podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Jednocześnie, na drodze zarządzenia, mianowała jego nowy skład.

– Współpraca ekspertów w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ma zapewnić wsparcie osobom lub rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy przekonani, że jego działalność przyczynia się do poprawy jakości życia wielu osób i rodzin w naszym mieście. Nowy zespół będzie dążył do rozwiązywania problemów i zapewniania pomocy w oparciu o najnowsze dane i najlepsze praktyki. Dziękuję dotychczasowym członkom za wspólną pracę i działania, a nowym gratuluję nominacji – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zespół poprzedniej kadencji, powołany w 2011 roku, spotykał się średnio co dwa miesiące. Podczas realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjął wiele nowatorskich działań w obszarze profilaktyki i edukacji. Tylko w 2022 roku Zespół Interdyscyplinarny utworzył 540 grup roboczych, które odbyły blisko 2,5 tys. posiedzeń, zrzeszających specjalistów ds. przemocy.

W skład nowego Zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Urzędu Miasta Lublin, Straży Miejskiej, Policji, Centrum Interwencji Kryzysowej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorium Oświaty, Aresztu Śledczego, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ochrony zdrowia, sądownictwa, prokuratury oraz organizacji pozarządowych. Ich zadaniem jest skuteczne podejmowanie skoordynowanych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy domowej, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb, w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego jest okazją do przypomnienia mieszkańcom miasta o możliwości uzyskania wsparcia ze strony lubelskich instytucji. O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę, narusza nasze prawa i dobra osobiste. Każdy, kto czuje się zagrożony lub istnieje zagrożenie jego życia i bezpieczeństwa, może wezwać policję.

Więcej informacji o Zespole Interdyscyplinarnym znajduje się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.