W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

LPEC S.A. rozbudowuje sieć ciepłowniczą w dzielnicy Ponikwoda

LPEC S.A. rozbudowuje sieć ciepłowniczą w dzielnicy Ponikwoda
29.04.202411:51

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. rozpoczyna rozbudowę sieci ciepłowniczej w północno-wschodniej części Lublina, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Ponikwoda. Nowy odcinek sieci ciepłowniczej przebiegający od ul. Węglarza aż do ulicy Niepodległości przyczyni się do zwiększenia dostępności do ciepła systemowego dla nowych terenów rozwojowych otwierających się w tej części miasta. Zwiększy również bezpieczeństwo i niezawodność dostawy ciepła dla mieszkańców dzielnic zlokalizowanych w północnej części Lublina.

Inwestycja LPEC obejmuje budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 3 km i średnicy od 200 do 300 mm. Planowany przebieg sieci obejmuje obszar od ulicy Węglarza przy skrzyżowaniu z ul. Walecznych, przez ulice: ul. Kłopotowskiego, Narcyzową, Migdałową, Orzechową, Koryznową dalej przecinając ul. Kasztanową aż do ul. Niepodległości w rejonie Kościoła pw. Świętego Antoniego Padewskiego. Zakończenie całości inwestycji Spółka planuje w 2026 roku. Łączny kosz planowanych prac szacowany jest na poziomie 11 mln zł.

Całość inwestycji podzielona jest na 3 etapy. Obecnie realizowany jest pierwszy etap rozbudowy sieci w pasie drogowym ul. Kłopotowskiego na odcinku od istniejącej sieci w rejonie ul. Strzembosza do ul. Narcyzowej o łącznej długości 628 m. W drugiej połowie 2024 roku rozpocznie się realizacja II etapu inwestycji w ul. Marii Koryznowej. Prowadzone prace są ściśle skoordynowane z inwestycją drogową dotyczącą przedłużenia ul. Węglarza w kierunku ul. Trześniowskiej.

– Tempo prac podyktowane jest po pierwsze realizacją inwestycji drogowej przedłużenia ul. Węglarza oraz bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów planujących budowę nowych budynków mieszkalnych oraz usługowych w tej części miasta. Otwierające się tereny rozwojowe w dzielnicy Ponikwoda szacujemy łącznie na ok 15 MW mocy cieplnej. Już dziś wydaliśmy warunki techniczne na przyłączenie tam nowych obiektów o zapotrzebowaniu na moc cieplną na poziomie 5 MW. Pierwszymi budynkami podłączonymi do nowego odcinka sieci będą najprawdopodobniej budynki mieszkalne przy ul. Narcyzowej oraz Szkoła Podstawowa przy ulicy Majerankowej – mówi Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A.

Według danych wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powierzchnia nowych obszarów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne i usługowe w dzielnicy Ponikwoda sięga aż 27 hektarów. Jednakże, uwzględniając tereny przeznaczone pod tzw. niską zabudowę wielorodzinną (o wysokości do trzech kondygnacji) wartość ta wzrasta do 39 hektarów.

Dzielnica Ponikwoda, dzięki swojej lokalizacji z dogodnym dojazdem do centrum miasta staje się coraz bardziej atrakcyjną przestrzenią dla nowych mieszkańców. Zaledwie 3 km oddziela ją od centrum, a jej bogata infrastruktura, obejmująca sklepy, duże centra handlowe, kluby sportowe oraz planowane placówki oświatowo-kulturalne, przyciąga zarówno mieszkańców, jak i inwestorów.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w dzielnicy Ponikwoda jest zgodna z założeniami Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP 2040), która zakłada, że od 2040 roku potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych, przemysłu, usług, obiektów komercyjnych i biurowych będą pokrywane przez ciepło systemowe oraz zero- lub niskoemisyjne źródła ciepła. Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A., podkreśla, że priorytetem dostawców ciepła jest poprawa dostępności do ciepła systemowego, zapewnienie odbiorcom czystego ciepła o określonych parametrach ekologicznych oraz projektowanie inteligentnych sieci ciepłowniczych, które pozwolą na elastyczne regulowanie podaży ciepła przy minimalnym zużyciu energii.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zarządza jednym z większych systemów ciepłowniczych w całym kraju – pod względem zamówionej mocy cieplnej system zajmuje 9 miejsce. Firma eksploatuje obecnie 469 km sieci ciepłowniczych i prawie 2419 węzłów cieplnych. W ciągu ostatnich 10 lat w modernizację i rozwój sieci Spółka zainwestowała 320 mln zł, pozyskując na ten cel prawie 100 mln zł dotacji ze środków unijnych.  LPEC S.A. dostarcza ciepło do 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma obchodzi w tym roku swój Jubileusz 60-lecia.