W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wybory samorządowe 2024 / informacje praktyczne

Wybory samorządowe 2024 / informacje praktyczne
22.03.202410:26

W zbliżających się wyborach samorządowych (7 kwietnia) wybierzemy przedstawicieli do różnych organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym Rady Miasta Lublin oraz Prezydenta Miasta Lublin. Z uwagi na lokalny charakter głosowania uczestniczą w nim wyłączenie mieszkanki i mieszkańcy zameldowani w Lublinie. Nie ma możliwości, tak jak w pozostałych wyborach powszechnych, oddania głosu poza miejscem zamieszkania.

– Specyfika wyborów lokalnych jest taka, że odbywają się one na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Aby oddać głos na wybranego kandydata, należy figurować w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW), czyli nasze nazwisko musi znaleźć się na liście wyborców w komisji, do której udamy się głosować. W wyborach samorządowych nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnej komisji, jak również jednorazowe dopisanie się do spisu wyborców na terenie innej komisji wyborczej – mówi Łukasz Mazur, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do spraw wyborów.

Swoje dane zawarte w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym osobowe, adres zameldowania, a także numer i siedzibę obwodowej komisji wyborczej, można sprawdzić w aplikacji mObywatel lub korzystając z usługi elektronicznej na stronie obywatel.gov.pl. Aby uzyskać do nich dostęp trzeba zalogować się do usługi, a następnie przejść do sekcji Twoje dane oraz do zakładki: Centralny Rejestr Wyborców. Wniosek o dane z Centralnego Rejestru Wyborców można wnieść również na piśmie. Należy go złożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, pokój nr 225 (II piętro). Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji wizyty w Urzędzie. Co istotne, wraz ze zmianą stałego adresu zameldowania dane w Centralnym Rejestrze Wyborców aktualizowane są automatycznie.

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie i mają prawo do ustanowienia pełnomocnika. Mogą skorzystać również z usługi bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do poniedziałku (25 marca) Komisarzowi Wyborczemu ustnie, pisemnie (z własnoręcznym podpisem) lub elektronicznie (z podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym przy użyciu usługi elektronicznej) oraz telefonicznie (tylko w przypadku wyborcy z niepełnosprawnością). W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie znajduje się przy ul. Spokojnej 9b

Pełnomocnikiem seniora lub osoby z niepełnosprawnością może być osoba posiadająca prawo wybierania, za wyjątkiem męża zaufania, obserwatora społecznego, członka składu obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także osób kandydujących w wyborach. Wniosek w sprawie ustanowienia pełnomocnika należy złożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Spokojnej 2, pokój 221 lub 226, najpóźniej do 29 marca (piątek).

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, w dniu wyborów w godz. od 7.00 do 21.00 mogą skorzystać (wraz z opiekunem) z bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania na terenie Lublina. Transport należy zamówić w dniu wyborów, 7 kwietnia, kontaktując się z Miejskim Biurem ds. wyborów pod numerami telefonów: 81 466 1616, 81 466 1205, 81 466 1207.

Lokalizacja niektórych komisji wyborczych różni się w porównaniu do poprzednich wyborów. Zmiany stworzą lepsze warunki głosowania, usprawniając jego przebieg i skracając czas oczekiwania w kolejce. W obwodach o znacznej liczbie mieszkańców znalazły się dodatkowe komisje, mieszczące się w dotychczasowych siedzibach. Dotyczy to obwodowych komisji wyborczych przy ul. Zbożowej 22a, Poturzyńskiej 2, al.Spółdzielczości Pracy 65 oraz ul. Mickiewicza 36. Podział obwodów ze zmianą siedziby dotyczy natomiast dotychczasowego obwodu:

nr 158 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Zygmunta Augusta 15, z którego wydzielono dodatkowy obwód nr 194 w Szkole Podstawowej przy ul. Władysława Jagiełły 11,
nr 185 w Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Sulisławicka 7, z którego wydzielono dodatkowy obwód nr 196 w Przestrzeni Młodzieżowej ReWir przy ul. Królowej Bony 8,

Lokalizację zmienił również lokal OKW nr 2 z dotychczasowej w Przedszkolu nr 25 przy al. Warszawskiej 37a na Szkołę Podstawową im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie przy al. Warszawskiej 31.

Lokalizację siedzib komisji wyborczych można sprawdzić na stronie geoportal.lublin.eu, wybierając z menu głównego zakładkę wybory. Obwieszczenia zawierające granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w Lublinie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.