W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Partycypacyjna metoda tworzenia Strategii

Partycypacyjna metoda tworzenia Strategii

Centralną koncepcją determinującą kształt całego procesu tworzenia Strategii Lublin 2030 była partycypacja społeczna. Zaangażowanie i udział mieszkańców w prowadzonych pracach był nie tylko priorytetem, ale kluczową metodą realizacji projektu.

Co ważne, projekt nie ograniczał się jedynie do finalnego konsultowania dokumentu strategicznego, lecz na włączaniu mieszkańców i odbiorców końcowych na każdym kluczowym etapie jego tworzenia, co pozwoliło zachować ciągłość  procesów oraz transparentność, która jest warunkiem koniecznym w przypadku ewentualnej implementacji przyjętego podejścia przez inne miasta. Partycypacyjny charakter procesu tworzenia Strategii wyrażał się poprzez głębokie włączenie mieszkańców w proces decyzyjny, a co za tym idzie oddanie im części władzy i odpowiedzialności za miasto, przypisując im jednocześnie rolę realnych współtwórców koncepcji rozwoju miasta oraz status współautorów Strategii Lublin 2030.


Wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: jaki ma być Lublin w 2030 roku. Każdy z mieszkańców patrzy na Lublin z perspektywy własnych potrzeb, planów oraz doświadczeń. Zna zarówno mocne, jak i słabe strony swojego miasta. By poznać pomysły na to, jak sprawić, by miasto było jeszcze lepszym miejscem do życia, nauki i pracy, zorganizowaliśmy szereg spotkań, warsztatów, konsultacji i badań. Dzięki wymianie pomysłów i inspiracji, dyskusjom, a przede wszystkim włączeniu się osób o różnorodnych potrzebach i doświadczeniach, wypracowaliśmy optymalną wizję rozwoju miasta. W rezultacie, w styczniu 2022 r. uchwalony został dokument Strategii Lublin 2030.

Sprawdź przykłady działań partycypacyjnych, jakie zrealizowaliśmy w toku prac nad Strategią Lublin 2030.

Nasze projekty