W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

#artlab – warsztaty dla uczniów/uczennic szkół średnich

#artlab – warsztaty dla uczniów/uczennic szkół średnich
01.10.201821:03

Wystawie Stan rzeczy. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii Labirynt w Lublinie towarzyszy specjalnie zaprojektowany program edukacyjny dla grup zorganizowanych ze szkół średnich.

Wystawę eksplorować można różnymi ścieżkami, każda z nich w wyjątkowy sposób przybliża nie tylko prace prezentowane na ekspozycji, lecz również świat sztuki współczesnej i jego związki z rzeczywistością, która nas otacza. Proponowane ścieżki edukacyjne dają wyraz różnorodności treści eksponowanych prac oraz bogactwa technik artystycznych i mediów stosowanych przez artystów/artystki sztuki współczesnej oraz są podstawą do ciekawych dyskusji. 

Proponowane tematy warsztatów:

  • Stan codzienności

Podczas warsztatów będziemy dyskutować na temat codzienności i różnych sposobów jej reprezentacji we współczesnej sztuce. W oparciu o eksponowane na wystawie dzieła uczestnicy i uczestniczki zajęć zastanowią się nad tym, co stanowi naszą codzienność, oraz kto lub co może mieć na nią wpływ. Podczas spotkania omówiony zostanie problem wpływu systemów politycznych i wydarzeń historycznych na codzienność i rzeczywistość obywateli i obywatelek.

  • Granice wolności

Wolność nie zawsze oznacza rzeczywistą możliwość dokonywania wyborów, istnieje też wolność negatywna, rozumiana jako brak przymusu, i to właśnie tak pojmowanej wolności dotyczy ścieżka edukacyjna. Warsztaty będą skupione na pracach, które w sposób krytyczny odnoszą się do wielu zagadnień związanych z prawami człowieka, poruszają kwestie takie jak: prawa kobiet, niewolnictwo, ograniczanie wolności słowa, dyskryminacja.

  • Jednostka vs. Społeczeństwo

Prace pojawiające się na tej ścieżce edukacyjnej zwracają uwagę na człowieka jako istotę społeczną, nie pomijając przy tym jego indywidualizmu. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące reguł życia w zbiorowości (np. w ramach: rodziny, pokolenia, miasta, państwa, świata). Dalsze rozważania dotyczyć będą tego, czym objawia się wpływ społeczeństwa na jednostkę, i odwrotnie, jak współistnieją ze sobą różne zbiorowości, i jak tworzą spójną całość. Podczas warsztatów poruszony zostanie również problem wykluczenia, między innymi ze względu na płeć, wyznanie, pochodzenie czy kulturę.

  • Było, jest… czy będzie?

Warsztaty będą namysłem nad wybranymi wydarzeniami, które zapisały się na kartach światowej historii (i herstorii). Uczestnicy i uczestniczki zajęć przyjrzą się kwestiom takim jak: trauma wojenna, Holokaust czy postkolonializm, a także różnym sposobom ich prezentacji we współczesnej sztuce. Warsztaty będą również pretekstem do namysłu nad kondycją współczesności i nad tym, jak doświadczenia przeszłości na nią wpływają. Podczas spotkania uczniowie i uczennice spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie o to, co może przynieść ze sobą przyszłość.

  • Formy i stany

Ścieżka tematyczna skupiona na prezentacji różnorodnych form i technik artystycznych, których używają współcześni twórcy. Omawianie prac znajdujących się na wystawie w znacznej mierze poświęcone będzie analizie formalnej dzieł i stojących za nimi różnorodnych strategii artystycznych. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają typologię obiektów sztuki oraz ich rozwój na przykładzie form „klasycznych” (malarstwo, rzeźba) i tych, które do kanonu sztuki weszły w minionym stuleciu (fotografia, kolaż, film, ready-made, instalacja).

Zajęcia są przeznaczone dla grup zorganizowanych. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu. Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32,  . Zajęcia są odpłatne; bilet: 1 zł/os.; opiekunom grup zorganizowanych przysługują bilety bezpłatne. Galeria zapewnia potrzebne materiały. Czas trwania: ok. 60 minut.

Powyższe warsztaty mogą być realizowane jako dostępne dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Więcej: www.labirynt.com/dostepnosc.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane