W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Moja Europejska Stolica Kultury” - konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Lublina

„Moja Europejska Stolica Kultury” - konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Lublina
20.05.200912:12

Fundacja Kultura Enter we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin i Centrum Kultury w Lublinie ogłaszają konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Lublina pt. „Moja Europejska Stolica Kultury” .
Konkurs z dziedziny fotografii i sztuk plastycznych jest jednym z elementów szerszego projektu „Lublin i San Sebastian na drodze do Europejskiej Stolicy Kultury 2016” mającego na celu pogłębienie i rozwijanie współpracy społeczno- kulturalnej pomiędzy tymi miastami w aspekcie ich starań o ten prestiżowy tytuł. Celem konkursu jest wyłonienie trójki uczniów posiadających szerokie zainteresowanie z zakresu kultury i sztuki, a także tematyki kandydatury Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Uczniowie będą mieli wyjątkową szansę zaprezentowania poprzez różnorodne formy ekspresji twórczej jakie oferują sztuki plastyczne i fotografia, swojej wizji na temat starań Miasta Lublin o ten tytuł. Będzie to również okazja do pokazania jak młodzi lublinianie postrzegają swoje miasto w aspekcie stolicy kultury- jakie elementy stanowią o tym, że Lublin jest najlepszym kandydatem o ten tytuł. Autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni poprzez zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie wymiany młodzieży z Lublina i San Sebastian, w tym wyjazdu tygodniowego do San Sebastian , który odbędzie się w najbliższe wakacje. Prace konkursowe z zakresu rysunku, grafiki, fotografii i malarstwa należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą pod adres Warsztatów Kultury- Filii Centrum Kultury w Lublinie, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin w ostatecznym terminie do dnia 8 czerwca 2009r . Datą decydującą o przyjęciu prac pod obrady jury jest dzień dostarczenia pracy pod wskazany przez Organizatora adres. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej będzie dostarczenie wraz z nią prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2009r . na podstawie obrad powołanego przez Organizatora jury składającego się z lubelskich autorytetów z dziedziny kultury i sztuki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora i telefonem 081 533 08 18 oraz na stronie www.kulturaenter.org. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej