Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nabór wniosków o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w 2018 r.

09.10.201707:49

Wydział Kultury przypomina, że do 31 października 2017 r. można składać wnioski o stypendia na realizację w 2018 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokości określa Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury stanowiący załącznik do Uchwały nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości. Regulamin oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie: stypendia.kultura.lublin.eu

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 
1) co najmniej jedną, oryginalną i aktualną (tj. dotycząca konkretnego projektu) rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
2) własnoręcznie podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury; 
3) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) - pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, nieprzekraczający formatu A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi.

Stypendium na realizację projektów stypendialnych wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy. Projekt można rozpocząć w dowolnym momencie w 2018 r. uwzględniając dopuszczone ramy czasowe.

We wniosku należy szczegółowo przedstawić harmonogram projektu stypendialnego, uwzględniając poszczególne etapy realizowane w poszczególnych miesiącach.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosek i rekomendacja) kompletnie wypełnione. Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane odręcznie przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (18%). Zaleca się uwzględnienie podatku przy rozpisywaniu kosztorysu. W kosztorysie można uwzględnić pracę własną.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40 lit. b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin do 31 października 2017 r. Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dostępnym na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

Konsultacje w sprawie poprawność formalniej wniosku udzielane są do dnia 27 października 2017 r. włącznie.

Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin 
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

stypendia.kultura.lublin.eu
e-mail: 

Agnieszka Margul, tel. 81 466 3714
Ewelina Pszczoła, tel.  81 466 3714
Iwona Rusinek, tel: 81 466 3705

Do pobrania: 
1. Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów. 
2. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. 
3. Formularz rekomendacji.
4. FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
5. Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja.
6. Wzór wniosku.

Terminy kolejnych naborów: 
1) do 31 marca 2018 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2018 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

2) do 31 października 2018 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów. .pdf
Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów.
Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. .doc
Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
Formularz rekomendacji..doc
Formularz rekomendacji.
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu..pdf
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja..pdf
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja.
Wzór wniosku..pdf
Wzór wniosku.

Wydarzenia polecane

Kalendarium wydarzeń

<

16.12.2017

>

Listopad 2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28
1
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)