W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej

Nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej
23.01.200912:56

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 600 000 euro = 6 608 640 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN).
Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach: - muzyka i sztuki sceniczne, - dziedzictwo kulturowe, - sztuki plastyczne i wizualne, - literatura i archiwa. Wnioski mogą składać: a. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, b. publiczne instytucje kultury, c. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, d. archiwa państwowe, e. organizacje pozarządowe ze sfery kultury, f. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d. Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. Dofinansowanie: - minimalna wartość grantu - równowartość 10 000 euro - 41 304 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN) - maksymalna wartość grantu - równowartość 250 000 euro – 1 032 600 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN) Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące. Sposób dostarczenia wniosku: 1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie http://www.fwk.mkidn.gov.pl/ 2. dostarczenie do Operatora Funduszu droga pocztową, kurierem lub osobiście: - 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki), - 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów. na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00 - 071 Warszawa z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – nabór 2009. Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 6 stycznia 2009 r. do 6 marca 2009 r. W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego (www.eog.gov.pl) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (www.eeagrants.org). Dodatkowe informacje: - Magdalena Mazurkiewicz – , tel.: (22) 42 10 408 - Elżbieta Świętek – , tel.: (22) 42 10 332 - Małgorzata Zbyszewska – , tel.: (22) 42 10 468

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej