W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
20.08.200910:38

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 1) realizowanych w 2009 roku; 2) realizowanych w latach 2010 – 2011. W dniu 19 sierpnia 2009 r. Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski zatwierdził wyniki oceny ofert przedstawione przez Komisję Konkursową w składzie: 1)Przewodniczący - Włodzimierz Wysocki – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin 2)Zastępca Przewodniczącego - Anna Pajdosz – p.o. dyrektor Wydziału Kultury UM Lublin 3)Członek - Mariusz Banach – Radny Rady Miasta Lublin 4)Członek – Zbigniew Nestorowicz – historyk sztuki 5)Członek - Elżbieta Boruch – inspektor w Wydziale Kultury UM Lublin 6)Członek - Krystyna Czuchryta – inspektor w Wydziale Kultury UM Lublin Konkurs dotyczył realizacji zadania pn.: „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – 1) przedsięwzięcia realizowane w 2009 roku; 2) przedsięwzięcia realizowane w latach 2010 – 2011. Kwota przeznaczona do rozdysponowania wynosiła: 265 000 zł na 2009 rok, 250 000 zł na 2010 rok, 170 000 zł na 2011 rok. Na konkurs wpłynęły ogółem 63 oferty, w tym 58 ofert na zadania realizowane w 2009 roku i 5 ofert na zadania realizowane w latach 2010 – 2011. W wyniku oceny formalnej zostały odrzucone 3 oferty (dotyczące przedsięwzięć realizowanych w 2009 roku), w związku z powyższym do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 60 ofert: - na zadania realizowane w 2009 roku – 55 ofert – łączna kwota oczekiwanych dotacji: 1139 355 zł na zadania realizowane w latach 2010 – 2011 – 5 ofert – łączna kwota oczekiwanych dotacji: 354 000 zł (2010 - 202 275 zł, 2011 - 151 725 zł.) Ostatecznie wsparcie finansowe otrzymają 33 przedsięwzięcia; w tym: realizowane w 2009 roku – 28 przedsięwzięć na łączną kwotę: 265 000 zł (27 projektów nie otrzyma dofinansowania) realizowane w latach 2010 – 2011 – 5 przedsięwzięć na łączną kwotę: 2010 – 150 000 zł; 2011 – 110 000 zł W załączeniu: 1)wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych 2)wynik oceny ofert złożonych na realizację zadania „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejska Stolica Kultury 2016 - przedsięwzięcia realizowane w 2009 roku; 3)wynik oceny ofert złożonych na realizację zadania „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejska Stolica Kultury 2016 - przedsięwzięcia realizowane w latach 2010 – 2011.