W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Lublin

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Lublin
06.09.201609:10

Nabór wniosków o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w 2017 r. trwa do 31 października br. 

Wydział Kultury przypomina, że do 31 października 2016 r. można składać wnioski o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokości określa Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury stanowiący załącznik do Uchwały nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

W skrócie:
1. Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury może być przyznawane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.
2. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.
3. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
1) film;
2) literatura;
3) muzyka;
4) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
5) taniec;
6) teatr.

4. Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:
1) animacji kultury;
2) organizacji wydarzeń kulturalnych;
3) edukacji kulturalnej i artystycznej;
4) wydawnictw kulturalnych;
5) zarządzania kulturą;
6) badań nad kulturą.
5. Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
6. Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza 2017 r.
7. W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.
8. Stypendium nie może być przyznane na:
1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
2) zakupy środków trwałych;
3) dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana na odpowiednim formularzu. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

  1. co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu.
  2. życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
  3. dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Stypendium na realizację projektów stypendialnych ustala się w wysokości brutto od 2.000 zł do 10.000 zł. Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin do 31 października 2016 r. Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
Dokumenty prosimy drukować dwustronnie.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
Iwona Matusiak: , 81 466 3705 
Ewelina Pszczoła: , 81 466 3714
stypendia.kultura.lublin.eu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.
Termin: 13 października 2016 r., godz 18.00, sala nr 24 w Ratuszu (II p.), pl. Króla Władysława Łokietka 1 w Lublinie.

Do pobrania:

  1. Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów. 
  2. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
  3. Rekomendacja. 
  4. Oświadczenie stypendysty.  

Drugi nabór wniosków stypendialnych na realizację projektów w 2017 r.: do 31 marca 2017 r.

Pliki do pobrania

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane