W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Festiwal Teatrów Niewielkich

Festiwal Teatrów Niewielkich
24.10.200801:03

W dniach 25 - 27 listopada odbędzie się IV edycja Festiwalu Teatrów Niewielkich. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain­teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dra­maturgów.
Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. Festiwal Teatrów Niewielkich kieruje swoje zaproszenie do uczest­nictwa szczególnie osób mieszkających w mniejszych ośrodkach miejsko-wiejskich, w których dostęp do fachowych konsultacji na te­mat tego typu teatru jest wysoce utrudniony. Formuła Festiwalu prze­widuje współobecność twórczą wykonawców: amatorów i aktorów zawodowych, którzy mogliby się dzielić informacjami na temat wła­snego warsztatu teatralnego z osobami, które rozpoczęły lub rozpo­czynają pracę w teatrze jednego aktora (zajęcia warsztatowe). Wstęp na wszystkie monodramy – bezpłatny. Pierwszeństwo mają uczestnicy Festiwalu i posiadacze zaproszeń. Komisarzem Festiwalu Teatrów Niewielkich jest Henryk Kowalczyk