W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

II Edycja Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego

II Edycja Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego
14.07.200814:48

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - Punkt Informacyjno - Rekrutacyjny w Lublinie ogłaszają II Edycję Ogólnopolskiego Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego.
Konkurs skierowany jest do wszystkich zajmujących się amatorsko fotografią niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Prace w kategoriach; „Wyspa marzeń” lub „Moja pasja” można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br. Uczestnicy drugiej edycji konkursu mogą przesłać do trzech fotografii w każdej kategorii. W tym roku organizatorzy Konkursu postanowili przyznać nagrody pieniężne. Szczegóły dotyczące prac oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej WSPA (konkursfoto.wspa.pl) II Edycja Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji z siedzibą w Lublinie przy ul. Bursaki 12, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, 90-222 Łódź. 1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 lipca 2008 i trwa do 30 września 2008. II. KATEGORIE TEMATYCZNE KONKURSU 2.1 Kategorie tematyczne: · Wyspa marzeń · Moja pasja III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która interesuje się fotografią. 3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin. IV. ZASADY KONKURSU 4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać lub złożyć na adres siedziby WSPA mieszczącej się przy ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin pok. 310: a) zdjęcia powiększone na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm; podpisane imieniem i nazwiskiem, znajdujące się w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem - znak/ symbol/, określenie identyfikujące fotografa zachowujące jego anonimowość. Osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło. 4.2 Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do 3 fotografii w każdej z kategorii tematycznych, wymienionych w pkt.2.1. 4.3 Zgłoszenie powinno zawierać również oryginalne pliki zdjęć (w przypadku zdjęć wykonywanych metodą cyfrową) nagrane na płycie CD lub DVD 4.4 Każda z przesłanych do Konkursu fotografii powinna zawierać w górnej części rewersu następujący opis: a) miejsce zamieszkania, numer telefonu; b) kategorię; c) tytuł fotografii; d) jednozdaniowy opis fotografii. 4.5 Zgłaszane do Konkursu fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie. Nie można także dokonywać fotomontaży. Dopuszczalne jest jedynie kadrowanie fotografii. 4.6 Zgłoszenie należy przesłać na adres Organizatora podany w pkt.1.1. Na kopercie należy umieścić napis: „Wakacyjny Konkurs Fotograficzny”. 4.7 Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 lipca do 30 września 2008. 4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie zgłoszenia podczas transportu. 4.9 Uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. V. OCENA I NAGRODY 5.1 Oceny nadesłanych fotografii biorąc pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona jury powołane przez Organizatora. 5.2 Spośród nadesłanych fotografii jury wybierze finalistów. 5.3 Jury biorąc pod uwagę ocenę nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna następujące nagrody: a) Dla uczestników: · 1 miejsce w każdej kategorii tematycznej; · 2 miejsce w każdej kategorii tematycznej; · 3 miejsce w każdej kategorii tematycznej; 5.4 Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 5.5 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody do dnia 20 października 2008 r. 5.6 Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 3.2 Regulaminu. 5.7 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny (dotyczy nagród za III miejsce – karta podarunkowa) VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1 Uczestnik wysyłając zgłoszenie do udziału w konkursie zgadza się równocześnie do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jak również do wykorzystania nadesłanych prac do celów promocyjnych organizowanego wydarzenia oraz na ekspozycję pokonkursową. Nagrody: Kategoria: Wyspa marzeń 1 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł* 2 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł* 3 miejsce – karta podarunkowa Media Markt o wartości 300 zł (do zrealizowania w każdym sklepie Media Markt w Polsce) Kategoria: Moja pasja 1 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł* 2 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł* 3 miejsce – karta podarunkowa Media Markt o wartości 300 zł (do zrealizowania w każdym sklepie Media Markt w Polsce) * Nagroda pieniężna zostanie

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej