W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Taniec – energia ciała i wyobraźni”

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Taniec – energia ciała i wyobraźni”
15.07.200810:58

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych sztuką tańca i sztuką fotografii, poszukujących nowych przestrzeni dla połączenia obu tych dziedzin
Termin nadsyłania prac konkursowych, zawierających się w formacie 30 x 40 ale nie mniejszych niż 20 x 30 upływa 31 sierpnia 2008. Chętni do udziału proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym (dostępne na stronie www.ltt.art.pl) Prace konkursowe oceniać będą uznani w dziedzinie fotografii i sztuk plastycznych jurorzy: Leszek Mądzik – twórca Sceny Plastycznej KUL, reżyser teatralny, scenograf, fotografik; Dorota Nowakowska – reżyser, fotografik, operator obrazu, producent filmów i programów TV; Hanna Strzemiecka – choreograf, twórczyni i wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Wystawa prac Laureatów Konkursu będzie dopełnieniem prezentacji spektakli tancerzy z całego świata podczas XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie, 8 – 11 listopada 2008 Nagrody w Konkursie: - 3 000 PLN do podziału przez Jurorów Konkursu - wyposażenie fotograficzne ufundowane przez Prism Art Foto, - prezentacja wybranych prac na wystawie pokonkursowej podczas XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca - prezentacja wybranych prac w kalendarzu na rok 2009 - Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatorów zaproszenia na wszystkie prezentacje XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca Prace prosimy nadsyłać na adres: Lubelski Teatr Tańca Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12 20 - 007 Lublin z dopiskiem "Konkurs fotograficzny – Taniec III" Szczegóły: Lubelski Teatr Tańca Anna Żak tel./fax: 081 53 603 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „TANIEC – ENERGIA CIAŁA I WYOBRAŹNI” w ramach XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca Lublin 8 – 11 listopada 2008 r. REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATORZY: 1.1 Organizatorami Konkursu są: Lubelski Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie II. ZASADY KONKURSU: 2.1 Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest nieodpłatny 2.2 Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane w dowolnej technice 2.3 Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych interpretujących temat tańca w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie odznaczających się poprawnością techniczną i kompozycyjną 2.1 Uczestnik może przedstawić do Konkursu maksymalnie 5 fotografii w formie cyklu lub pojedynczych zdjęć, niepublikowanych dotąd na łamach prasy 2.2 Spośród fotografii nadesłanych w cyklu Jury ma prawo wyłonić pojedynczą fotografię 2.3 Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego 2.4 Laureaci ubiegłorocznego Konkursu, którzy byli gośćmi XI MOTT mogą uczestniczyć w kolejnej edycji Konkursu w roku 2009, 2.5 Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem powinny dotrzeć do siedziby Organizatora do dnia 31 sierpnia 2008 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin z dopiskiem „Konkurs fotograficzny III – Taniec” 2.9 Format nadsyłanych prac: a) Fotografia powinna się zawierać w formacie: 30x40, jednak nie mniejszym niż 20x30 b) Prosimy o dołączenie wersji cyfrowej nadsyłanych fotografii umożliwiającej wydruk w formacie co najmniej 20x30 2.10 Każda z nadesłanych prac powinna zawierać w dolnej części rewersu następujące informacje, zapisane w sposób czytelny, trwały, nie uszkadzający zdjęcia: a) „godło” (pseudonim identyfikujący fotografa, zapewniający jego anonimowość dla potrzeb Konkursu, Uczestnik sam nadaje sobie „godło” (minimum 3 znaki) b) kontaktowy numer telefonu i adres mailowy Uczestnika c) w przypadku cyklu opis numeryczny 2.11 Do nadesłanych prac należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, umieszczony w zaklejonej kopercie oznaczonej wyłącznie „godłem” Autora. Formularz dostępny na stronie www.ltt.art.pl 2.12 Zgloszenia nie spełniające w/w warunków regulaminu Konkursu zostaną zdyskwalifikowane 2.13 Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z wytworzeniem i dostarczeniem swoich prac 2.14 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie zgłoszenia podczas transportu 2.15 Nadesłane prace pozostają w siedzibie Organizatora w celu dokumentacji Konkursu III. OCENA I NAGRODY: 2.1 Do końca września 2008 Jury wyłoni nagrodzone prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej podczas XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie 2.2 Państwa prace oceniać będą: Leszek Mądzik – twórca Sceny Plastycznej KUL, reżyser, scenograf, fotografik Dorota Nowakowska – reżyser, fotografik, operator obrazu, producent filmów i programów telewizyjnych, właścicielka N-vision s.c. Hanna Strzemiecka – choreograf, pomysłodawca i wileloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca Anna Żak – pomysłodawca, koordynator Konkursu 2.1 Ogłoszenie wyników oraz lista prac zakwalifikowanych do wystawy będą dostępne na stronie www.ltt.art.pl w październiku 2008 2.2 Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu wraz z przyznaniem Laureatom nagród odbędzie się na wernisażu wystawy pokonkursowej w listopadzie 2008 podczas XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie O wszelkich terminach Laureaci zostaną odpowiednio powiadomieni. 2.1 Nagrody w Konkursie - 3 000 PLN do podziału przez Jurorów Konkursu ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Szot Motor Sp. z o.o. - wyposażenie fotograficzne ufundowane przez Prism Art Foto, - prezentacja wybranych prac na wystawie pokonkursowej podczas XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca - prezentacja wybranych prac w kalendarzu na rok 2009 - Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatorów zaproszenia na wszystkie prezentacje XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Lublin 7 – 11 listopada 2008. Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i pobytu. - prezentacja wybranych prac w galeriach, kawiarniach artystycznych w Lublinie w ciągu roku 2.1 Wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od nagród, których łączna wartość przekroczy 760 zł potrącany jest podatek - 10% wartości nagrody 2.2 Nagrody nie odebrane w dniu wręczenia nagród zostaną przesłane na koszt Organizatorów do końca roku 2008 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 2.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w materiałach promocyjnych XII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca oraz w prasie, telewizji, Internecie i innych, w celu popularyzacji Spotkań, jak również w ramach organizowanych przez siebie imprez związanych z tańcem, m.in.: Forum Tańca Współczesnego w Lublinie, zawsze z informacją o Autorze fotografii 2.1 Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku oraz wybranych prac w ramach promocji Konkursu 2.2 Zgłoszenie przez Uczestnika prac do Konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego i przesłaniem zgodnie z regulaminem do Organizatorów jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest jedynym autorem prac i nie narusza praw autorskich osób trzecich, jak również, że treść prac nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych, zwalniając tym samym Organizatorów od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu 2.3 Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej