W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

IX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Edwarda Hartwiga

IX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Edwarda Hartwiga
04.07.200811:10

Galeria Fotografii "Prospero" w Lublinie ogłasza IX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Edwarda Hartwiga Tegoroczny temat konkursu to: "Reklama dźwignią sztuki"
Konkurs Fotograficzny im. E. Hartwiga. organizowany jest od 1998 roku. Jest to wydarzenie niezwykłe, ciągle podnoszące swój prestiż oraz uznanie w środowisku fotograficznym. Do tej pory w konkursie wzięło udział ok. 1000 osób z Polski, Białorusi, Ukrainy i innych państw nadsyłając ponad 4000 fotografii. W pracach jury biorą udział: Ewa Hartwig - Fijałkowska IrenaNawrot, Marek Domański, Robert Kuśmirowski, Jerzy Lewczyński, Stefan Wojnecki. Konkurs, który w tym roku zyskał oficjalnie międzynarodowy charakter, skierowany jest do wszystkich tych, którzy parają się fotografią: artystów, studentów uczelni artystycznych, uczniów, członków klubów, towarzystw fotograficznych, a także osób niezrzeszonych. Regulamin konkursu jest opublikowany w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej. Więcej informacji na stronie na stronie Galerii Prospero. „Fotografia, podobnie jak inne sztuki – napisał Hartwig w autorskim credo zamieszczonym w brytyjsko-amerykańskiej encyklopedii „Contemporary Photographers" – tworzy swój własny świat form i odczuć. (...) Doświadczenie nauczyło mnie, że tak jak sztuki plastyczne, również fotografia zbliża nas do prawdy uniwersalnej, chociaż nigdy nie odsłania nam jej do końca." Regulamin IX Międzynarodowego Konkursu im. Edwarda Hartwiga Temat konkursu: "Reklama dźwignią sztuki". Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Zbigniewa Zaleskiego. Skład jury: Ewa Hartwig-Fijałkowska – przewodniczący, Marek Domański, Robert Kuśmirowski, Jerzy Lewczyński, Irena Nawrot, Stefan Wojnecki. Organizator: galeria fotografii PROSPERO, ul. Krakowskie Przedmieście 52, 20-002 Lublin tel: +48 601 305 153, +48 81 743 74 38. Konkurs składa się z dwóch etapów. I. Etap – eliminacje: 1. Do 30 września 2008r. autorzy przesyłają do 5 zdjęć / zestaw jest traktowany jako 1 zdjęcie / w postaci JPG-ów, których rozmiar dłuższego boku zdjęć ma wynosić 800 pikseli lub w formie papierowej w rozmiarze 9x13cm lub 10x15cm. Prace należy wysłać na adres pocztowy: Galeria Fotografii PROSPERO, ul. Krakowskie Przedmieście 52, 20-002 Lublin, Polska lub mailowy: info@galeriaprospero.pl Można przesyłać wyłącznie własne prace, za inne organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zdjęcia powinny być wolne od roszczeń osób trzecich. Nadesłanych plików i odbitek nie zwracamy. 2. Opłatę za udział w konkursie w wysokości 20zł od jednego autora należy przelać na konto numer: 86 1020 3176 0000 5302 0013 2472. 3. Do podpisanych zdjęć należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu i dowód wpłaty / bankowy dowód wpłaty, jego skan lub potwierdzenie przelewu elektronicznego / z podanym tytułem wpłaty: udział w konkursie fotograficznym im. E. Hartwiga 4. Przesłanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na ich przetwarzanie na potrzeby związane z konkursem. 5. Do 15 października 2008r. jury wybierze prace zakwalifikowane do finału, a ich autorzy zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach za pomocą poczty elektronicznej. 6. Od 20 października 2008r. informacja o wynikach I etapu znajdą się na stronie www.galeriaprospero.pl II. Etap – finał wystawowy: 1. Do 15 listopada 2008r. zdjęcia zakwalifikowane do finału należy przesłać w formie gotowych odbitek lub wydruków w formacie od 20x30cm do 40x50cm na adres organizatora. Podpisane na odwrocie prace / tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu / powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. 2. Do 30 listopada 2008r. jury oceni gotowe zdjęcia, zadecyduje o podziale nagród i wyróżnień oraz przedstawi wyniki na stronie Galerii Prospero a w terminie późniejszym na łamach The Times, Foto-Kuriera, Biuletynu Fotograficznego. 3. Organizatorzy przewidują następujące nagrody: I miejsce – 2000$, II miejsce – 1000$, III miejsce – 500$ oraz wyróżnienia. Jury przysługuje prawo do innego podziału nagród. 4. 13 grudnia 2008r. w galerii fotografii PROSPERO odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom. 5. Każdy z uczestników, który zakwalifikuje się do II etapu otrzyma katalog pokonkursowy. 6. Zwrot zdjęć nastąpi do 31 marca 2009r. Ogólne warunki konkursu: 1. Organizatorzy są ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu. 2. Werdykt jury jest nieodwołalny. 3. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 4. Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z promocją konkursu. info@galeriaprospero.pl Galeria Fotografii PROSPERO tel: +48 601 305 153 Ul. Krakowskie Przedmieście 52 20-002 LUBLIN POLSKA

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej