W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs fotograficzny Literacki Ślad - Polska - Moje miejsce na ziemi

Konkurs fotograficzny Literacki Ślad - Polska - Moje miejsce na ziemi
10.07.200713:55

Zachęcamy wszystkich fotografujących do odkrywania Polski, czerpania inspiracji z historii i tradycji oraz zwrócenia się ku przeszłości w kontekście teraźniejszości. Jednocześnie by spojrzeli na swój kraj przez pryzmat literatury. Prosimy nadsyłanie fotografii, które będą ukazywały miejsca, gdzie literatura żyła – zostawiła trwale swój ślad - czy to poprzez osobę autora, czy rozgrywającą się w danym miejscu akcję literacką. Inspiracji należy szukać w biografiach i dziełach literackich polskich pisarzy i poetów.
Konkurs fotograficzny ma na celu popularyzację miejsc związanych ze znanymi postaciami literackimi i historycznymi, miejsc upamiętniających znanych polskich autorów lub miejsc związanych z literackim lub historycznym kontekstem. 1. Zasady: a) Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest nieodpłatny, kierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i profesjonalnych twórców. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. b) Uczestnik może nadesłać do 5 wcześniej nie publikowanych fotografii barwnych lub czarno-białych wykonanych na papierze fotograficznym w formacie min. 20x30 cm do 30x45 cm. Zestawy wielo-zdjęciowe (do 4 sztuk) będą traktowane jako jedna praca. c) Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce wykonania zdjęcia, godło (pseudonim identyfikujący fotografa, zapewniający jego anonimowość dla potrzeb Konkursu) oraz w przypadku cyklu opis numeryczny. Do fotografii należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną godłem zawierającą wypełnioną czytelnie i podpisaną Kartę Zgłoszenia, która jest dostępna na stronie: www.ck.lublin.pl d) Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem w formie odbitki oraz pliku cyfrowego (.jpg .tif min. 300 dpi na CD) lub wglądówki, format 13x18 należy nadsyłać drogą pocztową na koszt uczestnika na adres organizatora w terminie do 15 października 2007 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny - „Polska – moje miejsce na ziemi". 2. Ocena i nagrody: a) Oceny prac i wyboru najlepszego zdjęcia dokona powołane przez organizatora Jury w terminie do 19 października 2007 b) Przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia: dwie I nagrody w wysokości 700 pln, III nagroda w wysokości 600 pln oraz 2 wyróżnienia w formie nagród rzeczowych c) Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 15 listopada 2007 d) Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej prace, będą również pokazywane na terenie Lublina w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Kolekcja zdjęć zostanie przekazana do zbiorów tejże biblioteki z możliwością dalszych prezentacji w szkołach, ośrodkach edukacyjnych i kultury. Konkurs Fotograficzny odbywa się w ramach Programu Edukacyjnego „Moja Polska – między literą a słowem” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: Pracownia Słowa - Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12/ pok. 102, 20-007 Lublin Koordynator projektu: Anna Krawczyk tel. 0-81 536 03 10 • fax: 0-81 536 03 12 pracowniaslowa@ck.lublin.pl • www.ck.lublin.pl

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej