W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Laureaci nagród kultury Miasta Lublin

Laureaci nagród kultury Miasta Lublin
20.04.201708:12

Podczas tegorocznej uroczystej Gali Kultury poznaliśmy laureatów nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury za rok 2016 oraz osoby wyróżnione nagrodami okolicznościowymi.

 1. Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2016 r. - laureat Jacek Giszczak

Nominowani:

 • Jacek Giszczak za wybitne dokonania w dziedzinie tłumaczenia literatury francuskiej i frankofońskiej, w tym za przetłumaczenie na język polski powieści:  Georges Perec/Oulipo "Podróże zimowe", Virginie Despentes "Vernon Subutex", t. 1-2, Alain Mabanckou "Papryczka", Lyonel Trouillot "Niedziela, 4 stycznia" oraz nominację do Nagrody Literackiej Gdynia i otrzymanie prestiżowej Nagrody Literatury na Świecie za przekład powieści Alaina Mabanckou "Zwierzenia jeżozwierza".
 • Mateusz Nowak za wyróżniającą się osobowość sceniczną i międzynarodowe sukcesy monodramu "Od przodu i od tyłu" oraz premierę monodramu "Żertwa", premierę spektaklu "Gdzie jest Nobel" w Dzielnicowym Domu Kultury "Czuby Południowe" oraz prezentacje spektakli "Jest nas 22 albo jak zostać hypnotyzerem", "Matka Polka Teatralna. Konkurs" i udział w performatywnym czytaniu adaptacji powieści Marcina Wrońskiego "Pogrom w przyszły wtorek".
 • Orkiestra Świętego Mikołaja ACK "Chatka Żaka" w Lublinie za wyróżniającą się działalność artystyczną i dokonania muzyczne, w szczególności za wydanie trzynastej płyty Orkiestry Świętego Mikołaja "Mody i Kody" zawierającej niestandardowe aranżacje utworów inspirowanych polską muzyką tradycyjną, wzbogacone o elementy współczesnych trendów i stylów muzycznych.
 1.  Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2016 r. - laureat Lubelski Teatr Tańca Centrum Kultury w Lublinie

Nominowani:

 • Dom Słów Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie za odważne przekraczanie standardów, kształtowanie postaw mieszkańców Lublina oraz dojrzałość i odpowiedzialność w podejmowaniu inicjatyw, w szczególności za stworzenie interdyscyplinarnego programu "Inny Lublin" zbudowanego wokół znaczenia słowa w kulturze i życiu społecznym i objęcie nim osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia lub wykluczonych w wielu obszarach życia.
 • o. Tomasz Dostatni OP za dbałość o zbliżenie i pojednanie narodów i kultur naszej części Europy, umacnianie kulturowego dziedzictwa opartego na wartościach i tradycji, a w szczególności za organizację debat prezydenckich "Ponad Granicami" w Teatrze Starym w Lublinie, "Debat Dwóch Ambon" w Bazylice oo. Dominikanów w Lublinie oraz zainicjowanie powstania Oratorium "Carmina Luminosa" Borysa Somerschafa dla uczczenia jubileuszu 800-lecia Zakonu Dominikanów.
 • Lubelski Teatr Tańca Centrum Kultury w Lublinie za niezwykle cenną działalność na rzecz upowszechniania i promocji tańca współczesnego, wpieranie początkujących polskich artystów oraz kształtowanie wrażliwości na sztukę najmłodszych mieszkańców Lublina, w szczególności za organizację jubileuszowej 20. edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca prezentującej najlepsze profesjonalne teatry tańca współczesnego na świecie.
 1. Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności - laureat Henryk Kowalczyk

Nominowani:

 • Zbigniew Jóźwik za bogaty i różnorodny dorobek twórczy, wyróżniającą się ponad 50-letnią działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz konsekwentne i odpowiedzialne wspieranie twórców, w szczególności za zainicjowanie Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, organizację wielu wystaw grafiki i ekslibrisu, zilustrowanie graficznie utworów Adama Mickiewicza, Karola Wojtyły, Czesława Miłosza, Sergiusza Riabinina, wydanie kilkunastu tek ekslibrisowych i grafiki.
 • Henryk Kowalczyk za konsekwentną działalność na rzecz popularyzacji kultury osadzonej w sztuce teatru, poezji i prozie, stworzenie Teatru Scena 6, koordynację pracy grup nieformalnych w ramach Teatru Małych Form, organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich, Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Czas Poetów i wielu innych przedsięwzięć.
 • Barbara Oratowska za organizację wielu wystaw poświęconych wydarzeniom i ludziom okresu represji wojennych i stalinowskich, prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży lubelskich szkół oraz organizację  konkursu recytatorsko-krasomówczego poświęconego Grażynie Chrostowskiej poetce pokolenia Kolumbów rozstrzelanej w KL Ravensbrück.

 Nominowanych wyłoniła Komisja ds. Nagród w składzie: prof. Leszek Mądzik – przewodniczący dr Anna Duda-Gocel, dr Grzegorz Kondrasiuk, Marta Kurowska, Zbigniew Nestorowicz, Karolina Rozwód, Józef Szopiński

 1.  Nagrody Okolicznościowe Miasta Lublin otrzymali:
 • Zdzisław Cieszkowski - kieruje Działem Współpracy z Zagranicą KUL, a równocześnie od wielu lat pełni funkcję Prezesa Chóru KUL. Swoją przygodę z chórem rozpoczął już jako student socjologii KUL. Zdzisław Cieszkowski jest także czynnym chórzystą. W Chórze śpiewa od 40 lat.
 • Zofia Jakubowska - Centrum Kultury w Lublinie, w 1990 r. powołała i do dziś prowadzi zespół taneczny "Rytm", przez który przewinęło się blisko 2000 dzieci. W swojej pracy Zofia Jakubowska wspomaga wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poczynając od sprawności fizycznej i uwrażliwienia na ruch i muzykę poprzez kształtowanie umiejętności tanecznych, choreograficznych i artystycznych, po rozwój kompetencji społecznych i kształtowanie nawyku aktywnego uczestniczenia w kulturze. Zespół "Rtym" przez blisko 30 lat zdobył wiele znaczących nagród.
 • Renata Kamola - animatorka kultury, producentka wydarzeń kulturalnych, didżejka, promotorka muzyki. Wieloletnia wolontariuszka Międzynarodowego Festiwalu "Konfrontacje Teatralne". Pracowała wielokrotnie na "Fringe Festival" w Edynburgu. Współorganizatorka legendarnego Festiwalu Kultury Alternatywnej "ZdaErzenia". Współzałożycielka i prezeska Fundacji Kaisera Söze. Do niedawna pracowała w Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża", gdzie była odpowiedzialna za realizację Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY oraz Międzynarodowego Festiwalu "Najstarsze Pieśni Europy" oraz wielu, wielu innych małych i dużych przedsięwzięć. W "Rozdrożach" miała swój autorski program Muzycznej Sceny Eksperymentalnej. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin 2014. Obecnie rozpoczyna nowe życie w stolicy.
 • Marta Kurowska - animatorka kultury, działaczka społeczna, inicjatorka i koordynatorka programu Wolontariusz Kultury+, członkini Rady Programowej Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin". Działa w zarządzie Stowarzyszenia "W stronę sztuki", za co została odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Członkini Rady Kultury Przestrzeni i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Założyła Fundację tu obok, która realizuje projekty kulturalno-społeczne dla dzielnicy Wieniawa. Wielokrotnie zauważana i doceniana w różnorakich rankingach promujących osoby zaangażowane w działania na rzecz Lublina i jego mieszkańców (Lublinianka Roku 2012). Jej wszystkie aktywności łączy wspólny mianownik: dialog-partycypacja-integracja.
 • Niezależna Grupa Projektowa Piękno Panie skupia twórców, artystów i projektantów sztuki użytkowej. Wspiera design zaangażowany społecznie. Grupę tworzą i prowadzą Małgorzata Karwicka i Agata Zwierzyńska. W 2017 r. grupa obchodzi jubileusz 5-lecia działalności. „Piękno Panie” to jedna z niewielu nieformalnych inicjatyw w Lublinie wspierających młodych twórców, artystów i sztukę zaangażowaną w działania społeczne. Galeria "Piękno Panie" jest miejscem promocji kultury i sztuki, sceną dla niszowych spektakli i działań side-specyfic, pracownią otwartą, salą koncertową miejscem gdzie mogą zorganizować wystawy młodzi artyści, gdzie odbywają się aukcje charytatywne, panele dyskusyjne, imprezy integracyjne, warsztaty.
 • Dorota Olejniczek-Klementewicz - specjalistka ds. programowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego - tworzy i koordynuje projekty edukacyjne, pozyskuje środki na te projekty, a były to m.in. "Przyjechał teatr!", "OKO na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki", "Opowiem ci mój świat. Działania edukacyjne i integracyjne dla osób widzących i niewidomych". Pomysłodawczyni i współtwórczyni bloga czytelniczego "Zakładka".
 • Grzegorz Pecka  dyrygent, muzykolog. Absolwent Instytutu Muzykologii KUL oraz dyrygentury chóralnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pełni funkcję kierownika Katedry Dydaktyki Muzycznej IM KUL. Od roku 1998 jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Za działalność artystyczną otrzymał szereg nagród i wyróżnień m. in.: Brązowy Krzyż Zasługi – Odznaczenie Prezydenta RP, Zasłużony Działacz Kultury – Odznaka Ministra Kultury i Sztuki, nagrody indywidualne II i III stopnia Rektora KUL – za bogatą działalność artystyczną oraz promocję KUL w kraju i za granicą.
 • Kamil Stańczak - artysta wizualny, modelarz, konstruktor, peryferyjny podróżnik. Zajmuje się malarstwem, instalacją, tworzy specyficzne obiekty strukturalne i kinetyczne. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS. Wybiera bardzo specyficzne elementy ze świata dzikiej przyrody, postindustrialnej architektury, zdegradowanej przez cywilizację. Opuszczone budynki, bunkry, skomplikowane podziemia i korytarze, roślinność wpełzająca w ich wymyślne struktury, eksplozje jaskrawych barw - to najczęściej spotykane motywy w jego sztuce.
 • Grażyna Strużak - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego - starsza bibliotekarka w filii nr 8 i kierowniczka tej filii. Przygotowuje i realizuje ciekawą ofertę działań kulturalnych i edukacyjnych: wystawy, spotkania autorskie, konkursy, gry planszowe, prelekcje literackie. Współpracuje z Lubelskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół "Drgawka", DPS-em Matki Teresy z Kalkuty, Aresztem Śledczym w Lublinie i Schroniskiem dla Nieletnich w Dominowie, którym przekazuje książki - dary od czytelników.
 • Waldemar Sulisz - w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pracy dziennikarskiej, którą rozpoczął publikując w "Kamenie" swoją pierwszą recenzję teatralną spektaklu "Ostatnia rola Jana Urygi". Absolwent KUL ze specjalnością teatralną, założyciel jednej z pierwszych w Polsce scen impresaryjnych Teatr Studyjny. Pracował w Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika i w Teatrze im. J. Osterwy. Następnie związał się z dziennikarstwem jako recenzent teatralny i reportażysta. Od blisko 20 lat zajmuje się jeszcze jedną z ważnych dziedzin życia, w której stał się nie lada znawcą. Kresowa Akademia Smaku pielęgnuje tradycje kuchni, kulinariów i biesiadowania jako niezwykłego składnika kultury. W Polskim Radiu prowadził audycje "Gotuj z Suliszem" i "Zakochany Lublin". Twórca Europejskiego Festiwalu Smaku. Badacz potraw regionalnych. Autor fundamentalnej publikacji "Smaki Lubelszczyzny. Przewodnik. Historia - Kultura - Kuchnia". Zawsze podkreśla, że "kuchnia to element naszej historii".
 • Agnieszka Świstowska-Huszaluk - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego - starsza bibliotekarka w filii nr 36; realizuje autorskie projekty: warsztaty sztuki użytkowej "Wytwórnia", wykłady z historii sztuki "Kto to zmalował", "Klub Motyli Książkowych" dla przedszkolaków, autorka i realizatorka projektu "Przyjechał teatr!" dofinansowanego przez MKiDN.
 • Paulina Zarębska-Denysiuk - pedagog, kuratorka, krytyczka sztuki, autorka projektów edukacyjnych dla galerii (Labirynt, Warsztaty Kultury). Pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie jako nauczycielka sztuki i wystawiennictwa, gdzie opiekuje się także Galerią ZSP i Kołem Sztuk Wizualnych. Autorka recenzji i tekstów o sztuce współczesnej. Od 2014 r. prowadzi warsztaty edukacyjne Małej Akademii Dizajnu, do których współtworzyła program. W 2015 r. prowadziła działania animacyjno-warsztatowe z małoletnimi aktorami na planie filmu "Wołyń" W. Smarzowskiego. W ramach przedsięwzięcia "Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń dzielnicy Dziesiąta" zrealizowała warsztaty z mieszkańcami oraz była autorką przemiany wizualnej - koncepcji malowania drzwi i innych koncepcji wizualnych w ramach tego projektu.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej