Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Laureaci nagród kultury Miasta Lublin

20.04.201708:12

Podczas tegorocznej uroczystej Gali Kultury poznaliśmy laureatów nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury za rok 2016 oraz osoby wyróżnione nagrodami okolicznościowymi.

 1. Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2016 r. - laureat Jacek Giszczak

Nominowani:

 • Jacek Giszczak za wybitne dokonania w dziedzinie tłumaczenia literatury francuskiej i frankofońskiej, w tym za przetłumaczenie na język polski powieści:  Georges Perec/Oulipo "Podróże zimowe", Virginie Despentes "Vernon Subutex", t. 1-2, Alain Mabanckou "Papryczka", Lyonel Trouillot "Niedziela, 4 stycznia" oraz nominację do Nagrody Literackiej Gdynia i otrzymanie prestiżowej Nagrody Literatury na Świecie za przekład powieści Alaina Mabanckou "Zwierzenia jeżozwierza".
 • Mateusz Nowak za wyróżniającą się osobowość sceniczną i międzynarodowe sukcesy monodramu "Od przodu i od tyłu" oraz premierę monodramu "Żertwa", premierę spektaklu "Gdzie jest Nobel" w Dzielnicowym Domu Kultury "Czuby Południowe" oraz prezentacje spektakli "Jest nas 22 albo jak zostać hypnotyzerem", "Matka Polka Teatralna. Konkurs" i udział w performatywnym czytaniu adaptacji powieści Marcina Wrońskiego "Pogrom w przyszły wtorek".
 • Orkiestra Świętego Mikołaja ACK "Chatka Żaka" w Lublinie za wyróżniającą się działalność artystyczną i dokonania muzyczne, w szczególności za wydanie trzynastej płyty Orkiestry Świętego Mikołaja "Mody i Kody" zawierającej niestandardowe aranżacje utworów inspirowanych polską muzyką tradycyjną, wzbogacone o elementy współczesnych trendów i stylów muzycznych.
 1.  Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2016 r. - laureat Lubelski Teatr Tańca Centrum Kultury w Lublinie

Nominowani:

 • Dom Słów Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie za odważne przekraczanie standardów, kształtowanie postaw mieszkańców Lublina oraz dojrzałość i odpowiedzialność w podejmowaniu inicjatyw, w szczególności za stworzenie interdyscyplinarnego programu "Inny Lublin" zbudowanego wokół znaczenia słowa w kulturze i życiu społecznym i objęcie nim osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia lub wykluczonych w wielu obszarach życia.
 • o. Tomasz Dostatni OP za dbałość o zbliżenie i pojednanie narodów i kultur naszej części Europy, umacnianie kulturowego dziedzictwa opartego na wartościach i tradycji, a w szczególności za organizację debat prezydenckich "Ponad Granicami" w Teatrze Starym w Lublinie, "Debat Dwóch Ambon" w Bazylice oo. Dominikanów w Lublinie oraz zainicjowanie powstania Oratorium "Carmina Luminosa" Borysa Somerschafa dla uczczenia jubileuszu 800-lecia Zakonu Dominikanów.
 • Lubelski Teatr Tańca Centrum Kultury w Lublinie za niezwykle cenną działalność na rzecz upowszechniania i promocji tańca współczesnego, wpieranie początkujących polskich artystów oraz kształtowanie wrażliwości na sztukę najmłodszych mieszkańców Lublina, w szczególności za organizację jubileuszowej 20. edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca prezentującej najlepsze profesjonalne teatry tańca współczesnego na świecie.
 1. Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności - laureat Henryk Kowalczyk

Nominowani:

 • Zbigniew Jóźwik za bogaty i różnorodny dorobek twórczy, wyróżniającą się ponad 50-letnią działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz konsekwentne i odpowiedzialne wspieranie twórców, w szczególności za zainicjowanie Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, organizację wielu wystaw grafiki i ekslibrisu, zilustrowanie graficznie utworów Adama Mickiewicza, Karola Wojtyły, Czesława Miłosza, Sergiusza Riabinina, wydanie kilkunastu tek ekslibrisowych i grafiki.
 • Henryk Kowalczyk za konsekwentną działalność na rzecz popularyzacji kultury osadzonej w sztuce teatru, poezji i prozie, stworzenie Teatru Scena 6, koordynację pracy grup nieformalnych w ramach Teatru Małych Form, organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich, Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Czas Poetów i wielu innych przedsięwzięć.
 • Barbara Oratowska za organizację wielu wystaw poświęconych wydarzeniom i ludziom okresu represji wojennych i stalinowskich, prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży lubelskich szkół oraz organizację  konkursu recytatorsko-krasomówczego poświęconego Grażynie Chrostowskiej poetce pokolenia Kolumbów rozstrzelanej w KL Ravensbrück.

 Nominowanych wyłoniła Komisja ds. Nagród w składzie: prof. Leszek Mądzik – przewodniczący dr Anna Duda-Gocel, dr Grzegorz Kondrasiuk, Marta Kurowska, Zbigniew Nestorowicz, Karolina Rozwód, Józef Szopiński

 1.  Nagrody Okolicznościowe Miasta Lublin otrzymali:
 • Zdzisław Cieszkowski - kieruje Działem Współpracy z Zagranicą KUL, a równocześnie od wielu lat pełni funkcję Prezesa Chóru KUL. Swoją przygodę z chórem rozpoczął już jako student socjologii KUL. Zdzisław Cieszkowski jest także czynnym chórzystą. W Chórze śpiewa od 40 lat.
 • Zofia Jakubowska - Centrum Kultury w Lublinie, w 1990 r. powołała i do dziś prowadzi zespół taneczny "Rytm", przez który przewinęło się blisko 2000 dzieci. W swojej pracy Zofia Jakubowska wspomaga wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poczynając od sprawności fizycznej i uwrażliwienia na ruch i muzykę poprzez kształtowanie umiejętności tanecznych, choreograficznych i artystycznych, po rozwój kompetencji społecznych i kształtowanie nawyku aktywnego uczestniczenia w kulturze. Zespół "Rtym" przez blisko 30 lat zdobył wiele znaczących nagród.
 • Renata Kamola - animatorka kultury, producentka wydarzeń kulturalnych, didżejka, promotorka muzyki. Wieloletnia wolontariuszka Międzynarodowego Festiwalu "Konfrontacje Teatralne". Pracowała wielokrotnie na "Fringe Festival" w Edynburgu. Współorganizatorka legendarnego Festiwalu Kultury Alternatywnej "ZdaErzenia". Współzałożycielka i prezeska Fundacji Kaisera Söze. Do niedawna pracowała w Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża", gdzie była odpowiedzialna za realizację Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY oraz Międzynarodowego Festiwalu "Najstarsze Pieśni Europy" oraz wielu, wielu innych małych i dużych przedsięwzięć. W "Rozdrożach" miała swój autorski program Muzycznej Sceny Eksperymentalnej. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin 2014. Obecnie rozpoczyna nowe życie w stolicy.
 • Marta Kurowska - animatorka kultury, działaczka społeczna, inicjatorka i koordynatorka programu Wolontariusz Kultury+, członkini Rady Programowej Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin". Działa w zarządzie Stowarzyszenia "W stronę sztuki", za co została odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Członkini Rady Kultury Przestrzeni i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Założyła Fundację tu obok, która realizuje projekty kulturalno-społeczne dla dzielnicy Wieniawa. Wielokrotnie zauważana i doceniana w różnorakich rankingach promujących osoby zaangażowane w działania na rzecz Lublina i jego mieszkańców (Lublinianka Roku 2012). Jej wszystkie aktywności łączy wspólny mianownik: dialog-partycypacja-integracja.
 • Niezależna Grupa Projektowa Piękno Panie skupia twórców, artystów i projektantów sztuki użytkowej. Wspiera design zaangażowany społecznie. Grupę tworzą i prowadzą Małgorzata Karwicka i Agata Zwierzyńska. W 2017 r. grupa obchodzi jubileusz 5-lecia działalności. „Piękno Panie” to jedna z niewielu nieformalnych inicjatyw w Lublinie wspierających młodych twórców, artystów i sztukę zaangażowaną w działania społeczne. Galeria "Piękno Panie" jest miejscem promocji kultury i sztuki, sceną dla niszowych spektakli i działań side-specyfic, pracownią otwartą, salą koncertową miejscem gdzie mogą zorganizować wystawy młodzi artyści, gdzie odbywają się aukcje charytatywne, panele dyskusyjne, imprezy integracyjne, warsztaty.
 • Dorota Olejniczek-Klementewicz - specjalistka ds. programowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego - tworzy i koordynuje projekty edukacyjne, pozyskuje środki na te projekty, a były to m.in. "Przyjechał teatr!", "OKO na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki", "Opowiem ci mój świat. Działania edukacyjne i integracyjne dla osób widzących i niewidomych". Pomysłodawczyni i współtwórczyni bloga czytelniczego "Zakładka".
 • Grzegorz Pecka  dyrygent, muzykolog. Absolwent Instytutu Muzykologii KUL oraz dyrygentury chóralnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pełni funkcję kierownika Katedry Dydaktyki Muzycznej IM KUL. Od roku 1998 jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Za działalność artystyczną otrzymał szereg nagród i wyróżnień m. in.: Brązowy Krzyż Zasługi – Odznaczenie Prezydenta RP, Zasłużony Działacz Kultury – Odznaka Ministra Kultury i Sztuki, nagrody indywidualne II i III stopnia Rektora KUL – za bogatą działalność artystyczną oraz promocję KUL w kraju i za granicą.
 • Kamil Stańczak - artysta wizualny, modelarz, konstruktor, peryferyjny podróżnik. Zajmuje się malarstwem, instalacją, tworzy specyficzne obiekty strukturalne i kinetyczne. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS. Wybiera bardzo specyficzne elementy ze świata dzikiej przyrody, postindustrialnej architektury, zdegradowanej przez cywilizację. Opuszczone budynki, bunkry, skomplikowane podziemia i korytarze, roślinność wpełzająca w ich wymyślne struktury, eksplozje jaskrawych barw - to najczęściej spotykane motywy w jego sztuce.
 • Grażyna Strużak - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego - starsza bibliotekarka w filii nr 8 i kierowniczka tej filii. Przygotowuje i realizuje ciekawą ofertę działań kulturalnych i edukacyjnych: wystawy, spotkania autorskie, konkursy, gry planszowe, prelekcje literackie. Współpracuje z Lubelskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół "Drgawka", DPS-em Matki Teresy z Kalkuty, Aresztem Śledczym w Lublinie i Schroniskiem dla Nieletnich w Dominowie, którym przekazuje książki - dary od czytelników.
 • Waldemar Sulisz - w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pracy dziennikarskiej, którą rozpoczął publikując w "Kamenie" swoją pierwszą recenzję teatralną spektaklu "Ostatnia rola Jana Urygi". Absolwent KUL ze specjalnością teatralną, założyciel jednej z pierwszych w Polsce scen impresaryjnych Teatr Studyjny. Pracował w Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika i w Teatrze im. J. Osterwy. Następnie związał się z dziennikarstwem jako recenzent teatralny i reportażysta. Od blisko 20 lat zajmuje się jeszcze jedną z ważnych dziedzin życia, w której stał się nie lada znawcą. Kresowa Akademia Smaku pielęgnuje tradycje kuchni, kulinariów i biesiadowania jako niezwykłego składnika kultury. W Polskim Radiu prowadził audycje "Gotuj z Suliszem" i "Zakochany Lublin". Twórca Europejskiego Festiwalu Smaku. Badacz potraw regionalnych. Autor fundamentalnej publikacji "Smaki Lubelszczyzny. Przewodnik. Historia - Kultura - Kuchnia". Zawsze podkreśla, że "kuchnia to element naszej historii".
 • Agnieszka Świstowska-Huszaluk - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego - starsza bibliotekarka w filii nr 36; realizuje autorskie projekty: warsztaty sztuki użytkowej "Wytwórnia", wykłady z historii sztuki "Kto to zmalował", "Klub Motyli Książkowych" dla przedszkolaków, autorka i realizatorka projektu "Przyjechał teatr!" dofinansowanego przez MKiDN.
 • Paulina Zarębska-Denysiuk - pedagog, kuratorka, krytyczka sztuki, autorka projektów edukacyjnych dla galerii (Labirynt, Warsztaty Kultury). Pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie jako nauczycielka sztuki i wystawiennictwa, gdzie opiekuje się także Galerią ZSP i Kołem Sztuk Wizualnych. Autorka recenzji i tekstów o sztuce współczesnej. Od 2014 r. prowadzi warsztaty edukacyjne Małej Akademii Dizajnu, do których współtworzyła program. W 2015 r. prowadziła działania animacyjno-warsztatowe z małoletnimi aktorami na planie filmu "Wołyń" W. Smarzowskiego. W ramach przedsięwzięcia "Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń dzielnicy Dziesiąta" zrealizowała warsztaty z mieszkańcami oraz była autorką przemiany wizualnej - koncepcji malowania drzwi i innych koncepcji wizualnych w ramach tego projektu.

Wydarzenia polecane

Kalendarium wydarzeń

<

25.05.2018

>

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28