W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023!

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023!
27.02.202112:04

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin wraz ze swoją niepowtarzalną energią i inspirującymi pomysłami młodych ludzi stworzył najciekawszy w Europie program działań. Ilość zaplanowanych w nim wydarzeń oraz wartość środków przeznaczonych na ich realizację, pokazują skalę przedsięwzięcia.

Dziś mamy powód do wielkiego świętowania. Lublin został wybrany Europejską Stolicą Młodzieży 2023. Dzięki kilkumiesięcznym staraniom wielu zaangażowanych osób, uda się zrealizować bogaty program działań, który otworzy młodym ludziom przestrzeń do realizacji ich marzeń, różnorodnych pasji i aspiracji. Chcemy zapewnić młodzieży realny wpływ na współtworzenie i rozwój różnych elementów miasta z korzyścią dla całej społeczności. Lublin potrzebuje kolejnych, spójnych i interdyscyplinarnych projektów dla młodzieży. Współpraca na rzecz tworzenia miasta przyjaznego młodym wpisuje się w najnowsze cele rozwoju Lublina. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, których starania doprowadziły nas do wielkiego finału konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Gratulujemy miastu Baia Mare zajęcia II miejsca, mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości współpracować przy realizacji różnych projektów na rzecz młodych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miasta, które startowały w konkursie do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 to Baia Mare (Rumunia), Izmir (Turcja), Kazań (Rosja), Lublin (Polska), Poznań (Polska) oraz Lwów (Ukraina). W marcu 2020 r. na krótkiej liście pozostały Baia Mare (Rumunia), Kazań (Rosja) i Lublin. Finałowa multimedialna prezentacja przedstawiająca kandydaturę Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 przygotowana w oparciu o złożoną wcześniej aplikację konkursową, została zaprezentowana przed Panelem Ekspertów 16 listopada 2020r. za pośrednictwem platformy Zoom. Po prezentacji odbyła się runda ostatecznych pytań.

Aplikacja finałowa to efekt kilkumiesięcznych prac, rozmów, wymiany inspiracji i pomysłów zespołu osób, który bardzo mocno i profesjonalnie zaangażował się w ten ważny projekt. W zespołach roboczych pracowali także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży, środowiska studenckiego, organizacji i grup młodzieżowych. Wypracowane idee były konsultowane ze środowiskiem skupiającym i współpracującym z młodzieżą. Już ubiegając się o tytuł ESM widzieliśmy jak sam proces wprowadza pozytywne zmiany i nowe możliwości, zachęca do aktywnego udziału, promuje wolontariat, wspiera różnorodność i integrację, wzmacnia organizacje młodzieżowe oraz łączy młodych ludzi. Dziękuję wszystkim za ten twórczy czas. Szczególne podziękowania kieruję do inicjatora całego procesu – organizacji młodzieżowej Fundacji Sempre a Frente i Pana Mateusza Małyska oraz Pani Aleksandry Kulik z zespołem niezwykłych ludzi – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Aplikacja, którą Miasto Lublin złożyło w konkursie o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży koncentruje się na trzech obszarach: Miasto dla Młodzieży, Młodzież dla Miasta oraz Młodzież i Miasto. Pierwsza kategoria zawiera szeroki zakres działań zaprojektowanych przez Miasto z myślą o młodych mieszkańcach. Drugi obszar opisuje wkład młodzieży w program – projekty i inicjatywy opracowane i wdrożone przez młodych lub organizacje młodzieżowe, z którymi współpracują. Obejmuje on również wyniki zaangażowania wolontariuszy w przygotowanie i wdrożenie działań ESM. Z kolei ostatnia grupa tematyczna obejmuje współpracę i partnerstwo pomiędzy Miastem i jednostkami miejskimi w Lublinie, a młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie opracowywania i wdrażania wspólnych przedsięwzięć. W ramach tych trzech obszarów będą realizowane działania na rzecz szeroko rozumianego uczestnictwa młodzieży, sportu, kultury i edukacji. Propozycje programowe zostały również podzielone ze względu na zasięg: regionalny, krajowy i europejski, pod kątem ich skali i zakresu każdego wydarzenia. W aplikacji została opisana m.in. infrastruktura miejska i informacje o mieście, polityka Miasta wobec młodzieży oraz program Europejskiej Stolicy Młodzieży, budżet oraz sposób zarządzania i komunikacji, przygotowania oraz ewaluacja. Bardzo istotnym elementem aplikacji jest przewidywany wpływ uzyskania przez Miasto Lublin tytułu, czyli to, jak Europejska Stolica Młodzieży wpłynie na miasto i młodzież oraz jakie trwałe zmiany może wprowadzić. Budżet ESM w latach 2021-2023 zaplanowany jest na kwotę około 27 mln zł, a w samym 2023 roku na działania dla młodzieży przeznaczone jest ponad 13 mln zł. W programie znalazły się 73 duże wydarzenia, działania, festiwale, programy, podzielone na trzy sekcje: Miasto dla młodzieży, Młodzież dla Miasta oraz Młodzież i Miasto.

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży na okres jednego roku. Jego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w mieście oraz wzmocnienie ich tożsamości europejskiej, ale też budowanie zaangażowania mieszkańców miasta w oparciu o energię i aktywność młodych osób. Jest to również promocja młodej, szeroko pojętej kultury i aktywności młodych ludzi na różnych polach. Tytuł ESM przyczynia się do zmiany podejścia miast do polityki młodzieżowej oraz kreowania wizerunku miasta przyjaznego młodzieży, wspierającego i zachęcającego młodzież do aktywności społecznej. Tytuł sprzyja tworzeniu nowych możliwości współpracy na linii młodzież - miasto, finansowego wsparcia dla młodzieżowych pomysłów i działań, tworzenia nowych przestrzeni, wydarzeń kulturalnych, czy sportowych, które młodzi będą tworzyć i inspirować. Wzrost liczby młodych ludzi zaangażowanych w procesy decyzyjne (dzięki ulepszonym lub nowo opracowanym strukturom współdecydowania) przekłada się na tworzenie miasta bardziej odpowiadającego oczekiwaniom młodych ludzi, zachęcającego do pozostania w nim i rozpoczynania właśnie tutaj swojej dalszej aktywności, także zawodowej.

Informacje o działaniach na rzecz zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 znajdują się na stronie lublin.eu i na profilu www.facebook.com/Lublin.EYC2023, tworzonym razem z Młodzieżową Radą Miasta oraz Zespołem ds. Dzieci i Młodzieży Lublina.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej