W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin ze „Strategią Kultury Lublin 2030+”

Miasto Lublin ze „Strategią Kultury Lublin 2030+”
23.05.202414:17

Radni Rady Miasta Lublin jednogłośnie uchwalili „Strategię Kultury Lublin 2030+”. Przyjęty podczas dzisiejszej (23 maja) sesji dokument zakłada realizację w najbliższych latach działań, określonych w pięciu priorytetach: „Dostęp do kultury”, „Edukacja kulturalna”, „Lublin (w) 2030”, „Kadry kultury” oraz „Twórczość i kreatywność”.

– Wysoki poziom i różnorodność wydarzeń pozwoliły uczynić kulturę jednym ze znaków rozpoznawczych Lublina. Bez wątpienia jest to wielki sukces miasta i całego środowiska. Strategia Kultury Lublin 2030+ wskazuje zadania i działania konieczne do podjęcia, aby kultura nadal mogła być jednym z elementów stanowiących o wartości naszego miasta. Na jej kształt istotnie wpłynęły starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oraz wykorzystanie doświadczeń Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Wierzymy, że przyjęty na dzisiejszej sesji Rady Miasta strategiczny dokument stanie się początkiem drogi do pozytywnej zmiany nie tylko w lubelskiej kulturze, ale przede wszystkim w życiu wszystkich mieszkanek i mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

„Strategia Kultury Lublin 2030+” powstała na podstawie głównego dokumentu strategicznego miasta – „Strategii Lublin 2030”, gdzie opracowanie strategii sektorowej jest wskazane jako jedno z zadań i projektów kluczowych obszaru „Miasto przemysłów kultury”. Powstałe w trakcie jej przygotowywania raporty i opracowania, praca ekspertów w Tematycznych Grupach Roboczych, a w końcu sam dokument strategii były najważniejszą inspiracją na początkowym etapie tworzenia „Strategii Kultury Lublin 2030+”. Niezwykle pomocny był także przeprowadzony w kwietniu i maju 2023 roku cykl spotkań ze środowiskiem oraz mieszkankami i mieszkańcami, który pozwolił poznać propozycje i opinie o lubelskiej kulturze oraz przygotowywanym dokumencie. W połączeniu z informacjami uzyskanymi z ankiety internetowej, zrealizowanej niedługo po spotkaniach, był źródłem wielu ciekawych i inspirujących pomysłów, w efekcie czego strategia została uzupełniona o nowy priorytet – „Twórczość i kreatywność”.

– Dokument zawiera priorytetowe zadania i wyzwania, jakie stać będą przed lubelską kulturą w najbliższych latach. Wśród nich jest zwiększenie dostępu do wydarzeń artystycznych dla różnych grup mieszkanek i mieszkańców, czy działania edukacyjne wzmacniające kompetencje potrzebne do odbioru i lepszego uczestniczenia w kulturze. Będziemy wspierać rozwój wiedzy i kompetencji osób z lubelskiego środowiska kultury oraz dążyć do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy. Planujemy także działania na rzecz artystek i artystów, wspierania instytucji kultury w rozwoju oraz wzmacniania sektora kreatywnego. Są to elementy niezbędne do tego, by lubelska kultura nadal była naszym znakiem rozpoznawczym, wyróżniającym Lublin na tle innych miast, ale także źródłem dumy dla mieszkanek i mieszkańców – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Realizacja zaproponowanych w dokumencie 5 priorytetów, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają, pozwoli zwiększyć rolę kultury w życiu mieszkanek i mieszkańców miasta. Dbanie o szeroko rozumianą dostępność, zapewnienie kompetencji odbioru i uczestnictwa, działania na rzecz pracowników, artystów i sektora kreatywnego, poszukiwanie innowacji oraz rozwój współpracy międzynarodowej – wszystko to pozwoli wzmocnić lubelską kulturę, a kontakt z nią stanie się jeszcze bardziej wartościowym doświadczeniem, przynoszącym mieszkankom i mieszkańcom Lublina satysfakcję i poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

Również starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i decyzja o pogłębieniu wzajemnych relacji pomiędzy aplikacją a strategią znacząco wpłynęły na kształt dokumentu. Działania wpisane w aplikację konkursową stanowią ważny element Strategii. Dzięki temu, bez względu na ostateczny wynik konkursu ESK 2029 „Strategia Kultury Lublin 2030+” może stać się istotnym narzędziem przy realizacji planów i pomysłów powstałych w trakcie ubiegania się o ten tytuł. Podczas prac wykorzystano także doświadczenia Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – dialog i współpraca z młodymi ludźmi w celu uczynienia naszego miasta miejscem dobrym do życia stały się inspiracją do rozpoczęcia procesu tworzenia strategii kultury wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami.

Projekt dokumentu „Strategii Kultury Lublin 2030 został poddany konsultacjom społecznym, które trwały do 16 do 30 kwietnia 2024 roku. W ramach tego procesu odbyło się otwarte spotkanie oraz dwa dyżury konsultacyjne. Opinie i uwagi były również przyjmowane pisemnie oraz poprzez internet. W trakcie trwania konsultacji społecznych wpłynęło 77 uwag, z czego 35 zostało uwzględnionych w całości, 12 częściowo, 23 odrzucono, 4 opinie były poza przedmiotem konsultacji a 3 sklasyfikowano jako inne.

Przyjęty dokument Strategii Kultury Lublin 2030+ i szczegółowe informacje dotyczące procesu jego opracowywania znajdują się na stronie www.lublin.kultura.eu w zakładce Strategia Kultury Lublin 2030+.