W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej

Nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej
16.04.200812:47

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 300 000 euro = 4 415 710 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 3,3967 PLN).
Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach: * muzyka i sztuki sceniczne, * dziedzictwo kulturowe, * sztuki plastyczne i wizualne, * literatura i archiwa. Wnioski mogą składać: a. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, b. publiczne instytucje kultury, c. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, d. archiwa państwowe, e. organizacje pozarządowe ze sfery kultury, f. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d. Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw – Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. Dofinansowanie: * minimalna wartość grantu – równowartość 10 000 euro – 33 967 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 3,3967 PLN) * maksymalna wartość grantu – równowartość 250 000 euro – 849 175 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 3,3967 PLN) Poziom dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny – co najmniej 10 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące. Sposób dostarczenia wniosku: 1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl 2. dostarczenie do Operatora Funduszu droga pocztową, kurierem lub osobiście: * 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki), * 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów. na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00 - 071 Warszawa, pokój nr 103 z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – nabór 2008 Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 15 kwietnia 2008 r. do 16 czerwca 2008 r., do godziny 15.00. W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego (www.eog.gov.pl ) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (www.eeagrants.org ). Dodatkowe informacje: * Magdalena Mazurkiewicz – mmazurkiewicz@mkidn,.gov.pl, tel.: (22) 42 10 408 * Elżbieta Świętek – eswietek@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 332 * Krzysztof Adamczyk – kadamczyk@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 305 * Małgorzata Zbyszewska – mzbyszewska@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 468 Strona i źródło

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej