W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury
19.03.200814:03

Uwaga!!! Termin zgłaszania kandydatur do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury został przedłużony do dnia 14 maja 2008 roku. Samorząd Lublina ustanowił trzy coroczne nagrody: Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin, Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury oraz Nagrodę Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki (Uchwała nr 205/XIV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2007 r.).
Nagrody przyznaje Komisja Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury powoływana przez Radę Miasta. Termin zgłaszania kandydatów mija 14 maja (liczy się data stempla pocztowego). Laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Lublin i Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 25.000 zł brutto. Laureat Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki poza dyplomem i nagrodą pieniężną w wysokości 30.000 zł brutto otrzymuje także pamiątkową statuetkę. Nagroda Artystyczna Miasta Lublin ustanowiona została w celu: - uhonorowania osób lub grup ludzi wybitnie wyróżniających się w swojej twórczości artystycznej, związanych z Lublinem lub których nagrodzona twórczość lub działalność artystyczna w znaczący sposób wiąże się z Lublinem - stworzenia dla twórców zachęty i motywacji do podejmowania przedsięwzięć ambitnych o wysokich walorach artystycznych - stworzenia szansy samorealizacji osobom i środowiskom dynamicznym i pomysłowym - urozmaicenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta, poszukiwania nowych i niezrutynizowanych sposobów pobudzania życia artystycznego Lublina nagrodzenia osób i środowisk, których działalność artystyczna włącza w krąg kultury ogólnopolskiej lub światowej społeczność Lublina i jego problemy. Nagroda Miasta Lublin za upowszechnianie kultury ustanowiona została w celu: - uhonorowania osób lub grup ludzi wybitnie wyróżniających się w swojej działalności kulturalnej, związanych z Lublinem lub których nagrodzona działalność kulturalna w znaczący sposób wiąże się z Lublinem - stworzenia szansy samorealizacji osobom i środowiskom dynamicznym i pomysłowym, urozmaicenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta - poszukiwania nowych i niezrutynizowanych sposobów pobudzania życia kulturalnego Lublina - stworzenia dla działaczy i animatorów kultury zachęty i motywacji do podejmowania przedsięwzięć ambitnych o wysokich walorach artystycznych nagrodzenia osób i środowisk, których działalność kulturalna włącza w krąg kultury ogólnopolskiej lub światowej społeczność Lublina i jego problemy. Obie wyżej wymienione Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym, prawnym, zespołom i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wyłącznie za dokonania powstałe w okresie minionego roku kalendarzowego, tj. 2007. Nagroda Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej w uznaniu wieloletnich znaczących dokonań artystycznych bądź osiągnięć w zakresie działalności upowszechnieniowej w dziedzinie edukacji kulturalnej bądź innej działalności społecznej, służącej upowszechnianiu kultury i sztuki. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz. Nagroda ustanowiona została w celu: - uhonorowania osoby wybitnie wyróżniającej się w swojej wieloletniej twórczości i działalności kulturalnej - związanej z Lublinem lub której nagrodzona wieloletnia twórczość lub działalność kulturalna w znaczący sposób wiąże się z Lublinem - nagrodzenia osoby, której wieloletnia działalność kulturalna włącza w krąg kultury ogólnopolskiej lub światowej społeczność Lublina i jego problemy. W danym roku można wybrać tylko jednego Laureata każdej z ww. Nagród. Każda Nagroda jest niepodzielna. Propozycje przyznania Nagród mogą zgłaszać instytucje i osoby fizyczne. Wzór wniosku o przyznanie jednej z ww. Nagród jest do pobrania w Wydziale Kultury UM, ul. Rynek 8 i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że w danym roku kalendarzowym nie zgłoszono kandydatów spełniających wymogi określone w Regulaminie przyznawania Nagród, Nagrody za ten rok nie będą przyznane. Wnioski na poszczególne Nagrody powinny być składane w oddzielnych, zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za rok 2007” bądź „Nagroda Miasta Lublin za upowszechnianie kultury za 2007 rok” lub „Nagroda Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki” w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, Rynek 8, 20-111 Lublin, w terminie do dnia 14 mają 2008 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane