W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury za 2008 rok

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury za 2008 rok
08.06.200908:56

Laureatami Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury za 2008 rok zostali: * Adam Wiesław Kulik - laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin * Łukasz Witt-Michałowski - laureat Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury * Włodzimierz Staniewski - laureat Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki
Werdykt Komisji Nagród Miasta Lublin w Dziedzinie Kultury ogłosił podczas Nocy Kultury prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski. Nastąpiło to tuż przed północą w trakcie spotkania z cyklu „Jak żyć” w ramach Sceny Otwartej Konfrontacji Teatralnych w wirydarzu Bazyliki OO. Dominikanów. Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury Komisja Nagród Miasta Lublin w Dziedzinie Kultury w dniu 4 czerwca br. w trybie tajnego głosowania wyłoniła laureatów 3 nagród: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2008 rok, Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury za 2008 rok i Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki. Nagrody te są przyznawane na podstawie Uchwały nr 205/XIX/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury i Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki oraz zasad i trybu ich przyznawania. Komisja Nagród Miasta Lublin w Dziedzinie Kultury powołana została uchwałą Rady Miasta Lublin w dniu 14 maja br. W jej skład weszli: Natasza Ziółkowska-Kurczuk jako przewodnicząca oraz Przemysław Buksiński, Dorota Gonet, Grzegorz Kondrasiuk, Andrzej Mroczek, Bernard Nowak, Marcin Nowak, Tomasz Rakowski i Mirosław Ziomek. Laureatami Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury zostali (w nawiasach uzasadnienie werdyktu Komisji): Adam Wiesław Kulik - laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2008 rok „za napisanie i wydanie książki pt. „Leśmian, Leśmian...”, źródłowej pozycji eseistyczno-wspomnieniowej o jednym z największych polskich poetów XX wieku, który był związany z Lubelszczyzną. Książka stanowi rezultat 30 lat poszukiwań i pracy autora, który zgromadził bogaty materiał ikonograficzny w większości dotąd nieznany. Adam Wiesław Kulik jest ceniony za pieczołowitość w dokumentowaniu i chronieniu od zapomnienia spuścizny historycznej i kulturowej Lublina oraz regionu, czego wyrazem jest nie tylko nagrodzona książka, ale również filmy dotyczące pogranicza kultur, narodów i religii”. Łukasz Witt-Michałowski - laureat Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury za 2008 rok „za osiągnięcia w zakresie animacji życia teatralnego w Lublinie, w szczególności za współtworzenie Sceny Prapremier „InVitro” oraz wykorzystanie działań teatralnych jako skutecznej metody resocjalizacji w systemie penitencjarnym. Łukasz Witt–Michałowski jest także cenionym i często nagradzanym reżyserem teatralnym za niekonwencjonalne podejście do inscenizacji współczesnego dramatu”. Włodzimierz Staniewski - laureat Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki „to wybitna osobistość światowego teatru. Włodzimierz Staniewski jest założycielem i dyrektorem Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, reżyserem, aktorem i scenarzystą, a także autorem esejów teatralnych oraz wykładowcą w wielu ośrodkach teatralnych i akademickich na całym świecie. Nagroda podkreśla doniosłe osiągnięcia Laureata, które pozwalają postrzegać Lublin i Lubelszczyznę jako jeden z ważnych ośrodków współczesnego teatru, ale także wyraża oczekiwania na kolejne spektakle, na kolejne odsłony pracy nad językiem teatralnym Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Informujemy, że do nagród w trzech kategoriach nominowani byli: 1. Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2008 rok: Jarosław Koziara, Zbigniew Dmitroca, Grzegorz Linkowski, Adam Wiesław Kulik. 2. Nagroda Miasta Lublin za upowszechnianie kultury za 2008 rok: Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Redakcja Kwartalnika „Akcent”, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Teatr ITP, Łukasz Witt–Michałowski, Urszula Stalbowska, Małgorzata Kitowska-Łysiak. 3. Nagroda Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki: Włodzimierz Staniewski, Marian Sprawka. Werdykt Komisji Nagród Miasta Lublin w Dziedzinie Kultury ogłosił podczas Nocy Kultury Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski. Nastąpiło to tuż przed północą w trakcie spotkania z cyklu „Jak żyć” w ramach Sceny Otwartej Konfrontacji Teatralnych w wirydarzu Bazyliki OO. Dominikanów. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości podsumowania roku kulturalnego 2008/2009, która odbędzie się 15 czerwca 2009 r. o godz. 19.30 w ACK UMCS „Chatka Żaka” przy ul. Radziszewskiego 16 w trakcie inauguracji Festiwalu Teatrów Europy Środkowej SĄSIEDZI.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej