Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nagrodzeni podczas Gali Kultury za rok 2017 - podsumowanie Wielkiego Jubileuszu

13.04.201820:35

Tegoroczna Gala Kultury organizowana przez miasto była nie tylko okazją do wręczenia dorocznych Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury, ale także do wyróżnienia osób zaangażowanych w obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia i podsumowanie ubiegłorocznych wydarzeń  organizowanych w naszym mieście.

Laureaci Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury:

 • Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2017 roku - dla BUDIMEX S. A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury.
 • Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności - dla Waldemara Michalskiego pisarza, poety, eseisty, recenzenta, publicysty, redaktora, krytyka literackiego za bogaty i różnorodny dorobek artystyczny, wyróżniającą się ponad 60-letnią pracę twórczą, indywidualny i wyjątkowy styl, konsekwentne i niestrudzone działania na rzecz popularyzacji literatury i dziedzictwa polskich pisarzy oraz dorobku lubelskiego środowiska literackiego.
 • Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2017 r. - dla Łukasza Witt-Michałowskiego reżysera teatralnego, aktora, założyciela i dyrektora lubelskiej Sceny InVitro i Marcina Wrońskiego pisarza, redaktora, autora serii kryminałów o Komisarzu Maciejewskim za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarową i wizjonerską działalność na rzecz lubelskiej kultury, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, w szczególności za realizację oryginalnej plenerowej adaptacji książki „Pogrom w przyszły wtorek”.
 • Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2017 roku dla Fundacji Sztukmistrze za realizację oryginalnych przedsięwzięć prezentujących sztukę nowego cyrku, bogatą działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, w szczególności za organizację 40. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej, Konkursu Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje”, konkursu dla utalentowanych studentów „Open Stage” i cyklu spektakli „Variete

Nagrody Okolicznościowe: 

 • Agnieszka Cholewa – starszy bibliotekarz w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – realizuje wiele przedsięwzięć kulturalno-oświatowych adresowanych do różnych grup odbiorców
 • Anna Czyż – Kierownik Filii nr 39 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - realizuje wiele przedsięwzięć kulturalno-oświatowych adresowanych do różnych grup odbiorców
 • Amanda Dziedzic – pracownik w Dziale Księgowości w Centrum Kultury w Lublinie
 • Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja – organizacja pozarządowa, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych
 • Fundacja Kaisera Söze – organizacja pozarządowa, zajmująca się promowaniem kultury lubelskiej, ogólnopolskiej i zagranicznej i prowadzeniem działalności kulturalno-edukacyjnej-wydawniczej
 • Fundacja Szpilka - organizacja pozarządowa, zajmująca się inicjowaniem i wspieraniem wszelkich form aktywności artystycznej, twórczego rozwoju, działanie na rzecz budzenia i wzmocnienia aktywności osób, w tym w szczególności kobiet
 • Marta Graban-Butryn – specjalistka ds. programowych w Dzielnicowym Dom Kultury „Czuby Południowe” - obchodzi 10-lecie działalności animacyjnej i artystycznej, zajmuje się propagowaniem wiedzy o kulturze tradycyjnej i tworzeniem oferty kulturalnej dla dzieci i rodziców
 • Dorota Iwanicka-Przybysz – prezes Zarządu Fundacji Solidarności Obywatelskiej, obchodzi jubileusz15-lecia działalności na rzecz upowszechnia kultury w Lublinie, zajmuje się edukacją kulturalną i pracą na rzecz integracji środowisk twórczych
 • Lidia Karwan-Kaproń – pracuje w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych w Centrum Kultury w Lublinie
 • Sławomir Marzec – artysta wizualny, malarz, twórca instalacji, performer, pedagog, autor tekstów, krytyk i teoretyk sztuki, obchodzi jubileusz 30-lecia pracy twórczej
 • Barbara Mazurek – pracuje w sekretariacie Centrum Kultury w Lublinie
 • Agnieszka Mądrakiewicz–Stanek – Dyrektor Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne” i Prezes Zarządu Stowarzyszania Absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie „Kopernik”
 • Janusz Nowakowski – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin, zaangażowany w działalność kulturalną kilku dzielnic w Lublinie (Czuby, Kalinowszczyzna, Tatary), współorganizuje Festyn Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych
 • Edmund Okstom – malarz, grafik, twórca obiektów, laureat nagrody rektorskiej 12. Konkursu Gepperta, zgłoszony do „Paszportów Polityki” w 2016 roku.
 • Grażyna Przysucha – instruktor ds. teatru w Dzielnicowym Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, przewodniczy Teatralnej Edukacji Najmłodszych, przygotowuje i realizuje spektakle teatralne dla dzieci, konkursy literackie i recytatorskie
 • Renata Pyszniak – instruktor i choreograf, pracuje w Dzielnicowym Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, od wielu lat zajmuje się edukacją taneczną najmłodszych mieszkańców Lublina
 • Magdalena Rademacher – Kierownik Filii nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie , prowadzi aktywną działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej
 • Izabela Raszewska – pracuje w Dziale Koordynacji i Programowania w Centrum Kultury w Lublinie
 • Maciej Rukasz –fotograf, pracuje w Dziale Promocji i komunikacji w Centrum Kultury w Lublinie
 • Sławomir Toman – artysta malarz, dydaktyk, kurator, pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie pełni funkcje prodziekana; założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Lublinie, członek lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
 • Gabriela Żuk – kierownik Działu Koordynacji i Programowania w Centrum Kultury w Lublinie

Medale Prezydenta Miasta Lublin: 

 • Magdalena Jankowska - poetka, krytyk teatralny i pisarka, posiada bogaty dorobek twórczy, zasłużona dla lubelskiego środowiska literackiego, jej poezja była publikowana w najważniejszych polskich czasopismach litereckich
 • Kinematics Dance Company – założony przez Darię Dziedzic i Katarzynę Świerszcz teatr ruchu, dedykowany młodym mieszkańcom Lublina, którzy posiadają dysfunkcje w zakresie prawidłowej motoryki, wzroku, słuchu oraz sprawności intelektualnej. Grupa nieformalna działa na rzecz upowszechniania kultury i sztuki tańca w Lublinie.

Medale 700-lecia: 

Firmy, które w sposób szczególny wspierają wydarzenia odbywające się w Lublinie

 • Ambra S.A.
 • Centrum Handlowe Tarasy Zamkowe
 • "Herbapol - Lublin" S. A.
 • Philips Lighting Poland Sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie
 • Stock Polska Sp. z o.o.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i koordynację Obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta:

 • Krzysztof Komorski – Koordynator Obchodów 700-lecia Miasta Lublin, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji
 • Michał Karapuda – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. 700-lecia, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
 • Katarzyna Duma – rzecznik prasowy 700-lecia, koordynator działań komunikacyjnych,
 • Rafał Koziński – koordynator koncepcyjno – programowy, Centrum Kultury w Lublinie
 • Miłosz Zieliński – koordynator programowy, Centrum Kultury w Lublinie

W obchody Wielkiego Jubileuszu w sposób szczególny zaangażowały się miejskie instytucje kultury. Wielu z nich już udało się podziękować wcześniej, jak np. Warsztatom Kultury i Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN”. Podczas Gali Kultury medale 700-lecia otrzyma Centrum Kultury w Lublinie i pracownicy, zaangażowani w zorganizowanie obchodów 700-lecia Miasta:

 1. Centrum Kultury w Lublinie – odbiera Aleksander Szpecht,
 2. Gabriela Żuk
 3. Maciej Rukasz
 4. Jan Piotr Szamryk
 5. Marek Krupa

Medale 700: 

 1. Zdzisław Bieleń - wieloletni pracownik i wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. im. H. Łopacińskiego, z którą związany jest już od czasu studiów historycznych w UMCS. Historyk, autor wielu opracowań naukowych dotyczących dziejów Biblioteki oraz historii Lublina u i regionu, ceniony badacz Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie, wieloletni redaktor „Bibliotekarza Lubelskiego”. Instruktor bibliotek terenowych, pedagog, nauczyciel kilku pokoleń lubelskich bibliotekarzy
 2. Mariusz Dubaj - kompozytor, teoretyk muzyki, pianista, organizator życia muzycznego, profesor nadzwyczajny UMCS, laureat wielu konkursów kompozytorskich; inicjator powstania oraz współorganizator Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz cyklu koncertów kompozytorów lubelskich pt. Akord
 3. Zbigniew Jóźwik - przyrodnik grafik, bibliofil i polarnik. W roku 1982 zapoczątkował Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego. Organizator wielu wystaw grafiki i ekslibrisu w Lublinie. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Swoje prace graficzne i ekslibrisy eksponował na prawie 70 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą, a także licznych wystawach zbiorowych. Akademik ze złotym medalem Włoskiej Akademii Sztuki i Pracy. Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i członek Kapituły Orderu (od 1994 r. – Pieczętarz Kapituły).
 4. Mietek Jurecki - basista, gitarzysta, kompozytor i aranżer, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie i pomysłodawca konkursu "Solo życia" – wyłaniającego młodych i zdolnych instrumentalistów i „Diamentów Lublina”, nagrywał płyty z wieloma artystami m.in. z Budką Suflera, tworzył solowy projekt pn. Mechanik
 5. Grzegorz Kondrasiuk - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Teatrologii UMCS w Lublinie, teatrolog, dramaturg, krytyk teatralny – autor kilkuset recenzji opublikowanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Współautor sztuk i scenariuszy teatralnych. Współtwórca i redaktor naczelny w latach 2008-2014 portalu internetowego magazynu kulturalnego kulturaenter.pl. Współautor lubelskich aplikacji w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
 6. Dariusz Kopciowski - Wojewódzki Konserwator Zabytków; w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków pracuje od 28 lat; technik plastyk, historyk sztuki
 7. Marcin Lachowski – historyk sztuki, kurator wystwa; zajmuje się sztuką współczesną i historią krytyki artystycznej, współpracuje z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Galerią Labirynt oraz Galerią Białą w Lublinie
 8. Tomasz Orkiszewski - organista, dyrygent, kompozytor, wydawca, mecenas sztuki. Od 1999 r pracuje jako organista i dyrygent w lubelskich parafiach. Kierownik artystyczny i dyrygent Chóru ‘”Jubileum” Współzałożyciel i prezes Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia sp. z o. o., specjalizującego się w promowaniu książek i wydawnictw związanych z muzyką kościelną i literaturą religijną
 9. Paweł Passini - reżyser teatralny, dramatopisarz, kompozytor, aktor, a także twórca i dyrektor lubelskiego neTTheatre, pierwszego na świecie teatru interaktywnego. Na koncie ma m.in. prestiżową nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera przyznaną za głośny spektakl "Morrison/Śmiercisyn". Absowlent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Za swoją działalność dwukrotnie był nominowany do nagrody Paszport „Polityki”
 10. Jarosław Wach – wieloletni redaktor i sekretarz kwartalnika literackiego "Akcent", w uznaniu za kreacyjny wkład w realizację serii wydawniczej „Biblioteka 700-lecia”, ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznej antologii lubelskich poetów
 11. Joanna Wysocka – Pikało – wieloletni kierownik, menadżer i koordynator projektów w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Lubelskiego., w tym „Międzynarodowe spotkania ze sztuką”, „Wschodni Salon Sztuki”, wystawa „Zamknięty Rozdział - Artystom Lubelskim In Memoriam” i „Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP”
 12. Hanna Wyszykowska - animatorka kultury, regionalistka, przewodniczka miejska, znawczyni przeszłości Lublina, autorka artykułów o historii regionu. Trudno znaleźć osobę, która znałaby zabytki Lublina lepiej niż Hanna Wyszkowska. Na przybliżanie uroków naszego miasta turystom poświęciła pół wieku swojego życia, a w międzyczasie "wychowywała" przyszłych lubelskich artystów, poetów, profesorów, czy dyrektorów
 13. Bohdan Zadura – poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Debiutował w 1962 na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor naczelny „Twórczości”. Autor przekładów m.in. z angielskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Za tom Nocne życie uhonorowany Wrocławską Nagrodą Poetycką "Silesius" 2011 w kategorii „książka roku”. Jest laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija Skoworody za 2014 r. Za tom Kropka nad i w 2015 roku został wyróżniony Nagrodą im. C.K. Norwida. Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” 2018 za całokształt twórczości

Pliki do pobrania

700-lecie Lublina - raport.pdf
700-lecie Lublina - Raport Kantar Public dla Urzędu Miasta Lublin - demografia

Powiązana galeria:

Kalendarium wydarzeń

<

19.09.2018

>

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4