W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nominowani do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury

Nominowani do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury
29.07.202109:54

Znamy już nominowanych do tegorocznych Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Komisja do spraw Nagród powołana przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, przedstawiła rekomendacje do tegorocznych nagród w czterech kategoriach: Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2020 rok, Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 roku, Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2020 rok oraz Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności. Laureatów poznamy na początku września.

– Miło mi poinformować, że Komisja do spraw Nagród zakończyła pracę i wyłoniła osoby oraz instytucje rekomendowane do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Mimo wyjątkowo trudnych okoliczności, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, lubelskie środowisko kulturalne zrobiło wszystko, by nie zawieść oczekiwań naszej lubelskiej społeczności. Wyrazem niesłabnącej aktywności twórców i instytucji lubelskich jest duża liczba zgłoszeń do nagród, które otrzymaliśmy w tym roku – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

 

 

W kategorii Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2020 rok rekomendacje otrzymali:

 • PERŁA – Browary Lubelskie S.A. – za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Miasta Lublin, w szczególności za finansowe wsparcie działalności Warsztatów Kultury w Lublinie, w tym wydarzeń: Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival oraz Carnaval Sztukmistrzów;
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie – za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Miasta Lublin, w szczególności za finansowe wsparcie działalności Teatru Starego w Lublinie, w tym premiery spektaklu „Kimberly Akimbo”.

Do Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 r. rekomendowani są:

 • Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” – za nieustannie rozwijaną współpracę ze społecznością lokalną, organizację w 2020 r. całorocznych obchodów 5-lecia instytucji, realizację projektu #ddkczubypołudniowe, rozwój i ugruntowanie działań zwiększających dostępność oferty osobom g/Głuchym, realizację autorskich cykli wydarzeń „Ciąg dalszy” i „Piątek wieczorową porą” oraz konsekwentne tworzenie bogatej oferty kulturalnej dla wszystkich lublinian;
 • Waldemar Tatarczuk – performer, kurator sztuki, dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie, za wybitną działalność na rzecz upowszechniania kultury i popularyzację sztuki współczesnej w naszym mieście, odważne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych i zaangażowanych społecznie tematów, organizację wystaw „Jesteśmy ludźmi” i „Nigdy nie będziesz szła sama” uhonorowanych nagrodą O!lśnienia za 2020 rok, stworzenie cyfrowej „filii” Galerii Labirynt oraz zainicjowanie projektu „POWIĘKSZENIE”, tworzącego ogólnodostępne kompendium wiedzy o lubelskiej sztuce;
 • Wschodnia Fundacja Kultury „AKCENT” – kwartalnik literacko-artystyczny, za wydanie wielkiej antologii „Na pograniczu narodów i kultur. Polska - Europa - Ameryka”, organizację cyklu spotkań „Wernisaże literackie Akcentu” oraz konsekwentne promowanie, wspieranie i prezentację dzieł wybitnych twórców z dziedziny literatury, filozofii, muzyki, sztuk plastycznych, historii sztuki i teatru.

Rekomendowani do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2020 r. to:

 • Piotr Bańka – reżyser dźwięku, kompozytor muzyki instrumentalnej i filmowej, producent muzyczny, twórca muzyki do spektakli teatralnych i słuchowisk radiowych, za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, stworzenie największej w Europie biblioteki efektów dźwiękowych Audience Add-Ons oraz platformy Soundfx Online, realizację i montaż albumu „Maliszewski i Statkowski - String Quartets” oraz za muzykę i udźwiękowienie widowiska multimedialnego „Czarcia Łapa”, prezentowanego na fontannie na Placu Litewskim w Lublinie;
 • Zuzanna Budzyńska – skrzypaczka, założycielka zespołu Cuore Piano Trio, za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz promocję kultury i muzyki polskiej poza granicami kraju, w szczególności za popularyzację dorobku Henryka Wieniawskiego i zdobycie w 2020 r. wielu nagród w najważniejszych międzynarodowych konkursach muzycznych m.in. we Francji, Kanadzie, Danii, Wielkiej Brytanii;
 • Małgorzata Pawlak – artystka malarka, za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, nieszablonowy i autorski styl malarski doceniony Grand Prix 13. edycji Konkursu Gepperta we Wrocławiu i Nagrodą Żurawie - Wyróżnienia Kulturalne w kategorii „Obraz” oraz za udział w ośmiu wystawach sztuki.

Do Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności kandydują zaś:

 • Teresa Księska-Falger – pianistka, popularyzatorka muzyki, autorka wielu felietonów i recenzji muzycznych, za wieloletnią działalność muzyczną z zakresu upowszechniania sztuki, współtworzenie wielu ośrodków kultury w naszym mieście, konsekwentne budowanie w Lublinie przestrzeni dla muzyki klasycznej, polskiej muzyki narodowej i światowej, popularyzację twórczości zarówno najwybitniejszych twórców, jak i kształcenie oraz promowanie młodych utalentowanych artystów, organizację wielu wydarzeń muzycznych w tym: cyklu Harmonie Starego Miasta, Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką i autorskiego Międzynarodowego Festiwalu „Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk”;
 • Lechosław Lameński – historyk sztuki, znawca polskiej sztuki współczesnej, krytyk, wykładowca akademicki, redaktor działu plastyki i historii sztuki kwartalnika „Akcent”, za ponad 45 lat pracy twórczej, wieloletnie upowszechnianie sztuki, stworzenie ponad 300 artykułów, recenzji, wstępów do katalogów, a w szczególności za książki: „Tomasz Oskar Sosnowski, 1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie” (1997), „Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce” (2007), „Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku” (2008), „Stanisław Szukalski. Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938” (2013), „Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich” (2016) i album „Szukalski” (2018), którego jest współautorem;
 • Elżbieta Łazowska-Cwalina – animatorka kultury, organizatorka wydarzeń kulturalnych, mecenas kultury, romanistka, restauratorka, za ponad 35-letnią działalność kulturalną, założenie kultowej restauracji „Hades Szeroka”, współtworzenie i wspieranie lubelskiego środowiska artystycznego, organizację ponad 2,5 tysiąca niekomercyjnych przedsięwzięć kulturalnych, koncertów i wernisaży, udostępnianie przestrzeni dla działań kulturalnych i prowadzenie nowatorskich projektów o wymiarze wielonarodowym i międzykulturowym.

Rekomendowanych wskazała Komisja do spraw Nagród w składzie: prof. Leszek Mądzik – przewodniczący, Dariusz Boruch, prof. Iwona Hofman, Agnieszka Jarmuł, Anna Nawrot, prof. szt. plast. Artur Popek, ks. prof. dr hab. Alfred M. Wierzbicki.