W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe zasady przyznawania stypendiów za osiągnięcia artystyczne

Nowe zasady przyznawania stypendiów za osiągnięcia artystyczne
12.01.202213:36

Do końca stycznia trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne. Od tego roku procedura ubiegania się o to wsparcie została uproszczona, a warunki udziału w programie stypendialnym Miasta Lublin doprecyzowane. Wysokość stypendium za osiągnięcia wynosi od 300 zł do 1,5 tys. zł.

– Dotychczasowe doświadczenie funkcjonowania systemu stypendialnego w naszym mieście, pozwoliło nam na sformułowanie i wprowadzenie zmian w zapisach regulaminu przyznawania stypendiów. Jesienią zeszłego roku podjęta została uchwała w tej sprawie, a jedną z zasadniczych zmian jest rozszerzenie rodzajów stypendiów o stypendium na realizację projektu młodzieżowego, co jest związane z otrzymaniem przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Kolejna zmiana dotyczy osób starających się o otrzymanie stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej. Nie są już one zobligowane do składania rekomendacji, a ocena merytoryczna ich wniosków będzie uwzględniała rangę wydarzenia lub organizatora, a nie tylko fakt otrzymania nagrody. Doprecyzowaliśmy także kwestie ubiegania się o stypendium przez pracowników miejskich instytucji kultury oraz wyłączyliśmy możliwość starania się o stypendium przez osoby, które na ten sam cel otrzymały już środki finansowe z budżetu Miasta – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która spełnia poniższe warunki:

  • zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina;
  • uzyskała w 2021 r. znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym;
  • w 2021 r. nie ukończyła 26. roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej wyłącznie na nowym formularzu:

  • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin), w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • w Biurach Obsługi Mieszkańców (znajdujących się przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Franciszka Kleeberga 12a, Wolskiej 11), w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2021 r. Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski, ale nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

Do dnia 28 stycznia skorzystać można z konsultacji w sprawie poprawności formalnej wniosków, które prowadzone są telefonicznie poprzez numer telefonu: 81 466 37 14 lub mailowo: mecenat.kultura@lublin.eu. Aby uniknąć błędów formalnych, przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z nowym regulaminem i zwrócić uwagę na to, aby wszystkie dokumenty były wydrukowane dwustronnie, podpisane i kompletne. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Treść regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości, a także formularz wniosku o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej znaleźć można na stronie lublin.eu.