W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Labirynt

Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Labirynt
03.12.202114:12

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury pn. Galeria Labirynt z siedzibą przy ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin (na czas określony trzech lat, tj. od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 28 lutego 2025 r.)

I. Kryteria wyboru, które musi spełnić kandydat na stanowisko Dyrektora:

1. Wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 3. udokumentowany co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej, w tym: a) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury/podmiotach, których działalność związana jest wprost ze sztuką współczesną lub b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej wprost ze sztuką współczesną;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego;
 6. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289); 7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania merytoryczne:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
 2. znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury;
 3. znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie.

3. Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 1. doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 2. znajomość problematyki i specyfiki współczesnego wystawiennictwa;
 3. ukończone studia wyższe/podyplomowe/szkolenia/kursy związane z zarządzaniem w kulturze, zasobami ludzkimi i/lub wystawiennictwem;
 4. doświadczenie przy tworzeniu i realizacji projektów kulturalnych;
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
 6. osiągnięcia w działalności wystawienniczej oraz promocyjnej i edukacyjnej w zakresie sztuki współczesnej. 

Szczegóły ogłoszenia