W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podsumowanie roku kulturalnego 2008/2009 połączone z inauguracją Festiwalu "Sąsiedzi"

Podsumowanie roku kulturalnego 2008/2009 połączone z inauguracją Festiwalu "Sąsiedzi"
11.06.200900:44

15 czerwca 2009 r. o godz. 19.30 w ACK UMCS „Chatka Żaka” odbędzie się uroczystość podsumowania roku kulturalnego 2008/2009 połączona z inauguracją Festiwalu Teatrów Europy Środkowej SĄSIEDZI.
Podczas uroczystości zostaną wręczone Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury, przyznane przez Komisję Nagród Miasta Lublin w składzie: Natasza Ziółkowska–Kurczuk - przewodnicząca oraz Przemysław Buksiński, Dorota Gonet, Grzegorz Kondrasiuk, Andrzej Mroczek, Bernard Nowak, Marcin Nowak, Tomasz Rakowski i Mirosław Ziomek. Laureatami Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury zostali (w cudzysłowiu uzasadnienie werdyktu Komisji): Adam Wiesław Kulik - laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2008 rok w wysokości 25 000 zł „za napisanie i wydanie książki pt. „Leśmian, Leśmian...”, źródłowej pozycji eseistyczno-wspomnieniowej o jednym z największych polskich poetów XX wieku, który był związany z Lubelszczyzną. Książka stanowi rezultat 30 lat poszukiwań i pracy autora, który zgromadził bogaty materiał ikonograficzny w większości dotąd nieznany. Adam Wiesław Kulik jest ceniony za pieczołowitość w dokumentowaniu i chronieniu od zapomnienia spuścizny historycznej i kulturowej Lublina oraz regionu, czego wyrazem jest nie tylko nagrodzona książka, ale również filmy dotyczące pogranicza kultur, narodów i religii”. Łukasz Witt - Michałowski - laureat Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury za 2008 rok w wysokości 25 000 zł „za osiągnięcia w zakresie animacji życia teatralnego w Lublinie, w szczególności za współtworzenie Sceny Prapremier „InVitro” oraz wykorzystanie działań teatralnych jako skutecznej metody resocjalizacji w systemie penitencjarnym. Łukasz Witt – Michałowski jest także cenionym i często nagradzanym reżyserem teatralnym za niekonwencjonalne podejście od inscenizacji współczesnego dramatu”. Włodzimierz Staniewski - laureat Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki w wysokości 30 000 zł wraz ze statuetką zaprojektowaną i wykonaną przez Ireneusza Wydrzyńskiego „to wybitna osobistość światowego teatru. Włodzimierz Staniewski jest założycielem i dyrektorem Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, reżyserem, aktorem i scenarzystą, a także autorem esejów teatralnych oraz wykładowcą w wielu ośrodkach teatralnych i akademickich na całym świecie. Nagroda podkreśla doniosłe osiągnięcia Laureata, które pozwalają postrzegać Lublin i Lubelszczyznę jako jeden z ważnych ośrodków współczesnego teatru, ale także wyraża oczekiwania na kolejne spektakle, na kolejne odsłony pracy nad językiem teatralnym Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Ponadto zostaną wręczone nagrody finansowe przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin za działalność kulturalną i artystyczną w sezonie 2008/2009. Laureaci tych nagród to: 1.Maria Pietrusza–Budzyńska – pedagog, założycielka lubelskiej grupy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Grupa występuje na wielu europejskich scenach i ma duże doświadczenie w przełamywaniu barier wobec osób niepełnosprawnych. Występy grupy mają duży oddźwięk artystyczny i społeczny. 2.Dariusz Boruch – animator kultury, działa aktywnie w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny”, m. in. organizator festynów osiedlowych. 3.ks. Stefan Batruch – proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, związany z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza. W 2008 r. otrzymał od „Kuriera Lubelskiego” Medal Ludziom Gorących Serc. Jest społecznikiem. Co roku organizuje w pogranicznej wiosce Korczmin w gminie Ulhówek Transgraniczne Dni Dobrosąsiedztwa, zainicjował także coroczne wydarzenie pt. „Ukraina w centrum Lublina” i jest współorganizatorem projektu „Wielokulturowy Lublin”. 4.Władysław Stefan Grzyb – działa jako klikon miejski od 1990 roku, jest Kanclerzem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich z siedzibą w Lublinie. Inicjator i organizator piętnastu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich. 5.Krzysztof Szymczyk – instruktor Klubu Osiedlowego Czuby „Między Nami”, m. in. organizuje co roku „Akcję Lato” i „Akcję Zima”, zajmuje się turystyką krajoznawczą. 6.Izabela Urban – kierownik i dyrygent zespołu „Sine Nomine” MDK „Pod Akacją”. Zespół obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia. 7.Zbigniew Ryss – pracownik Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, prowadzi zajęcia muzyczne dla uczestników dziecięcego zespołu teatralnego i opracowuje muzykę do przedstawień teatralnych. Wielokrotnie wyróżniany podczas wielu przeglądów zespołów teatralnych w regionie. 8.Anna Pawłowska – kierownik Filii nr 9 MBP, w zawodzie bibliotekarskim pracuje 35 lat. Prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Kierowana przez nią profesjonalnie placówka przyciąga do biblioteki wielu czytelników zarówno dorosłych jak i młodzież. Rocznie biblioteka obsługuje ok. 4 tys. czytelników. 9.Maria Błach – pracownik Filii nr 24 MBP, prowadzi bogatą działalność kulturalno - oświatową skierowaną do czytelników dorosłych. Kieruje Klubem Czytelniczym REDACOM. 10.Anna Krawczyk – animator kultury, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury, twórczyni Pracowni Słowa, prezes Towarzystwa Polsko-Izraelskiego w Lublinie. Realizuje szereg programów edukacyjnych i kulturalnych, w tym projekt „Wielokulturowy Lublin” oraz Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. 11.Miłosz Zieliński – animator kultury, redaktor naczelny Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM, który w tym roku obchodzi jubileusz 5-lecia. Jako „człowiek kultury medialnej” otrzymał w tym roku „Angelusa Lubelskiego”. 12.Barbara Sawicka – wieloletnia wolontariuszka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje Teatralne”. Obecnie pracuje w dziale teatralno-impresaryjny, a także w redakcji Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM. 13.Dorota Kanior-Borys – instruktor i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. 14.Tomasz Czajkowski – politolog, autor pracy nt. kamienicy przy ulicy Krawieckiej 41. Jest pracownikiem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, obecnie koordynuje program Historia Mówiona. 15.Marzena Baum – pracownik Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN", dr archiwistyki, współpracuje przy projekcie: „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. W 2008 r. współpracowała przy wydaniu i promocji publikacji "Światła w ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje". 16.Henryk Kowalczyk – związany z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem Festiwal Brunona Schulza, organizuje „Festiwal Teatrów Niewielkich". 17.Urszula Stalbowska – kieruje działem technicznym realizującym premiery i obsługującym spektakle w Teatrze Muzycznym, zaangażowana w produkcję opery „La Traviata”. Dodatkowo Prezydent Miasta Lublin wyróżnił nagrodami finansowymi laureatów Nagrody Kulturalnej Radia Lublin „Żurawie 2009”. Są to następujące osoby: 1.Paweł Laufer - filozof, pisarz, publicysta; twórca projektu „Daleka Polska”; prowadzi dział wschodni miesięcznika internetowego „Kultura enter”, 2.Tomasz Dymek – gwiazda sceny hiphopowej o pseudonimie Dolar, najlepszy lubelski frestyle'owiec znany z pozytywnego przekazu swoich tekstów, 3.Maria Natanson – wokalistka i skrzypaczka związana z zespołami Orkiestra Świętego Mikołaja i Čači Vorba; prowadzi warsztaty muzyki i kultury krajów karpackich (śpiew, skrzypce, altówka węgierska), 4.Tomasz Bazan - twórca, założyciel i reżyser Teatru Maat Projekt, którego głównym środkiem ekspresji jest taniec butoh; pracownik artystyczny Centrum Kultury w Lublinie, 5.Piotr Choroś – animator kultury, założyciel Stowarzyszenia Homo Faber, koordynator Akademii Obywatelskiej. Wieczór zakończy spektakl Teatru „Polonia”.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane