W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pomysły na Wigilię i Noc Kultury

Pomysły na Wigilię i Noc Kultury
08.03.201112:25

Zespół organizacyjny Nocy Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych, zarówno instytucje, jak i osoby indywidualne do składania zgłoszeń/ofert wydarzeń, które będą realizowane w ramach Wigilii Nocy Kultury (3 czerwca 2011) i Nocy Kultury (4/5 czerwca 2011). Już po raz piąty, Lublin ma szansę pokazać się jako miasto bogate w różnorodne inicjatywy kulturalne.
Zarówno duże przedsięwzięcia, jak i małe, realizowane na podwórkach ujawniają się ze zdwojoną mocą w ten niepowtarzalny, magiczny wieczór. Z roku na rok inicjatyw tych przybywa i jedna noc stała się zbyt krótka, by móc zaprezentować je wszystkie. Stąd zrodził się pomysł, by Noc Kultury poprzedzona została Wigilią Nocy Kultury, w ramach której chcemy pokazać potencjał drzemiący w dzielnicach Lublina. Tegoroczne hasło Wigilii i Noc Kultury – „Miasto w Dialogu” jest jednocześnie naczelnym hasłem starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Oddaje ono pragnienie, by działania kulturalne z jednej strony wzmacniały już istniejące przestrzenie komunikacji pomiędzy mieszkańcami, z drugiej zaś kreowały nowe platformy porozumienia obywatelskiego. Nawiązuje też do bogatej tradycji kultury dialogu Lublina, której współczesne miasto – poprzez pamięć, edukację i sztukę – chce przywrócić ciągłość. Wydarzenia realizowane w ramach tej edycji Nocy Kultury powinny wpisywać się w pięć osi tematycznych zbieżnych z przygotowywaną aplikacją Lublina do tytułu ESK 2016: 1.Pamięć i Antycypacja - przywołuje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Bada zbiorowe postawy wobec przeszłości i przyszłości miasta, zachęca do dyskusji o znaczeniu kultury pamięci i jej siły w budowaniu alternatywnych wizji przyszłości. 2.Wobec Wschodu - podkreśla możliwości i zobowiązania Lublina wobec partnerów z krajów wschodniego pogranicza oraz uwydatniania rolę miasta w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. Sytuuje Lublin jako pomost łączący kraje pozostające poza strefą Schengen z krajami Unii Europejskiej, ukazujący elementy przenikania się kultur Wschodu i Zachodu. 3.Lublin i Lubelszczyzna - skupia się na odniesieniu miasta do jego kontekstu regionalnego i źródłowej kultury ludowej. Prowadzi dialog między kulturą miejską i wiejską, uzewnętrzniając ich różnorodność wynikającą z prowadzonego stylu życia, wyboru podstawowych wartości oraz środków wyrazu artystycznego. Odnosi się do kulturowego stereotypu małych miasteczek oraz potencjału turystycznego i ekologicznego regionu. 4.Kultura Wiedzy - podkreśla wyjątkową koncentrację zasobów akademickich w Lublinie i ich możliwy wkład w kształtowanie tożsamości i podnoszenie atrakcyjności miasta. Podejmuje dialog na temat kulturalnego i intelektualnego rozwoju, który będzie stymulować kreatywność i innowacyjność, inspirować inicjatywy oparte o współpracę między środowiskami kultury i nauki. 5.Człowiek w Mieście, Miasto w Człowieku - odwołuje się do potencjału społeczeństwa obywatelskiego, jego zaangażowania w rozwój miasta. Człowiek podejmuje dialog z miastem, stara się na niego wpłynąć i je kształtować. Miasto zmienia się, przyjmuje różne oblicza dzięki działalności społeczeństwa, jego mieszkańców. Sposób odbierania miasta przez mieszkańców, warunkuje jego wizerunek w regionie, kraju i poza jego granicami. Oferty należy składać za poprzez formularz on-line do 6 kwietnia 2011 włącznie. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwaga: wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Regulamin Wzór poprawnie wypełnionego formularza Szczegóły na www.nockultury.pl

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej

Wydarzenia polecane