W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Poprawa dostępu do kultury i sztuki - nabór wniosków

Poprawa dostępu do kultury i sztuki - nabór wniosków
20.10.202014:02

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowane zostało ogłoszenie, zgodnie z którego treścią Ministerstwo, jako Operator Programu Kultura, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, informuje o drugim naborze wniosków w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki. W gronie możliwych wnioskodawców znajdują się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i publiczne instytucje kultury.

Celem Programu Kultura jest społeczno-gospodarczy rozwój wzmocniony poprzez współpracę kulturalną, przedsiębiorczość w dziedzinie kultury i poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania realizowane w ramach Programu powinny prowadzić do zwiększenia dostępu do sztuki i kultury oraz wzrostu wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Ważnym celem Programu jest także wzmocnienie stosunków dwustronnych oraz poprawa współpracy pomiędzy Polską i Państwami Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.

Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs, jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wspomniane wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczynić się ma do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych.

Projekty mogą być realizowane w następujących dziedzinach kultury i sztuki:

 • muzyka i sztuki sceniczne
 • sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe)
 • dziedzictwo kulturowe
 • sektory kreatywne
 • literatura i krytyka sztuki
 • archiwa
 • edukacja kulturalna i artystyczna
 • jak również innych wpisujących się w cele programu. Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów tematycznych. Z programu wyłączona jest natomiast produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek

Regulamin wymienia następujące typy projektów jako przykładowe, które mogą być realizowane w ramach przedmiotowego Działania:

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych
 • wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym
 • wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki
 • inne, zgodne z celami programu

 Każdy projekt musi obejmować działania wspierające co najmniej jeden z następujących aspektów horyzontalnych:

 • przedsiębiorczość kulturalna
 • rozwój publiczności
 • włączanie mniejszości etnicznych i narodowych

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym lub umową partnerską. Dodatkowo możliwe, choć obwarowane warunkami, jest też posiadanie partnera z Polski.

Całkowity budżet Programu to 12,3 mln euro. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 tys., a maksymalna 500 tys. euro. Poziom dofinansowania ze środków Programu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, a wymagany wkład własny to minimum 15% tych kosztów.

Maksymalny okres trwania projektu to 24 miesiące i liczony od daty decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektu. Jednocześnie projekt musi zostać zakończony do 30 kwietnia 2024 r.

Nabór projektów rozpocznie się 16 listopada 2020 roku i będzie trwał do 22 stycznia 2021 roku. Wskazane terminy są indykatywne i mogą ulec zmianie.

Więcej informacji na temat naboru oraz pełna wersja ogłoszenia znajdują się pod linkiem https://eogkultura.mkidn.gov.pl

W przypadku zainteresowania naborem proszę o przygotowanie Draftu Projektu i złożenia go do Wydziału Funduszy Europejskich zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Konradem Mazurkiewiczem, e-mail: .