W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Prof. Paweł Próchniak wyróżniony Nagrodą "Kamień"

31.05.201720:12

Podczas uroczystego otwarcia 10. edycji Festiwalu “Miasto Poezji” została przyznana specjalna nagroda “Kamień”. Otrzymał ją pomysłodawca i współtwórca festiwalu prof. Paweł Próchniak. Ponadto Prezydent Miasta Lublin uhonorował prof. Próchniaka Medalem 700-lecia. Medal wręczył Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Paweł Próchniak towarzyszy Festiwalowi Miasto Poezji od samego początku. W manifeście ideowym Festiwalu napisał:

„Miasto Poezji” to cykl wydarzeń kulturalnych (...) o zróżnicowanym charakterze – od artystycznych poprzez popularyzatorskie, po naukowe – związane z literaturą oraz jej obecnością w Lublinie (...). Poezja wyraziście i w sposób znaczący wpisuje się w kulturowy charakter Lublina, co czyni nasze miasto miejscem wyjątkowym na mapie Polski. Z Lublinem związanych było wielu ważnych, nierzadko bardzo wybitnych poetów. (...) Lublin jest też miejscem intensywnego namysłu nad poezją – zarówno naukowego i krytycznoliterackiego, jak i artystycznego.

Idea Festiwalu "Miasto Poezji" została po raz pierwszy przedstawiona podczas spotkania "Stare kamienie. Poemat na dwa głosy" w 2008 roku, w mieszkaniu przy ulicy Złotej, gdzie mieszkała Franciszka Arnsztajnowa, a spotykali się lubelscy literaci, m.in. Józef Czechowicz.

Tegorocznym hasłem Festiwalu jest Poezja Miasta. O silnych związkach miasta, Lublina i poezji Paweł Próchniak napisał w tekście “Miasto Poezji: poezja miasta. Domówienia”:

"Miasto Poezji" jest miejscem wyobraźni, jest metaforą, która odnajduje swój kształt; odnajduje realny, widomy kształt w Lublinie – na naszych oczach, ale i za sprawą sposobu, w jaki patrzymy na to miasto .(...) "Miasto Poezji" wyrasta z przekonania, że poezja jest głosem czegoś, bez czego nie sposób żyć, że dotyka każdego z nas, że jest jak powietrze, że to ona podpowiada nam słowa w najważniejszych momentach – słowa, których nam brakuje, słowa, których szukamy w popłochu, kiedy ciśnie się na usta coś, co odczuwamy jako przejmujące i ważne, co ś, co powinno zostać powiedziane, choć w naszym języku nie ma na to wyrazu.

Nagroda “Kamień” – nagroda Poetycka "Kamień" jest przyznawana za wybitny dorobek poetycki, ale w swoim pierwotnym założeniu miała być też wręczana krytykom literackim zajmującym się poezją.

Wręczenie nagrody ma miejsce podczas Festiwalu "Miasto Poezji". Nazwa nagrody nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu poetyckiego Józefa Czechowicza. Tom ten ukazał się drukiem w 1927 roku w Lublinie. Nagroda ma formę kamiennej płaskorzeźby z reliefem. Po raz pierwszy została przyznana w 2008 roku - podczas I edycji Festiwalu "Miasto Poezji". Dotychczasowi laureaci nagrody "Kamień" to: Ryszard Krynicki (2008), Julia Hartwig (2009), Tomasz Różycki (2010), Piotr Matywiecki (2011), Andrzej Sosnowski (2013), Marcin Świetlicki (2014) oraz Jacek Podsiadło (2015).

Prof. Paweł Próchniak – historyk literatury i krytyk literacki. W kręgu jego zainteresowań pozostaje twórczość pisarzy polskiego modernizmu, poezja XX wieku, literatura najnowsza oraz sztuka interpretacji. Laureat jest autorem monografii: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (Lublin 2001), Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego (Lublin 2006), Modernizm: ciemny nurt (studia z dziejów poezji) (Kraków 2011), oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: Wiersze na wietrze (szkice, notatki) (Kraków 2008), Zamiar ze słów (szkice, notatki) (Kraków 2011) oraz tomu Rachunek strat. Poezja - krytyka - lektura (Kraków 2016).
Paweł Próchniak jest też pomysłodawcą i redaktorem naczelnym witryny internetowej Strony Poezji . Polska poezja współczesna, której częścią są Monografie w toku. Kompendia multimedialne: Barańczak, Krynicki, Zagajewski.
Laureat w latach 2008-2009 był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej KUL oraz kierownikiem utworzonej z jego inicjatywy Katedry Literatury Modernizmu KUL. Obecnie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Od roku 1999 stale współpracuje z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN". Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu „Miasto Poezji” o którym napisał, że: Szczególnym rysem Festiwalu – wyróżniającym go w skali Europy – są nowatorskie formy wprowadzania poezji w przestrzeń miasta, twórczego oddziaływania na świadomość i wyobraźnię jego mieszkańców, a co za tym idzie, budowania ważnego wątku tożsamości Lublina jako miasta żywej obecności i żywego oddziaływania sztuki.

Wydarzenia polecane