W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 roku
01.08.200815:51

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że został rozstrzygnięty trzeci w tym roku otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Na konkurs wpłynęło 57 ofert, z czego do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowały się 54 oferty. Łączna kwota oczekiwanych dotacji wyniosła 920.564 zł. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji Konkursowej w składzie: Włodzimierz Wysocki, Anna Pajdosz, Elżbieta Boruch, Krystyna Czuchryta, Monika Januszek i Zbigniew Nestorowicz postanowił, że kwota 266.000 zł przeznaczona na realizację zadania publicznego „Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016” zostanie rozdysponowana na 31 projektów. 23 projekty nie otrzymają dofinansowania z powodu otrzymania oceny poniżej wymaganego minimum 60 punktów. 3 oferty nie spełniły wymogów formalnoprawnych. Wykaz dotacji przyznanych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Inicjatywy kulturalne o wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu "Europejska Stolica Kultury 2016" - 266.000 zł 1. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Klechdy Lubelskie - 15 000 2. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Upowszechnianie kultury sztuki. Sztuka performance z Lublina - 15 000 3. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Festiwal Opowiadaczy - 15 000 4. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Lubelskie inicjatywy i dywersje teatralne (1952-2006) prolog – multimedialne archiwum - 8 000 5. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Jagielloński Turniej Rycerski - 15 000 6. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin - „Ukraina w CENTRUM Lublina” - 15 000 7. Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „Nike” ul. Narbutta 25A, 02-536 Warszawa - Lublin – Lwów w Multimediach Wielojęzyczna Prezentacja Multimedialna (wersje językowe: polska, ukraińska, angielska) - 12 000 8. Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin - Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Fotograficzna Pokonkursowa „Lublin, Lublinianie, Lubelszczyzna 2008” - 3 500 9. Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Wystawy i pokazy towarzyszące Sympozjum Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena - 10 000 10. Muzeum Wsi Lubelskiej Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin - Organizacja wystawy czasowej „Do zobaczenia w miasteczku” - 8 000 11. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin - 90 Rocznica Powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej – 90 Rocznica Odzyskania Niepodległości - 17 000 12.Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin - Ogólnopolskie Spotkanie Animatorów Kultury Niezależnej - 6 000 13. Stowarzyszenie „Rozstaje Europy” ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin - Cykl replik festiwalu „Rozstaje Europy” - 5 000 14. Stowarzyszenie „Rozstaje Europy” ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin - Internetowa baza filmów dokumentalnych poświęconych tematyce pogranicza i wielokulturowości - 7 000 15. Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin - „Mikołajki w Filharmonii” - koncert dla miasta” - 6 000 16. Stowarzyszenie Filmowe Cine'Europa ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin - Replika Letniej Akademii Filmowej - 8 000 17. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Wspieranie uczestnictwa mieszkańców miasta w kulturze wybór wierszy lubelskich „Przestrzeń niepodległa” Z. Strzałkowski - 3 000 18. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Organizacja Konkursu Na Debiut Literacki - 4 000 19. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Wydanie tomu poezji Z. Dmitrocy „Zakaz przekraczania granicy” - 2 000 20. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Międzynarodowa Sesja Historyczno-literacka „Nasi sąsiedzi: Ukraina i Białoruś” - 8 000 21. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Wydanie dwujęzycznego tomu „Poematu o mieście Lublinie J. Czechowicza - 10 000 22. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa – XXXI edycja - 15 000 23. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Wydanie numeru SPECJALNEGO dwumiesięcznika „LUBLIN. Kultura i społeczeństwo” - 5 000 24. Stowarzyszenie PRO MUSICA ANTIQUA ul. Ułanów 1/39, 20-554 Lublin - Pory Roku Antonia Vivaldiego – w 330 rocznicę urodzin - 3 500 25. Stowarzyszenie Solo Życia ul. Krasickiego 63, 20-358 Lublin - Festiwal „Solo Życia” - 10 000 26. Stowarzyszenie SZTUCZNE ul. Sowińskiego 8/33, 20-040 Lublin - Jesienna Akademia Sztukmistrzów - 5 000 27. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Z.G. W Lublinie ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin - „Wokół tradycji”. Cykl spotkań i warsztatów poświęconych tradycjom ludowym - 4 500 28. Teatr im. J. Osterwy ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin - Przygotowanie premiery spektaklu pt. „Aktor w literaturze polskiej” i realizacja 8 spektakli - 10 000 29. Teatr Muzyczny ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin - Mikołajki z Teatrem Muzycznym (impreza dla dzieci z domów dziecka) - 7 000 30. Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” im. St. Moniuszki w Lublinie ul. Rynek 17, 20-111 Lublin - Uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 80. lecia działalności Chóru „ECHO” im. St. Moniuszki w Lublinie - 3 500 31. Zespół Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej ul. Armii W. P. 3, 20-078 Lublin - Prezentacja polskiej kultury ludowej podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Sidi Bel Abbes – Algieria - 10 000 Wykaz ofert, które otrzymały poniżej 60 pkt. 1. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Konceptualny projekt w dziedzinie teatru tańca z użyciem technologii nowych mediów „dance visual” 2. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - W służbie sztuce. Przegląd twórczości Zbigniewa Warpechowskiego z lat 1963-2008, na okoliczność 70. rocznicy urodzin. Sztuka performance 3. Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Międzynarodowy coroczny festiwal sztuki audiowizualnej w Lublinie (wersja pilotażowa 2008 r.) 4. Filharmonia im. H. Wieniawskiego ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin - Lubelski Wrzesień Muzyczny 5. Fundacja Im. Św. Cyryla i Metodego ul. Ks. W. Danielskiego 10, 20-806 Lublin - Kulturalny kalendarz dla taty 6. Fundacja Muzyczna APOLLO ul. Kanałowa 18/7, 60-710 Poznań - Olimpiada w Pekinie – muzyka chińska w Lublinie 7. Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Wirtualna Galeria 8. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin - Wydanie polskiego tłumaczenia książki Gordona Cullena „Pejzaże miast” („The Concise Townscape”) 9. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin - Lublinianie – publikacja dwóch numerów „Scriptores” poświęconych: Władysławowi Panasowi i Annie Langfus 10. Stowarzyszenie Filmowe Cine'Europa ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin - Festiwal Filmów Latynoamerykańskich 11. Stowarzyszenie Filmowe Cine'Europa ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin - Kino według Toma Stopparda 12. Stowarzyszenie Homo Faber Nasutów 12, 21-025 Niemce - Równy Festiwal 13. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Realizacja filmu „Trzej poeci: Czechowicz – Miłosz – Różewicz”. 14. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Wydanie tomu prozy B. Nowaka „Monker. Wyroby duchowe z lat 2001-2005” 15. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Spotkania autorskie z mieszkańcami Lublina oraz młodzieżą szkolną 16. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ul. Złota 3, 20-112 Lublin - Wydanie tomu opowiadań B. Królikowskiego „Na końskim grzbiecie” 17. Stowarzyszenie Teatralne „CHOREA” ul. Gardzienice II nr 28, 21-050 Piaski - (Post)Moderna Antiqa – Teatr Współczesny wobec Antyku. Prezentacja Dwóch Międzynarodowych Produkcji Teatru „CHOREA”: „Po ptakach” wg Arytofanesa i „Śpiewy Eurypidesa” na motywach Bachantek 18. Teatr im. J. Osterwy ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin - Akcja bilbordowa Teatru im. J. Osterwy – WTZ Teatroterapia w Lublinie pt. (NIE)NORMALNI lub (NIE)WIDZIALNI? 19. Teatr Muzyczny ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin - Happening „Muzyczny – Uliczny” 20. Teatr Muzyczny ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin - Warsztaty realizacji widowisk operowych 21. Teatr Muzyczny ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin - Produkcja filmu dokumentalnego z realizacji opery „La Traviata” 22. Teatr Muzyczny ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin - Wystawienie opery „Straszny dwór” w ramach Lubelskich Obchodów Święta Niepodległości 23. Towarzystwo dla Natury i Człowieka ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin - „Scena In Crudo – Pieśni Bagien 2008” - tradycje muzyczne Lubelszczyzny i Polesia Wykaz ofert nie spełniających wymogów formalnoprawnych 1. Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin - Działanie promujące tolerancję i dialog międzykulturowy w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego - brak statutu, sprawozdania merytorycznego, oświadczeń 2. Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin - Ożywienie Nieistniejącej Dzielnicy Żydowskiej - brak oświadczeń, oferta nie dotyczy zgłaszanego zadania (większość formularza dotyczy zadania Noc Świętojańska, na które została przyznana dotacja w innym konkursie) 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. I. Radziszewskiego 16, 20-950 Lublin - Międzynarodowe Konferencje Naukowe - brak poświadczenia za zgodność z oryg. na statucie i dokumencie rejestrowym, brak oświadczeń i sprawozdań, pełnomocnictwa i opłaty oraz umowy partnerskiej

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej