W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Stypendium na realizację projektu - nabór do 31.03.21r.

Stypendium na realizację projektu - nabór do 31.03.21r.
15.03.202109:18

Nabór wniosków o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w 2021 r.

Wydział Kultury przypomina, że do 31 marca 2021 r. można składać wnioski o stypendia na realizację w 2021 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną. 

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;

lub

 • osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii oraz ograniczeniami wprowadzonymi w Urzędzie Miasta Lublin w zakresie przyjmowania interesantów dopuszczalne jest także złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Mieszkańców czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:15 przy ulicach:

 • Wieniawskiej 14;
 • Filaretów 44 ;
 • Szaserów 13-15;
 • Franciszka Kleeberga 12a;
 • Wolskiej 11.

Stypendium na realizację projektu artystycznego lub z zakresu upowszechniania kultury wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 czerwca 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 7 miesięcy.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1. co najmniej jedną, oryginalną i aktualną (tj. dotycząca konkretnego projektu) rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
 2. podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 3. dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) - pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, nieprzekraczający formatu A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi.

Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku podpisanej klauzuli RODO.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosku i rekomendacji) kompletnie wypełnione. Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%). Zaleca się uwzględnienie podatku przy rozpisywaniu kosztorysu. W kosztorysie można uwzględnić pracę własną.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.).

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dostępnym na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

UWAGA

KONSULTACJE

Do dnia 29 marca 2021 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie (tel.: 81 466 3714) lub mailowo ().

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju zachęcamy, by złożyć wniosek jak najwcześniej.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

stypendia.kultura.lublin.eu
e-mail:

Ewelina Pszczoła, tel. 81 466 37 14
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 37 14

 

Termin kolejnego naboru:

 • do 31 października 2021 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy.

 

Pliki do pobrania