W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwa nabór ofert do konkursów na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki

Trwa nabór ofert do konkursów na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
06.12.202111:34

Przypominamy, że trwa nabór ofert do dwóch konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. Do 15 grudnia można składać wnioski na dotacje w ramach zadania Dzielnice Kultury, natomiast termin składania dokumentów na działania w ramach zadania Miasto Kultury trwa do 10 stycznia 2022 roku

Niekorzystna sytuacja finansowa, w jakiej postawione są liczne samorządy, dotyczy także naszego miasta. Mimo tego, staramy się aby konieczność ograniczania wydatków nie odbiła się na rozwoju kultury, a wizytówką Lublina nadal była ciekawa oferta artystyczna, liczne działania i inicjatywy od tych lokalnych po duże wydarzenia ogólnomiejskie. Dlatego kontynuujemy nasze programy Dzielnice Kultury oraz Miasto Kultury i zapraszamy do składania ofert zawierających pomysły działań. Poza tym, z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, wprowadziliśmy wymóg, aby oferent zapewnił równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkanek i mieszkańców Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W ramach programu Dzielnice Kultury do rozdysponowania jest 600 tys. zł. Zgłaszane pomysły dotyczące tworzenia i upowszechniania kultury powinny mieć zasięg lokalny oraz zwiększać potencjał kulturalny lubelskich dzielnic,  jak również włączać społeczności lokalne w proces rozwoju miasta poprzez kulturę. Pomysły mogą obejmować w szczególności: realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze, wzbogacać ofertę wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach. Preferowane będą projekty:

  • cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,
  • wprowadzające innowacyjne rozwiązania,
  • zawierające całoroczne działania z zakresu edukacji kulturalnej,
  • skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” (działania z zakresu edukacji kulturalnej),
  • mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze i wpisujące się w Program „Młodzież inspiruje dzielnice” w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Oferty na zadania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przyjmowane są do 15 grudnia br. do godz. 15.30. Należy je złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl oraz w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin. Nie ma ograniczenia ilości ofert składanych przez jeden podmiot.

Z kolei w ramach programu Miasto Kultury 2022 do rozdysponowania jest 900 tys. zł. Zgłaszane pomysły o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powinny podnosić jakość życia mieszkanek i mieszkańców Lublina. Preferowane będą projekty:

  • cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,
  • wprowadzające innowacyjne rozwiązania,
  • mające na celu wzmocnienie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Oferty na zadania realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r. należy składać do 10 stycznia 2022 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin. Ofertę należy obligatoryjnie złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl oraz w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jeden oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Szczegóły postępowań konkursowych oraz wzory dokumentów opublikowane są na BIP Urzędu Miasta Lublin odpowiednio pod adresami: Dzielnice Kultury i Miasto Kultury.