W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwa przyjmowanie ofert do dwóch konkursów z zakresu kultury i sztuki

Trwa przyjmowanie ofert do dwóch konkursów z zakresu kultury i sztuki
01.12.202212:48

Trwa nabór ofert do dwóch konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. Do 12 grudnia można składać wnioski na dotacje w ramach zadania Dzielnice Kultury, natomiast termin składania dokumentów na działania w ramach zadania Miasto Kultury to 3 stycznia 2023 roku. W obu przypadkach szczególnie ważne będą projekty skierowane do młodzieży lub przez młodych ludzi składane.

– Mimo trudnej sytuacji finansowej kontynuujemy nasze programy Dzielnice Kultury i Miasto Kultury, zapraszamy więc do składania ofert zawierających pomysły na działania. Priorytetowe dla nas będą projekty wpisujące się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Chcemy, by młodzież miała szanse zaproponowania własnych działań kulturalnych i uczestniczenia w dedykowanych jej wydarzeniach. Zależy nam też, by organizacje pozarządowe stały się ważnym parterem Miasta, w tym kluczowym dla nas zadaniu – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Dzielnice Kultury

Program Dzielnice Kultury obejmuje przedsięwzięcia lokalne w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, na których realizację Miasto przeznaczyło 550 tys. zł. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę. Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności: realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze oraz wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach. Jako priorytetowe będą traktowane projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze i wpisujące się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Preferowane będą projekty skierowane do młodzieży i aktywizujące młodych ludzi do działania na rzecz rozwoju kultury w dzielnicy. Mogą one obejmować m. in. przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej lub integracji międzypokoleniowej. Drugą ważną grupą projektów będą te obejmujące zorganizowanie we wszystkich dzielnicach otwartego naboru indywidualnych inicjatyw kulturalnych pod hasłem „Młodzież inspiruje dzielnice”. W następnej kolejności nacisk stawiany będzie m.in. na projekty cykliczne, wprowadzające innowacyjne rozwiązania, dotyczące akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz wspierające integrację osób i grup o różnych tożsamościach narodowych i etnicznych. Oferty na zadania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przyjmowane są do 12 grudnia 2022 do godz. 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Miasto Kultury

W ramach programu Miasto Kultury 2023 do rozdysponowania jest 750 tys. zł. Zgłaszane projekty kulturalne o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym powinny podnosić jakość życia mieszkanek i mieszkańców Lublina. Jako priorytetowe będą traktowane projekty mające na celu wzmocnienie kompetencji kulturalnych młodzieży i zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze, które wpisują się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Preferowane będą projekty przygotowane przez młodzież, skierowane do młodzieży i aktywizujące młodych ludzi do działania na rzecz rozwoju kultury w Lublinie. Mogą one obejmować m. in. przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej lub integracji międzypokoleniowej, powinny włączać młodzież w życie kulturalne miasta. Ważne będą projekty zawierające specjalne wydarzenia, w szczególności plenerowe organizowane przez młodzież i na rzecz młodzieży podczas różnych wydarzeń okolicznościowych. W następnej kolejności, nacisk stawiany będzie m.in. na projekty cykliczne, wprowadzające innowacyjne rozwiązania oraz wspierające integrację osób i grup o różnych tożsamościach narodowych i etnicznych. Oferty na zadania realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r. należy składać do 3 stycznia 2023 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Oferty w obu konkursach należy złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl i zarazem w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Szczegółowe informacje o konkursach oraz wzory dokumentów opublikowane są w BIP Urzędu Miasta Lublin (Miasto Kultury 2023, Dzielnice Kultury).

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej