W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

IV. Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina

IV. Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina
Data rozpoczęcia 2019-05-31
Godzina rozpoczęcia 18:30
Miejsce Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza 6
Organizator Miasto Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego
Udział Bezpłatny
Kategoria Koncert

Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina jest inicjatywą wywodzącą się ze środowiska akademickiego. Jego inicjatorką jest prof. dr hab. Urszula Bobryk – prorektor ds. studenckich UMCS oraz dyrygentka i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej. Ideą przyświecającą powstaniu tego festiwalu była wymiana doświadczeń muzyków z różnych krajów, a także promocja oraz rozsławienie polskiej muzyki chóralnej na arenie międzynarodowej.

W 2019 roku przypada 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Podkreślając tę ważną rocznicę, rok 2019 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej. W związku z jubileuszem 450-lecia Unii Lubelskiej do udziału w tegorocznej edycji zostały zaproszone chóry z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy - Chór Mieszany „Gaudeamus” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki z Drohobycza (Ukraina), Chór Kameralny „Dabrawest” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Mińska (Białoruś) oraz Chór Kameralny Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wilna (Litwa). W Festiwalu weźmie także udział Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej, który w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia swojego powstania. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.

31 maja  zaprezentowany zostanie koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chórów z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Polski.

Krótka informacja o występujących w tym roku chórach: 

Chór Akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej im. Jadwigi Czerwińskiej jest reprezentacyjnym zespołem uczelni. Początki jego historii sięgają 1949 roku, kiedy to zespół został oficjalnie powołany z inicjatywy grupy studentów kierowanych przez prof. Adama Wyleżyńskiego. Zmiany w strukturze uczelni powodowały czasowe przerwy w pracy artystycznej zespołu. Działalność Chóru została reaktywowana w 1969 roku i od tego czasu datuje się nieprzerwana aktywność i artystyczny rozwój zespołu. W 1985 r. dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru została prof. Urszula Bobryk. Pod jej kierownictwem rozpoczął się kolejny etap działalności artystycznej Chóru. Celem nowej dyrygentki stało się nie tylko utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego, ale jego nieustanne podnoszenie, co miało nadać zespołowi odpowiednią rangę na poziomie krajowym i ułatwić współzawodnictwo międzynarodowe. Obecnie zespół intensywnie koncertuje w kraju i za granicą, biorąc udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Grecji, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Turcji, Izraelu i USA. Po siedemdziesięciu latach od swojego powstania Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej znajduje się w czołówce polskich chórów uniwersyteckich i nieustannie potwierdza swój wysoki poziom, zdobywając uznanie publiczności oraz liczne nagrody w konkursach krajowych i zagranicznych, a także promując współczesną muzykę chóralną.

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie to najstarszy zespół filharmoniczny działający w Polsce po II wojnie światowej. Istnieje od grudnia 1944 roku. Orkiestra liczy 83 muzyków i wykonuje zróżnicowany repertuar począwszy od muzyki baroku przez klasycyzm, romantyzm, aż po muzykę współczesną.

Litwę będzie reprezentować Chór Kameralny Akademii Sztuk Pięknych z Wilna. Chór rozpoczął swoją działalność w 1982 roku. Jego założycielem był Kastytis Barisas. Od 1993 roku dyrygentami chóru są: Arvydas Adamonis i Asta Rauduvaitė. W chórze występują studenci i absolwenci różnych specjalności artystycznych, w tym malarstwa, grafiki, rzeźbiarstwa, architektury, dekoracji wnętrz czy też garncarstwa, a także pasjonaci, amatorzy. Artyści uczestniczą w wielu różnych festiwalach chóralnych i konkursach w kraju i za granicą. Korzystają wtedy z okazji i wystawiają swoje prace w miejscach koncertów.

Białoruś będzie reprezentować Chór Kameralny Dabrawest z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku. Zespół powstał w 1993 roku. Obecnie zrzesza 45 młodych mężczyzn i kobiet-studentów Wydziału Sztuki Chóralnej i Wokalnej. Chór prowadzi prof. Albina Wasiliewna Pekutko. Repertuar chóru „Dabrawest” obejmuje utwory muzyki sakralnej różnych stylów i gatunków, klasykę rosyjską i zagraniczną, a także dzieła współczesnych kompozytorów białoruskich. Chór prowadzi aktywną działalność koncertową, występuje w kraju, a także za granicą, między innymi w Rosji, Niemczech, Polsce i Turcji.

Ukrainę będzie reprezentować Chór Mieszany Gaudeamus z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Chór Istnieje od 1965 r. Składa się z 45 osób, głównie studentów i absolwentów uczelni. Chór prowadzi prof. Stepan Daciuk, Dziekan Wydziału Muzycznego. Artyści biorą z sukcesem udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach chóralnych i festiwalach, organizowanych zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.