W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nekropolia jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Nekropolia jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
Data rozpoczęcia 2012-01-27
Godzina rozpoczęcia 11:00
Miejsce Biblioteka Wojewódzka, ul. Narutowicza 4
Kategoria Promocja

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie

zapraszają na promocję książki:

"Nekropolia jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego"
pod redakcją Feliksa Czyżewskiego, Agnieszki Dudek-Szumigaj i Lubow Frolak

Program spotkania:
11.00 – 11.15 Powitanie gości – Zofia Ciuruś (Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
i prof. dr hab. Feliks Czyżewski (Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS)
11.15 – 11.30 Wystąpienie J. E. Arcybiskupa Abla – Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
11.30 – 11.45 Prezentacja książki „Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego” – dr Agnieszka Dudek-Szumigaj
11.45 – 12.00 prof. Lubow Frolak, Cmentarz jako przestrzeń sakralna
12.00 – 12.15 ks. Jan Łukaszuk, Obrzędowość pogrzebowa w prawosławiu
12.15 - 12.30 mgr Marzena Gałecka, Stan i perspektywy prac konserwatorskich na cmentarzach prawosławnych
12.30 – 13.00 Dyskusja

Tom zawiera materiały prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, zorganizowanej przez Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej. Konferencja wiązała się tematycznie z projektem badawczym pt. „Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny”, realizowanym przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter konferencji w materiałach pokonferencyjnych zostały zamieszczone teksty językoznawców, historyków, kulturoznawców, teologów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie. Pierwsza część tomu jest poświęcona rozważaniom teologicznym na temat śmierci. Kolejna grupa artykułów to teksty językoznawcze, omawiające inskrypcje nagrobne. Prace historyczne odnoszą się do dziejów wybranych nekropolii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, a komunikaty na temat stanu zachowania cmentarzy pogranicza przedstawiają efekty prac konserwatorskich prowadzonych na cmentarzach.

Dział Informacji i Promocji WBP  im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
81-53-207-38, informatorium@hieronim.wbp.lublin.pl

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej