W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Promocja książki dra Marcina Michalaka "Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej"

Promocja książki dra Marcina Michalaka "Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej"
Data rozpoczęcia 2014-01-23
Godzina rozpoczęcia 17:00
Kategoria Spotkanie autorskie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie serdecznie zaprasza na promocję książki dra Marcina Michalaka "Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej".

Laudację wygłosi dr hab. prof. UMW Marek Melnyk

Dr Marcin Michalak – urodził się w 1979 roku w Krasnymstawie. W 2003 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W latach 2003-2004 pracował jako wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, potem (2004-2009), jako artysta chóru w Teatrze Muzycznym w Lublinie oraz adiunkt (2009-2010) na Wydziale Pedagogiki w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Obecnie (od 2010 roku) jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Zainteresowania naukowo-badawcze dra Marcina Michalaka koncentrują się wokół obecności kultury popularnej (zwłaszcza muzyki) w sferze życia codziennego dzieci i młodzieży, sposobów jej rozumienia i wartościowania z perspektywy odbiorcy oraz wykorzystania tego typu twórczości jako elementu szeroko pojętej edukacji – zarówno formalnej, jak i nieformalnej.
Jest autorem – obok licznych rozpraw i artykułów – monografii Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej (Toruń 2011) oraz współautorem (wraz z A. Białkowskim i M. Grusiewiczem) książki Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje (Warszawa 2010).

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej