W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Promocję książki prof. Stanisława Leona Popka W ogrodach Minerwy. Wybór poezji o sztuce

Promocję książki prof. Stanisława Leona Popka W ogrodach Minerwy. Wybór poezji o sztuce
Data rozpoczęcia 2014-05-29
Godzina rozpoczęcia 17:00
Kategoria Spotkanie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie serdecznie zapraszają na promocję książki prof. Stanisława Leona Popka "W ogrodach Minerwy. Wybór poezji o sztuce".

Spotkanie poprowadzi Ewa Hadrian

Stanisław Leon Popek - ur. 20 lutego 1936 r. w Korytynie na Zamojszczyźnie (powiat Hrubieszów). Jest profesorem zwyczajnym. Zajmuje się psychologią różnic indywidual­nych, psychologią zdolności, twórczości i sztuki. Studiował wychowanie plastyczne, historię sztuki, pedagogikę i psychologię. Od 1958 do 1963 r. był nauczycielem wychow­ania plastycznego i muzycznego w liceach pedagogicznych w Leśnej Podlaskiej i Zamościu. Pracował także w Okręgowym Ośrodku Metodycznym przy KOS w Lublinie na stanowisku kierownika sekcji plastyki (1963-1969), a w latach 1969-1972 na stanowisku kierownika zespołu liceów ogólnokształcących. Od uzyskania stopnia doktora psychologii (1973) pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 1979-1982 był pro­dziekanem, a w latach 1982-1984 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii. W latach 1984-1987 i 1990-1996 był dzie­kanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, a od 2003 do 2006 r. rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Wypromował dotąd 26 doktorów i 750 magistrów.

Autor monografii: Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży (1978, 1985); Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży (1979); Kwestionariusz Twórczego Zachowania - KANH (1990, 2000, 2008, 2010); Barwy i psychika. Percepcja. Ekspresja. Projekcja (1999, 2003, 2008, 2012); Człowiek jako jednostka twórcza (2001, 2003), Psychologia twórczości plastycznej (2010) - wyróżniona nagrodą główną Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie (Nobel Lubelszczyzny 2010). Jest redaktorem naukowym 26 książek oraz autorem 280 rozpraw i artykułów. W latach 1987-2007 pełnił funkcję redaktora naukowego „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”,
sekcja J.
Jest pisarzem i poetą, członkiem Związku Literatów Polskich. Opublikował 12 zbiorów poezji - Wymiary czasu (1994); Ku brzegom Styksu (1996); Wenus leżąca (1996); Tryptyk z Michałem Aniołem (1997), Ptakom błękitnym (1999); Odsłony rzymskie (2000); Maski podróżne (2001); Srebrne ogrody (2003); Poliptyk czasu - wybór poezji (2006); Nadwrażliwe ogrody (Grădinile hipersensibile) - antologia dwujęzyczna (2009), Arta unica certitudine. Poezii alese (Sztuka – jedyna pewność. Wiersze wybrane) (2012), Znaki zapytania (2012), tom opowiadań Sny z wieży milczenia (2008), 2 powieści - Dwunaste skrzypce (2011) i Oczy ikony (2013). Jego utwory ukazywały się w kilkudziesięciu almanachach i czasopismach literackich w języku polskim, a także flamandzkim, rosyjskim
i rumuńskim. W latach 1998-2002 był prezesem Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Jest również członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Od 50 lat uprawia twórczość plastyczną. W tym czasie zorganizował 48 wystaw indy­widualnych w kraju i za granicą. Laureat 7 nagród naukowych Ministra Nauki i 6 nagród artystycznych (plastyka, litera­tura). Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony medalami Za Zasługi dla UMCS, Zasłużonego Działacza Kultury i Złotym Wawrzynem Literackim za całokształt twórczości literackiej. W roku 2012 uzyskał certyfikat międzynarodowy „Mistrz Pedagogii”.


Literaci o twórczości prof. Stanisława Leona Popka:

(...) O malarstwie i muzyce chciałbym tu mówić także jako o dwóch skrzydłach tej poezji. Popek nieustannie odwołuje się do mistrzów palety, ale nie tylko, bo przecież sam maluje obrazy tego świata: „zieloność liścia, liszki lub motyla, rozkołysaną zieloność warkoczy” lub „w rozbujanych kolorach zegar kroczy z kosą na ramieniu”. (...) Muzyka, drugie skrzydło tej poezji, istnieje także w dwóch wymiarach: w płaszczyźnie odniesień i aluzji nazwisk i tytułów, oraz we własnej praktyce poetyckiej zapisu dźwięku. (...)
Waldemar Michalski - poeta, pisarz, krytyk literacki

(...) Dla Stanisława Popka sztuka jest tożsama z istnieniem z sensem życia. Twórczość naukowa, plastyczna i poetycka zlewają się ze sobą, nawzajem uzupełniają, tworzą nierozerwalną całość. Wplata się w nią także muzyka, którą ukochał nie mniej niż trzy wymienione pasje. Często chwyta za skrzypce dla własnej przyjemności. Choć czynne uprawianie muzyki pozostawił na uboczu swych zainteresowań, to jednak ma ona wpływ na jego twórczość, zwłaszcza poetycką. (...)
Longin Jan Okoń - poeta, pisarz, krytyk literacki

(...) Poezja Popka jest intrygującą podróżą po krainie sztuki. Podróżą w czasie i przestrzeni. Wreszcie podróżą podczas której mogą się dziać sprawy zachwycające, ale również budzące smutek, niepokój, trwogę. (...)
Elżbieta Cichla - Czarniawska - pisarka, poetka, krytyk literacki

W trakcie spotkania będzie można nabyć prezentowaną publikację

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej