W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Słoneczne przeboje we dwoje - Koncert pieśni, arii i duetów operowych i operetkowych

Słoneczne przeboje we dwoje - Koncert pieśni, arii i duetów operowych i operetkowych
Data rozpoczęcia 2015-12-03
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Sala widowiskowa Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a,
Organizator Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Udział Bezpłatny
Kategoria Koncert

Wykonawcy: 
Aleksandra Bubicz­ - sopran 
Robert Mojsa – tenor 
Gabriela Klauza -­ fortepian

W programie:

Frederick Löwe: Przetańczyć całą noc z musicalu „My Fair Lady” (sopran, fortepian) / Francesco Paolo Tosti: Ideale (tenor, fortepian) / Sigmund Bromberg: Powiedz droga miła – duet z filmu “Gdy zakwitną bzy” (sopran, tenor, fortepian) / Gaetano Donizetti: Me voglio fa 'na casa (tenor, fortepian) / Ruggiero Leoncavallo: Poranek (sopran, fortepian) / Giuseppe Verdi: Brindisi z opery „La Traviata” (sopran, tenor, fortepian) / Imre Kálmán: Kiedy słyszę skrzypiec tony z operetki „Hrabina Marica” (sopran, fortepian) / Imre Kálmán: W rytm walczyka serce śpiewa z operetki „Księżniczka czardasza” (sopran, tenor, fortepian) / Gioacchino Rossini: Tarantella (tenor, fortepian) / Franz Lehár: Piosenka i czardasz z operetki „Życie cygańskie” (sopran, fortepian) / Franz Lehár: Usta milczą, dusza śpiewa z operetki „Wesoła wdówka” (sopran, tenor, fortepian) / Francesco Sartori: Time to say goodby (Con te partiró) (sopran, tenor, fortepian)

 

Aleksandra Bubicz – sopran Dysponuje głosem koloraturowym. Ukoń­ czyła studia na Wydziale Wokalno­Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie śpiewu ad. Bożeny Porzyńskiej. Po studiach kontynuowa­ ła naukę u cenionych artystów, jak Ingrid Kremling, Zdzisława Donat, Ileana Cotrubas, Julia Hamari, Roland Hermann, Kałudi Kałudow, Andreas Orlowitz. Bra­ ła udział w licznych kursach wokalnych, m.in. London Master Classes, Schleswig – Holstein Musik Festival, Rheingau Musik Festival. Od 1993 roku jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. Z tym zespołem wielokrotnie występowała w przedstawieniach operowych, kreując główne role, m.in. w operach W. A. Mozarta; Czarodziejski flet, partia Królowej Nocy, Dyrektor teatru, partia Madame Herz, Uprowadzenie z Seraju, partia Blondy. Uczestniczyła w zagranicznych tournee WOK (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Holandia, Liban, Japonia). W latach 2004­2007 została zaproszona do współpracy z Operą Narodową w Rydze na Łotwie, gdzie wykonywała partię Kró­ lowej Nocy. W latach 2006­2010 współ­ pracowała z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie. W swym dorobku posiada bogaty repertuar oratoryjno­kantatowy, m.in. Exsultate Jubilate W. A. Mozarta, Stabat Mater G.B. Pergolesiego, Te Deum M. A. Charpentiera, Gloria A. Vivaldiego i in. Występowała z różnymi orkiestrami i zespołami chóralnymi z Warszawy, Lublina, Wrocławia, Krakowa, Torunia i innych miast Polski. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: Mieczysław Nowakowski, Tadeusz Wicherek, Ruben Silva, Tadeusz Karolak, Łukasz Borowicz, Przemysław Stanisławski, Dariusz Mikulski, Andrzej Knap, Kai Bumann, Tomasz Bugaj i inni. W październiku 2015 roku wystąpiła na koncercie arii i pieśni w The Schubert Society of Britain w Londynie. Poza działalnością artystyczną śpiewaczka zajmuje się również pracą naukowo­dydaktyczną. W roku 2009 otrzymała stopień doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. W latach 1997­2011 była pracownikiem naukowo­dydaktycznym Wydzia­ łu Artystycznego UMCS w Lublinie, peł­ niąc także funkcję kierownika Zakładu Kształcenia Wokalnego. Od października 2011 roku prowadzi klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalno­Aktorskim Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

 

Robert Mojsa – tenor Jest absolwentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego prof. Kazimierza Pustelaka (dyplom z wyróżnieniem w 2004 roku), jak również magistrem chemii (dyplom z wyróżnieniem, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1995 r.). Dokształcał się na mistrzowskich kursach wokalnych Ryszarda Karczykowskiego, Petera Tschaplika, Kałudi Kałudowa i Jerzego Artysza. Zadebiutował na scenie partią Haliate w wystawionej w Akademii Muzycznej w Warszawie operze Haendla „Sosarme” (2000 r.). W 2001 r odbył tournée koncertowe z Filharmonią Świętokrzyską po krajach Beneluksu śpiewając Requiem Mozarta. W roku 2002 dał solowy recital pieśni na Festiwalu „Le Sonorit Riservate” w Sassari (Włochy). W 2003 r. tenor współpracował z Operą Piastowską, wykonując partię Abdalla w operze Nabucco na tournée krajowym (Zielona Góra, Opole, Wrocław) pod batutą Marka Tracza. Artysta zaśpiewał również premierę Requiem f­moll Michała Szulika w niemieckim Überlingen. Rok 2006 to współ­ praca z łódzkim Teatrem Muzycznym oraz tournée koncertowe po Niemczech z operą Czarodziejski flet Mozarta. W tym samym roku wykonał partie tenorowe w Mszy Koronacyjnej oraz Spaur­Messe (Katedra Lubelska). W lipcu 2007 r. śpiewak wykonał w Olsztynie Wielką Mszę h­moll J. S. Bacha pod batutą Janusza Wilińskiego. Listopad 2009 r. przyniósł koncert muzyki religijnej w Katedrze Zamojskiej w ramach „Triduum Caecilianum”. W marcu 2010 r. zaśpiewał w Lublinie kantatę J. S. Bacha Bleib bei uns w ramach Festiwalu „Wielkopostne śpiewanie”. W latach 2006­2015 brał udział w koncertach patriotycznych organizowanych w Muzeum Niepodległości w Warszawie, a w 2008 r. w Auli KUL w Lublinie. W latach 2004­2008 artysta był solistą Warszawskiej Opery Kameralnej. Z Operą tą miał szereg występów w kraju (m.in. Festiwal Mozartowski) i za granicą (tournée po Japonii, Niemczech, Francji, występy w Libanie i inne). Podczas pracy w tej instytucji przygotował wiele partii z oper Mozarta, Rossiniego i Donizettiego. Ostatnio koncertował m.in. w Akademii Muzycznej w Łodzi (maj 2014) i w The Schubert Society of Britain w Londynie (październik 2015, koncert arii i pieśni). Artysta posiada stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka oraz doktora nauk chemicznych.

 

Gabriela Klauza - jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie: pedagogiki muzycznej, ze specjalnością dyrygentachórmistrza oraz instrumentalistyki – w klasie nestora polskiej organistyki prof. Feliksa Rączkowskiego. Po studiach uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem profesorów: Johanna Wunderlicha, Jeana Regnery i Guy Boveta. Stale występuje w kraju i za granicą jako pianista, organista­wirtuoz czy dyrygent. Wielokrotnie koncertowała w takich krajach, jak: Dania, Izrael, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Włochy, Wielka Brytania. W swoim dorobku artystycznym posiada wiele prawykonań utworów kompozytorów polskich i obcych, w tym dwóch jej dedykowanych. Nagrała też wiele audycji radiowych i telewizyjnych, a także trzy płyty CD z solowymi utworami organowymi oraz z utworami wokalno­instrumentalnymi. Od ponad trzydziestu lat jest inicjatorem, organizatorem i kierownikiem artystycznym festiwali i koncertów popularyzujacych muzykę instrumentalną i wokalno­instrumentalną w swym rodzinnym Lublinie oraz innych miastach Polski. Jest też konsultantem przy budowie i renowacji organów w wielu polskich ośrodkach kultury muzycznej i sakralnej. W latach 1982­1997 prowadziła klase organów – kurs wirtuozowski – w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz inne przedmioty muzyczne. W Uniwersytecie Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie od wielu lat prowadzi klasę dyrygentury chóralnej oraz za­ łożoną przez siebie w 1999 roku klasę organów w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego. W roku 2001 opracowała program nauczania i zorganizowała w Instytucie Muzyki nowy kierunek artystyczny: jazz i muzyka estradowa. W swej macierzystej Uczelni pełniła też wiele funkcji kierowniczych. Jest profesorem dr. hab. sztuk muzycznych (tytuł naukowy uzyskała z rąk Prezydenta RP w 2002 r.). Obecnie kieruje Zakładem Muzyki Sakralnej i Kształcenia Wokalnego IM WA UMCS. Za swoją działalność artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną na niwie kultury była wielokrotnie nagradzana przez władze państwowe, uniwersyteckie i kościelne.
 

Powiązane:

Dom Kultury LSM