W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie literackie na temat „Medyczne fantasmagorie czyli lekarze-literaci”

Spotkanie literackie na temat „Medyczne fantasmagorie czyli lekarze-literaci”
Data rozpoczęcia 2013-09-30
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury LSM, K. Wallenroda 4a
Kategoria Spotkanie

Czytelnicy książek nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, jak wielu znanych pisarzy posiadało wykształcenie medyczne. Jedni porzucili wyuczony zawód na rzecz literatury, drudzy wykonywali swoją wyuczoną profesję, jednocześnie pisząc. Kobo Abe, Michał Anioł Bergonzoni, Danuta Bieńkowska, Danuta Brzosko-Mędryk, Michaił Bułhakow, Archibald Cronin, Anton Czechow, Arthur Conan Doyle, Janusz Korczak, Stanisław Lem, Jerzy Lutowski, Arnold Mostowicz, Danuta Mostwin, Axel Munthe, Grzegorz Musiał, Teodor Tripplin, Tadeusz Boy-Żeleński – to tylko wybrane postaci spośród tych twórców, którzy powiązali medycynę z literaturą, czasem porzucając skalpel na rzecz pióra, czasem wykorzystując swojej talenty jednocześnie w obu dziedzinach. To połączenie niech nas nie dziwi, wszak i pisarze, i lekarze interesują się człowiekiem. U wielu twórców otrzymane wykształcenie medyczne oraz doświadczenie lekarskie – nawet wtedy, gdy zrezygnowali z wykonywania wyuczonego zawodu lekarza – wywarło jednak znaczący wpływ na podejmowane przez nich w pracy literackiej tematy i wątki, jest widoczne w kreowaniu sylwetek bohaterów książek. Ponadto lekarze-literaci przyznawali wielokrotnie, że to medycyna wyostrzyła ich zmysł obserwacyjny, wyzwoliła chęć zajęcia się m.in. tematami naturyetycznej i społecznej. Zapraszamy na opowieść o lekarzach – literatach: ich życiu; książkach, które napisali; bohaterach, których stworzyli; tematach, które podjęli. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy pisząc, sprzeniewierzyli się życiowemu powołaniu, czy podjęli słuszną decyzję? Co zadecydowało o porzuceniu zawodu lekarskiego na rzecz literatury? Czy i na ile wykorzystali zdobyte doświadczenie zawodowe w swoich tekstach literackich? Lekarze-pisarze, pisarze-lekarze. Znani-nieznani. Zapraszamy na spotkanie.

Ewa Hadrian – polonista (KUL), bibliotekarz (starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie); bibliofil (członek Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki), wieloletni współpracownik Radia Lublin (autorka m.in. kilkuset felietonów radiowych emitowanych w cyklu „5 minut z książką”), współautorka telewizyjnego programu kulturalnego „Afisz” (TVP Lublin). Popularyzatorka literatury i czytelnictwa. Autorka publikacji nt. książek, bibliotek i bibliofilstwa, m.in.: Proweniencja wydawnictw oficyny Samuela Tyszkiewicza w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, „Bibliotekarz Lubelski”, R. 41 (1996), s. 20-26; Kartoteka Kazimiery Gawareckiej. Próba bibliografii zawartości czasopism lubelskich, „Bibliotekarz Lubelski”, R. 42 (1997), s. 37-43; Romantyczka w podróży. Górskie peregrynacje Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej Lublin, 1998; Hieronim Łopaciński w oczach swoich współczesnych, „Bibliotekarz Lubelski”, R. 43 (2000), s. 61-74; W Ogrodach Białego Kruka. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, „Gazeta w Lublinie” 2001, nr 196, s. 5; Siedemdziesięciopięciolecie Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, „Bibliotekarz Lubelski” R. 44 (2001), s. 77-80; Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku czyli O kształceniu przez całe życie, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 42-43; „Książki i ludzie”. Postscriptum, Ogród Białego Kruka, 2., red. Halina Wolska, Jan Gurba, Lublin, 2005, s. 35-44; Kazimierz w literaturze albo Literacka droga do Kazimierza, „Brulion Kazimierski” 2006, nr 7, s. 16-23; Literatura piękna w zbiorach Hieronima Łopacińskiego, Hieronim Łopaciński. Epoka, ludzie, region, pod red. Zdzisława Bielenia, Lublin, 2006, s. 77-89; Rok Hieronima. Obchody Roku Hieronima Łopacińskiego w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, „Bibliotekarz Lubelski” R. 49 (2006), s. 47-55; „… księgom pięknym wierni .. ”. 1907-2007 wystawa jubileuszowa , Lublin 2007; „O obowiązkach bibliotekarza” czyli Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim, Książki i Historia. Księga jubileuszowa ofiarowana dr. Zdzisławowi Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, pod red. Zofii Ciuruś i in., Lublin, 2008, s. 221-230; Zbigniew Jóźwik czyli opowieść o talentach, Zbigniew Jóźwik. Grafika i rysunek (przegląd twórczości). Wystawa w Dworku Wincentego Pola Lublin, , czerwiec – sierpień 2008 rok, Lublin ; Lubelski epizod „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki, Śladami Grunwaldu w Lublinie, red. Zbigniew Nestorowicz, Lublin, 2010, s. 11-15; Miejsce na jeden krótki wiersz o tobie. Drugi sztambuch erotyczny Katarzyny Szeloch, Katarzyna Szeloch, Drugi sztambuch erotyczny, Lublin, 2010, s. 7-10; Samuela Tyszkiewicza sztuka pięknej książki, Lublin 2011; W poszukiwaniu modelu idealnego. Czasopisma fachowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w latach 1953-2008, Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów, pod red. Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Lublin 2011, s.151-164; „Rzeczy piękne wydawać pięknie”. Bibliofilskie edycje poezji Józefa Łobodowskiego, Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim, pod red. Ludmiły Siryk i Ewy Łoś, Lublin 2012, s. 219-231. Wolny czas spędza na spacerach z psem Sewerem w wąwozach LSM-u.

Powiązane:

Dom Kultury LSM