W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie literackie z prof. Janem Orłowskim | Jan Bernard – współczesny polonofil w poezji rosyjskiej

Spotkanie literackie z prof. Janem Orłowskim | Jan Bernard – współczesny polonofil w poezji rosyjskiej
Data rozpoczęcia 2017-09-26
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Konrada Wallenroda 4a
Organizator Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Udział Bezpłatny
Kategoria Wykład

Profesor Jan Orłowski – urodzony 23 stycznia 1932 r. w Woli Szczygiełkowej (woj. świętokrzyskie). Ukończył liceum pedagogiczne w Bodzentynie (1953) oraz studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim (1957) i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (rok 1963 – pedagogika). Po studiach pracował w zawodzie nauczycielskim, a od roku 1967 podjął pracę naukową na UMCS w Lublinie, specjalizując się w dziedzinie literaturoznawstwa slawistycznego. Doktoryzował się w roku 1971, tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1986. Jest zasłużonym badaczem recepcji poezji rosyjskiej w polskim życiu literackim i szczególnie inspiracji twórczych polskiej kultury w literaturze rosyjskiej (Mickiewicz, Chopin, Sienkiewicz). Dużo czasu poświęca tłumaczeniom poezji rosyjskiej. Jest autorem wielu szkiców o poezji rosyjskiej XIX i XX wieku. Ważniejsze prace badawcze i edytorskie: Niekrasow w Polsce (Lata 1856-1914), Wrocław 1972; Aleksy K. Tołstoj. Z dziejów polsko-rosyjskich związków kulturalnych, Lublin 1974; Mikołaj Niekrasow, Wybór poezji. Wstępem i komentarzem opatrzył Jan Orłowski, „Biblioteka Narodowa”, Wrocław 1977; Polska w zwierciadle poezji rosyjskiej okresu I wojny światowej, Lublin 1984; Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917, Warszawa 1992; Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce (Wiek XVIII-XX), wybrał i opracował Jan Orłowski, Warszawa 1995. Oprócz prac naukowych i recenzji publikuje również przekłady z poezji rosyjskiej.

Powiązane:

Dom Kultury LSM