W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie z dyrektorem Wydawnictwa KUL Edwardem Gigilewiczem

Spotkanie z dyrektorem Wydawnictwa KUL Edwardem Gigilewiczem
Data rozpoczęcia 2019-02-25
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Konrada Wallenroda 4a
Organizator Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Udział Bezpłatny
Kategoria Spotkanie

Spotkanie z dyrektorem Wydawnictwa KUL Edwardem Gigilewiczem i promocja dwutomowej „Encyklopedii 100-lecia KUL”. 

Gigilewicz Edward, ur. 12 sierpnia 1965 r. w Górowie Iławeckim, dr, leksykograf, heraldyk, dyrektor Wydawnictwa KUL.
W 1984 r., po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, podjął studia na Wydziale Teologii, gdzie w 1989 otrzymał magisterium na podstawie pracy Poczet heraldyczny biskupów warmińskich w Wielkim Refektarzu lidzbarskiego zamku, napisanej pod kierunkiem ks. Anzelma Weissa. W latach 1989-1991 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii i uzyskał tam licencjat teologiczny w zakresie historii Kościoła, a w 1996 r. doktorat na podstawie rozprawy Herby biskupów warmińskich (Lublin 2001), napisanej również pod kierunkiem ks. Weissa. Praca ta została wyróżniona w ramach konkursu o Nagrodę im. Adama Heymowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
W 1991 r. został zatrudniony na stanowisku dokumentalisty w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym, od 1993 jako asystent, a od 1998 adiunkt. W latach 1998-2000 był zastępcą sekretarza naukowego tego zakładu, a w 2008-2018 dyrektorem Instytutu Leksykografii. Dodatkowo prowadził zlecone zajęcia dydaktyczne w Instytucie Historii Kościoła oraz w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych, m.in. z zakresu: metod i technik informatycznych w naukach humanistycznych, procedur wydawniczych, regionalistyki historycznej oraz edytorstwa źródeł historycznych. W ramach zajęć zleconych wykładał także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2018 r. został dyrektorem Wydawnictwa KUL.
W latach 1991-2014 był członkiem zespołu redakcyjnego Encyklopedii katolickiej i od 2008 r. jej redaktorem naczelnym (pod jego redakcją w latach 2009-2014 ukazało się 8 tomów, autorsko opracował 352 hasła). W latach 1998-2003 był redaktorem naczelnym Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej Wydawnictwa Gutenberg-Print. Suplement współczesny (t. XXIII-XLVI, Warszawa 1997-2003, napisał do niej 2106 haseł). W 1latach 2005-2006 kierował pracami nad Suplementem Encyklopedii „Białych Plam” (t. XIX-XX, Radom 2005-2006; autorsko opracował 33 hasła). W 2006 r. podjął współpracę (m.in. w zakresie metodologii i organizacji prac leksykograficznych) z redakcją encyklopedii katolickiej wydawanej po rosyjsku w Moskwie i przygotował do niej hasło poświęcone dziejom Polski (Polsza. Istoriczeskij oczerk, w: Katoliczeskaja Encyklopedia, t. III, Moskwa 2007, kol. 1609-1625). W latach 2008-2009, współpracując z redakcją Encyklopedii politycznej, przygotował do niej autorsko 43 hasła (Encyklopedia polityczna, t II, red. J. Bartyzel, Radom 2009). W latach 2015-2016 kierował zespołem edytorskim przygotowującym edycję krytyczną spuścizny rękopiśmiennej Edmunda Bojanowskiego (Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I-II, red. E. Gigilewicz, M. Opiela, Lublin 2016), za którą otrzymał nagrodę Feniksa, przyznawanego przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. W latach 2016-2018 był redaktorem naczelnym Encyklopedii 100-lecia KUL. (…) Reaktywował serię Biblioteka Encyklopedii Katolickiej oraz zainicjował Prace Instytutu Leksykografii KUL i Monografie Instytutu Leksykografii. (…)
Podejmując problematykę polsko-żydowską, poza licznymi tekstami encyklopedycznymi, napisanymi zwłaszcza do Encyklopedii „Białych Plam”, opublikował m.in. Lublinland. Państwo żydowskie w planach III Rzeszy (Radom 2003) oraz Projekt przesiedlenia Żydów polskich na Madagaskar w publicystyce Arkadego Fiedlera (w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 153-165).
Ważnym nurtem badawczym w jego działalności naukowej jest także biografistyka, zwłaszcza polonijna. Regularnie uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Biografistyki Polonijnej, prezentując często postaci zapomniane w polskiej publicystyce historycznej (m.in. Aleksander Florian Józef hr. Colonna Walewski (1810-1868). Współpracuje też z Instytutem Biografistyki CAN, m.in. przy opracowaniu leksykograficznym Ilustrowanego słownika Polonii świata. Głównym kierunkiem badawczym Gigilewicza pozostaje jednak polska heraldyka kościelna, a wyniki swoich badań na tym gruncie zawarł m.in. w publikacjach: Herby biskupów polskich w okresie PRL. W świetle ankiety Instytutu Historii Kościoła z 1989 r. , Dewizy herbowe w heraldyce współczesnego episkopatu polskiego, Polska heraldyka biskupia XX wieku. Próba systematyki (zamieszczone w pracach zbiorowych).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego [od 2001 r. wiceprezes oddziału lubelskiego] oraz Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdniku.

Na podstawie hasła w Encyklopedii 100-lecia KUL, tom I, s.263

W czasie spotkania będzie można nabyć Encyklopedię 100-lecia KUL w cenie promocyjnej 170 zł.

 

Powiązane:

Dom Kultury LSM