W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych

VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych
Data rozpoczęcia 2016-01-10
Godzina rozpoczęcia 09:00
Data zakończenia 2016-01-10
Godzina zakończenia 17:00
Miejsce Sala widowiskowa Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a,
Organizator Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Udział Bezpłatny
Kategoria Promocja

Regulamin VI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w dniach 9-10 stycznia 2016 r. w Lublinie

1. Organizatorem przeglądu: jest Stowarzyszenie „Nasz Piast”, Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pracami kieruje komitet organizacyjny w  składzie: Zdzisław Podkański – przewodniczący, prof. dr hab. Jan Adamowski – przewodniczący jury, Andrzej Ciota – prezes Fundacji, Agnieszka Jaroszyńska – przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasz Piast”, Małgorzata Iwanicka – koordynator Przeglądu, Andrzej Zdunek – dyrektor Domu Kultury LSM.
2. Czas i miejsce przeglądu: 9-10 stycznia (sobota, niedziela) 2016 r.,
Dom Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a.
3. Cel przeglądu:
Głównym celem przeglądu jest ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultywowanie tradycji corocznych spotkań amatorskich zespołów kolędniczych. Dla uczestników spotkania będzie to okazja do zaprezentowania regionalnych obrzędów i kolęd, poznania i stworzenia klimatu dla kontynuowania tradycji.
4. Uczestnicy:
W przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie zespoły kolędnicze, zespoły kultywujące tradycje ludowe. Za amatorski zespół uważa się taki, którego członkowie nie są związani stosunkiem pracy na rzecz zespołu, działają społecznie. Za niepełnoletnich członków zespołów odpowiedzialność ponoszą kierownicy zespołów lub inne osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę na czas udziału w przeglądzie.
5. Członkowie zespołu mają obowiązek wypełnić karty zgłoszenia – indywidualnie, w przypadku jeśli zespół nie posiada osobowości prawnej, lub zbiorowo, jeśli zespół posiada osobowość prawną.
6. Komisja Przeglądu:
Występujące zespoły kolędnicze i obrzędowe będą oceniane przez Komisję złożoną ze specjalistów, pracowników naukowych UMCS pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana Adamowskiego.
7. Ocena:
Ocenie podlegać będą przede wszystkim autentyczne elementy repertuaru i wykonawstwa (w tym: stroju, gestu itp.).
8. Zespoły kolędnicze prezentować będą kolędy, teksty mówione, obrzędy, pastorałki.
Kategorie występów:
1) grupy wykonujące pieśni kolędnicze (z wyjątkiem chórów)
2) grupy prezentujące widowiska kolędnicze
9. Nagrody:
Organizator przewidział nagrody, które ufundują sponsorzy, zaś podziału dokona Komisja Przeglądu. Przewiduje się dwie równorzędne nagrody pierwsze, cztery równorzędne drugie oraz nagrody specjalne pieniężne i rzeczowe. Od kwot nagród zostanie potrącony należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród zgodnie z ocenami Komisji Przeglądu, nie przyznania jednej lub kilku nagród, wręczenie nagród ex aequo lub innych wariantów podziału nagród.
10. Przyjazd i pobyt:
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
11. Zgłoszenia:
Zgłoszenia udziału w Przeglądzie należy przesłać na adres: Dom Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 Lublin, tel. 81 743 48 29, lub e-mail: dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
12. Regulamin konkursowy może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu występu.

Powiązane:

Dom Kultury LSM