W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wykład: Jacek Jaźwierski Prymitywizm: ucieczka od nowoczesności

Wykład: Jacek Jaźwierski Prymitywizm: ucieczka od nowoczesności
Data rozpoczęcia 2016-12-14
Godzina rozpoczęcia 17:00
Miejsce Filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)
Udział Bezpłatny
Kategoria Wykład

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz  Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają na piąty wykład VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu Sztuka i technologia

Jacek Jaźwierski
Prymitywizm: ucieczka od nowoczesności


Nowoczesności, postępowi technologicznemu i związanemu z nim rozwojowi miast i produkcji przemysłowej towarzyszyła potrzeba ucieczki od cywilizacji. Od końca osiemnastego wieku ludzie szukali wytchnienia w naturze; zrodził się ideał prostego życia z dala od zgiełku miast, społecznych rytuałów, bogactwa i postępującej konsumpcji. W sztuce doszła do głosu idea prymitywizmu, antypostępowego przekonania o wyższości dawnych czasów i pierwotnych kultur nad zepsutą współczesnością. Zaczęto cenić to, co dawne, pierwotne, egzotyczne i naturalne. Dziewiętnastowieczny i dwudziestowieczny prymitywizm miewał jednak różne oblicza. Nazareńczycy szukali wzorów niezepsutej sztuki religijnej w średniowieczu, Gauguin próbował odnaleźć zagubione źródło tworzenia w życiu pierwotnych ludów Polinezji, inni wybierali nieskrępowane życie na łonie natury i próbowali łączyć malarstwo z naturyzmem.

Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka – technologia, zapoczątkowany – zdaniem Hala Fostera – w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy „starym” i „nowym”? Czy sztukadzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość? Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej