W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Procedura wydawania materiałów

Procedura wydawania materiałów
 1. Poprzez materiały promocyjne rozumie się przede wszystkim materiały informacyjne o mieście, tj. foldery turystyczne, wydawnictwa książkowe oraz albumowe;
 2. Dysponentem materiałów promocyjnych jest referat ds. marketingu miasta w Kancelarii Prezydenta;
 3. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie organizatorom projektów mających szczególne znaczenia dla promocji miasta Lublin;
 4. O wydanie materiałów mogą ubiegać się organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje państwowe, prowadzące działalność na terenie Lublina oraz organizatorzy projektów mających szczególne znaczenia dla promocji Miasta Lublin;
 5. Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim na wsparcie realizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Urząd Miasta Lublin;
 6. Urząd Miasta Lublin nie odpowiada za zapewnienie nagród w organizowanych przez wnioskodawcę konkursach, zawodach itp., dla których Urząd Miasta Lublin nie jest organizatorem lub współorganizatorem. Przekazane materiały promocyjne na tego typu przedsięwzięcia nie mogą być jednoznaczne z zabezpieczeniem nagród dla uczestników.
 7. Wnioski dotyczące wydania materiałów promocyjnych z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć nie później niż na 10 dni roboczych przed datą planowanego przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek dostępny do pobrania poniżej.
 8. Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: marketing@lublin.eu lub osobiście w  referacie ds. marketingu miasta w Kancelarii Prezydenta (ul. Rynek 8, I piętro , 20-111 Lublin) lub w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców;
 9. Informacje w sprawie wydania materiałów można uzyskać w Kancelarii Prezydenta w referacie ds. marketingu miasta, nr tel. +48 81 466 19 34;
 10. Referat ds. marketingu miasta określa czy przedstawiony w piśmie o wydanie materiałów cel promocyjny jest zbieżny z celami promocji miasta Lublin i zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania wniosku;
 11. Referat ds. marketingu miasta w zależności od stanu magazynowego zastrzega sobie możliwość wydania mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż wskazana w piśmie, jak również mogą być dokonane zmiany dotyczące ich rodzaju;
 12. Materiały promocyjne wydawane są w referacie ds. marketingu miasta w Kancelarii Prezydenta (ul. Rynek 8, I piętro) w każdy piątek, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór materiałów z pracownikiem referatu ds. marketingu miasta.

Do pobrania

Banner Rozlicz PIT