W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
26.03.202010:25

Na rok szkolny 2020/2021 nabór do klas pierwszych będzie prowadzony przez 43 szkoły podstawowe (w tym przez nowo założoną Szkołę Podstawową nr 58 zlokalizowaną przy ul. Berylowej 7).

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem należy wysyłać w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. (składamy wniosek zgłoszeniowy).

W terminie 21 kwietnia 2020 r. g. 8.00 – 28 kwietnia 2020 r.  g. 14.00 będzie prowadzona rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły (składamy wniosek rekrutacyjny).

UWAGA:

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć TYLKO JEDEN WNIOSEK: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wole miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 • kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.,
  • jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. Rodzic, składając wniosek w formie elektronicznej potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń zgodnie z klauzulą zamieszczoną we wniosku.

W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych, rodzice wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do placówki.

Aby zgłosić kandydata do szkoły obwodowej należy w terminie od 1 do 8 kwietnia br. zalogować się na stronie internetowej i wypełnić wniosek zgłoszeniowy w formie elektronicznej. Natomiast chcąc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca  – należy w terminie od 21 do 28 kwietnia 2020 r. złożyć wniosek rekrutacyjny.

Aby złożyć wniosek zgłoszeniowy lub rekrutacyjny należy:

 1. wejść na stronę lubelskiego portalu oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając napis „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner